Navigera runt säkerhets- och regelefterlevnadshinder