Tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden esteiden ylittäminen