Intranät – Främja produktivitet och samarbete internt

Skapa ett särskilt intranät för dina team

Optimera den interna kommunikationen för större effektivitet

Dina interna team kan vara utspridda geografiskt och arbeta i olika tidszoner. Ett intranät med innovativa funktioner hjälper dem att vara produktiva tillsammans.

Anpassa er gemensamma instrumentpanel

Verksamhets- och varumärkesanpassa instrumentpanelen så att ni kan dela intern information för att stärka företagets värderingar och teamets motivation. Skapa enkelt innehållselement och bädda in externt innehåll utifrån era behov.

Stärk er interna kommunikation

Kommunicera internt om projekt, dokument och idéer med olika avdelningar på företaget. Lägg till kommentarer i dokument eller diskutera gemensamt i teamet för att bygga upp en kunskapsdatabas och spåra ändringar.

Centralisera era data

Förbättra teamens resultat och centralisera era data på en dynamisk arbetsyta för datalagring, fildelning och projekthantering. Skapa en online-agenda för interna händelser och uppgifter.

Tillför värde med smart informationshantering

Koppla samman M-Files och Hubshare för en optimerad samarbetsupplevelse. Med smart informationshantering i M-Files som ryggrad och Hubshare som gränssnitt ger du dig och dina kunder bästa möjliga värde.

Ingen synkronisering, delning eller duplicering av data krävs, var informationen än finns lagrad. Allt delas i realtid på en digital arbetsyta, med en enda version av dokumentet för dig och dina kunder.

Läs mer om smart informationshantering i M-Files

See M-⁠Files in Action

Seeing is believing. Schedule a demo to learn more about simplified search, automatic workflows, intuitive user interfaces, and built-⁠in integrations with existing applications and file systems.