M-Files livscykelpolicy

M-Files livscykelpolicy ger dig konsekventa och förutsägbara riktlinjer för tillgängligheten av support under en produkts livslängd. Informationen på den här sidan kan komma att ändras. Kom tillbaka till den här webbplatsen regelbundet för att se om det har skett några ändringar.

Livscykelpolicy för M-Files Online

Funktions- och säkerhetsuppdateringar släpps varje månad för M-Files Online. Uppdateringarna är ackumulerade: du ska alltid uppdatera M-Files till den senaste versionen. Det finns med andra ord stöd för M-Files Online om följande villkor är uppfyllda:

  1. Kunden måste hålla sig uppdaterad enligt de service- och systemkrav som publicerats för produkten eller tjänsten.
  2. Kunden måste ha licens att använda produkten eller tjänsten.
  3. M-Files släpper inte serviceversioner för äldre M-Files 2018-versioner. Alla uppdateringar är tillgängliga via utgåvan varje månad och kräver att programvaran uppdateras till den senaste månadsuppdateringen.

Månadsuppdateringarna för äldre M-Files Online-versioner fortsätter i 24 månader från utgivningsdatumet för kunder som behöver mer tid för att testa och distribuera uppdateringar av M-Files Online. Det innebär att maj 2019-uppdateringen för M-Files Online (utgivningsdatum 20 maj 2019) fortsätter till 19 maj 2021. Kunden är berättigad till teknisk produktsupport under servicetiden. Alla funktions-, säkerhets- och kvalitetsuppdateringar för M-Files Online levereras dock via standarduppdateringar varje månad. Kunden måste uppdatera M-Files Online till den senaste versionen för uppdateringar: M-Files släpper inga serviceversioner för äldre tillgängliga månadsuppdateringar.

Ändringsmeddelanden

Ändringar av M-Files Online kan vara frekventa och kräva att kunden är beredd på kommande modifieringar. Om inget annat anges är M-Files policy att senast 30 dagar i förväg meddela kunden om åtgärder som måste vidtas för att undvika betydande försämringar av den normala användningen av produkten eller tjänsten.

Kontinuitet och migrering

M-Files meddelar minst 12 månader i förväg innan stödet upphör om ingen efterföljande produkt eller tjänst erbjuds, exklusive kostnadsfria tjänster och förhandsversioner.

Livscykelpolicy för M-Files 2015 och M-Files 2018

Den här policyn gäller för större uppdateringar av M-Files 2015 och M-Files 2018 och för alla mindre uppdateringar och serviceuppdateringar av dessa större uppdateringar.

TYP AV STÖDM-FILES 2015 och tidigareM-FILES 2018
Begäran om att ändra produktens design och funktionerInte tillgängligtTillgänglig till 31 december 2021
SäkerhetsuppdateringarInte tillgängligtTillgänglig till 31 december 2021*
Icke-säkerhetsrelaterade uppdateringarInte tillgängligtTillgänglig till 31 december 2021*
ProduktsupportInte tillgängligtTillgänglig till 31 december 2021
*Uppdateringarna är bara tillgängliga i den senaste uppdateringen för M-Files 2018.

Meddelande om onlinepolicyer och liknande dokument

Informationen i onlinepolicyerna och liknande dokument på den här webbplatsen representerar den aktuella bilden av M-Files enligt det datum då de läggs upp. Eftersom vi måste svara på föränderliga marknadsvillkor och hela tiden utvärderar hur vi kan samarbeta med våra kunder och partner på bättre sätt ska sådana dokument inte tolkas som juridiskt bindande åtaganden utan som flexibla dokument som kan ändras då och då. På liknande sätt kan vi inte garantera att någon information i sådana dokument är felfri eller aktuell efter det att de har lagts upp.
Alla onlinepolicyer och liknande dokument är endast avsedda för information. M-FILES LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, GENOM ATT LÄGGA UPP SÅDANA DOKUMENT ELLER FÖR INFORMATIONEN I SÅDANA DOKUMENT.

Ändringar, tillägg och borttagningar

M-Files kan när som helst ändra någon av företagets onlinepolicyer eller liknande dokument på den här webbplatsen, lägga till eller ta bort villkor i sådana dokument eller ta bort sådana dokument helt. Om vi gör några sådana ändringar lägger vi upp de reviderade dokumenten på den här webbplatsen och vi reviderar publiceringsdatumet på dem, men meddelar dig inte på något annat sätt. Vi uppmanar dig att kontrollera alla onlinepolicyer och liknande dokument som är relevanta för din situation med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om deras status.

Stöd för programvara från tredje part

Systemkraven för varje M-Files-utgåva och -uppdatering finns i användarhandboken för M-Files. I det här kapitlet beskrivs den avsedda supportlivscykeln för några av de mest relevanta programmen från tredje part.

SYSTEMKOMPATIBILITET MED M-FILES BÖRJARKOMPATIBILITET MED M-FILES SLUTARRELEVANTA M-FILES PROGRAMVARUKOMPONENTER OCH -FUNKTIONER
Microsoft WindowsLivscykelns startdatumSlutdatum för utökad supportM-Files Admin
M-Files Desktop
M-Files Server
Microsoft OfficeLivscykelns startdatumSlutdatum för utökad supportM-Files Office-tillägg
Microsoft SQL ServerLivscykelns startdatumSlutdatum för utökad supportM-Files Server-databasmotor
Autodesk AutoCADDatum för allmän tillgänglighetSlutdatum för Autodesk-stöd*M-Files AutoCAD-tillägg
Rekommenderade webbläsareDatum för allmän tillgänglighetNär en ny version blir allmänt tillgängligM-Files Web
Android och iOSDatum för allmän tillgänglighetAnpassat till stöd på API-nivå från Google och Apple.M-Files Mobile
*Autodesks aktuella policy är att ha stöd för den aktuella versionen och tre versioner bakåt i tiden. Observera att M-Files AutoCAD-tillägg inte är kompatibelt med AutoCAD LT®-versionen.