Fem tecken på dysfunktionellt kundsamarbetesprojekt – och vad man gör åt det