M-Files API

Utveckla för framtiden

M-Files innehåller ett ActiveX/COM-API. Språk som stöds inkluderar VB.NET, C#, Visual Basic, VBScript och C++. Additionally, M-Files includes the M-Files Web Service API that allows programmatic access to M-Files through a REST-like interface.

M-Files API är inkluderat i installationen av M-Files-programvaran. ActiveX/COM API-dokumentationen finns tillgänglig som en onlineversion och som en Microsoft HTML-hjälpfil (CHM). Du kan behöva öppna dialogrutan Egenskaper för CHM-filen och avblockera den för att kunna visa den.

common-custom-consulting-two-men-laptops-stroked-teal-wave-1080x608px (2)

Dokumentationslänkar

API för M-Files

(webbhjälp)

API för M-Files

(Microsoft HTML hjälpfil)

M-Files Web Service API

(REST API)

M-Files UI Extensibility Framework

The M-Files UI Extensibility Framework allows external add-ins (M-Files Applications) to modify M-Files Desktop behavior. Med dessa program kan M-Files-upplevelsen ändras så att den passar bättre för specifika verksamhetsområden och -behov. Mer information finns på www.m-files.com/UI_Extensibility_Framework.

Exempel för M-Files API

M-Files UI Embedding

Det här exemplet visar hur du kan bädda in M-Files-gränssnittet i ditt Windows-program. Projektet har skapats med Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition.

 
M-Files Show Documents From Excel

Det här exemplet visar hur du kan visa dokument med Microsoft Excel. Exemplet har skapats med Microsoft Excel 2003.

Fler exempel för M-Files UI Extensibility Framework
 
Fler exempel för M-Files Web Service API
För diskussion och fler exempel

Besök M-Files API Community