Vässa det dagliga arbetet med dokumentautomation

Gör den digitala arbetsplatsen till verklighet i din organisation med M-Files Ment, en visuell och extremt skalbar lösning för dokumentautomatisering helt utan kodning, med flexibel klausulhantering och förbättrad samverkan med klienter.

10 - Website update

Vässa det dagliga arbetet med dokumentautomation

Gör den digitala arbetsplatsen till verklighet i din organisation med M-Files Ment, en visuell och extremt skalbar lösning för dokumentautomatisering helt utan kodning, med flexibel klausulhantering och förbättrad samverkan med klienter.

Spara tid, spara pengar och öka ROI

M-Files Icon (11)

Visuella gränssnitt gör det enklare att skapa mallar

Automatisera enkelt handlingar eller uppsättningar av handlingar med M-Files unika visuella automatiseringsgränssnitt. Kom igång direkt med bara 15 minuters övning och dra snabba fördelar av automatisering.

M-Files Icon (12)

Sluta uppfinna hjulet på nytt

Skapa egna klausulbibliotek för juridiska handlingar och ha all kunskap till hands direkt för att ta stöd i bästa praxis, riktlinjer, instruktioner med mera.

M-Files Icon (13)

Underlätta självbetjäning

Upptäck enastående möjligheter till självbetjäning och dela automatiserat innehåll var som helst. Automatisera obegränsade mängder handlingar och erbjud kunder och partner enkel tillgång till mallhandlingar utan att blanda in teknisk support.

M-Files Icon (14)

Smidighet och skalbarhet utan kodning

M-Files Ment är användarvänligt – vi kan sätta era första automatiska mallhandlingar i funktion inom fyra veckor utan att kodning krävs.

Revolutionerande automatisering av juridiska handlingar

”Automatiserade avtalsmoduler kommer att bidra till en kraftigt förbättrad efterlevnad av avtal och frigör tid för våra jurister att ägna sig åt de mest kritiska fallen.”

Niina Koponen
Juridisk rådgivare
Tietoevry

Se hur andra advokatbyråer och interna juridiska team använder M-Files Ment

Tietoevry

Tietoevry är en av världens största leverantörer av it-tjänster, med en årlig omsättning på över 3 miljarder euro. M-Files hjälpte bolaget att ge sina affärspartner möjlighet att med hjälp av en generator för standardiserade avtalsklausuler snabbt göra utkast till handlingar i enlighet med gällande datalagstiftning. M-Files möjliggjorde snabb utformning av handlingar med god regelefterlevnad.

Banijay

Banijay är en global mediakoncern med fler än 120 produktionsbolag i 22 skilda lagrum. De finska dotterbolagen till Banijay använder M-Files för intern effektivisering. Deras jurister har hittills automatiserat över 30 mallhandlingar och har möjlighet att uppdatera dem utan teknisk support.

Automatisera dokument smartare

M-Files Ment verktyg för dokumentautomation ökar produktiviteten med sitt breda utbud av unika funktioner.

Interna och kundorienterade gränssnitt med ert varumärke —allt på ett klick.

Jurister kan skapa och uppdatera egna mallhandlingar – med så lite som 15 minuters övning.

Spara ofta använda klausuler, paragrafer och riktlinjer och använd dem enkelt i dina juridiska handlingar.

Få översyn över handlingar som upprättas, handlingar för självbetjäning som kunder laddar ned och status på automatiska mallar.

Använd företagets branding på samtliga dokumentmallar. Det är viktigt att bibehålla företagets stil och känsla i automatiskt genererade handlingar. Vår omfattande stilmjukvara gör att företagets branding tillämpas på alla mallar.

Enkelt konfigurerad inloggningsfunktion med single sign-on ingår från start.

Upplev M-Files

Boka en demo för att lära er hur ni kan ge ert företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, stärka informationsstyrningen och förbättra kundupplevelsen.

Upplev M-Files

Boka en demo för att lära er hur ni kan ge ert företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, stärka informationsstyrningen och förbättra kundupplevelsen.