M-Files Cloud

Säker och skalbar molnbaserad intelligent informationshantering

Hantera dina dokument och din information utan att investera i lokal serverinfrastruktur och underhåll.

Standardiserat men flexibelt

M-Files är en elastisk molntjänst som kan utökas för att uppfylla dina behov i dag och i framtiden utan stora förhandsinvesteringar i infrastrukturen.

Tillförlitlig molntjänst

M-Files-molninstanser hanteras av vårt professionella Cloud Operations-team dygnet runt. Cloud Operations har certifierats för standarden ISO 27001:2013 och vårt kvalitetssystem följer standarden ISO 9001:2015. Dessutom har M-Files certifierats för SOC2.

Skalbarhet med Azure Cloud

M-Files körs på Microsoft Azure-molnet och utnyttjar den mycket skalbara och tillförlitliga molnplattformen och geografiskt distribuerade datacenter för att ge snabb service på alla kontinenter.

M-Files Cloud ger skalbarhet utan att du behöver köpa ny och dyr maskinvara. Dessutom är M-Files Cloud uformat för att svara på framtida utmaningar inom innehållshantering. Som molnkund behöver du inte förutsäga framtida resurs- eller maskinvarukrav. Servermiljön omfattar all programvara och maskinvara du behöver och nödvändiga licenser som databas- och serveroperativsystemlicenser ingår i tjänsten.

Säkerhet för de högsta kraven

M-Files erbjuder flera aktiva säkerhetsåtgärder inom plattformen och infrastrukturen. Dessutom är data alltid krypterade både under lagring och överföring. Du kan också aktivera flera ytterligare säkerhetsåtgärder i M-Files som multifaktorautentisering och dedikerade nätverksanslutningar.

Anpassning

En molnmiljö måste ha en standardiserad värdmiljö som är effektiv och säker. Ändå har olika företag olika behov. Med M-Files kan du anpassa dina valv enligt dina affärskrav medan du drar nytta av fördelarna med modern molnplattformsteknik.

Självservicefunktioner

Hantera ditt eget moln i stället för att skicka ärenden eller begäranden till Cloud Operations.

Hantera dina molninstanser

Prenumerationsportalen gör att du enkelt kan administrera användarkonton och andra prenumerationsuppgifter.

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor