M-Filesin koulutustarjonta

Oikea koulutus oikeille ihmisille oikeaan aikaan

Räätälöidyt ja yleiset koulutukset

M-Filesin osaavat kouluttajat antavat työntekijöillesi organisaatiosi tarpeita vastaavan koulutuksen, johon voit valita yleisiä koulutusmoduuleja tai juuri sinulle räätälöityjä osioita. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdistelemällä sekä kouluttajavetoisia koulutuksia että verkkokoulutusmateriaaleja. Näin erilaiset oppijat saavat heille itselleen sopivaa koulutusta.

Ota yhteyttä M-Filesin koulutuspalveluihin

Vastaamme kysymyksiisi mielellämme. Täytä lomake, niin otamme sinuun pian yhteyttä. Jos haluat rekisteröityä johonkin koulutustapahtumistamme, valitse yhteydenoton aiheeksi Virtuaalinen luokkahuonekoulutus. Kiitos!

M-Filesin räätälöidyt koulutukset

M-Filesin koulutustarjonnasta löydät sopivat koulutukset tukemaan onnistunutta käyttöönottoa. Koulutukset on suunniteltu tukemaan kaikkia M-Filesin käyttäjärooleja ennen käyttöönottoa, sen aikana ja sen jälkeen.

Mukautettujen koulutussuunnitelmien avulla voit varmistaa järjestelmän nopean ja tehokkaan käyttöönoton organisaatiossasi.

 • M-Files Essentials -koulutus
 • M-Files User -koulutus
 • M-Files Super User -koulutus
 • M-Files Business Administrator -koulutus
 • M-Files Champion -koulutus
 • M-Files IT Administration -koulutus

M-Files Essentials -koulutus

image

Essentials-koulutuksen tarkoituksena on antaa projektitiimille ymmärrys M-Filesin terminologiasta, parhaista käytännöistä ja suunnitteluperiaatteista.

Milloin?

Ensimmäisen M-Files-suunnittelutyöpajan yhteydessä tai työpajaa edeltävänä päivänä. Tavoitteena on antaa suunnittelupäätösten edellyttämä ymmärrys ja parantaa suunnittelutyöpajan tuottavuutta.

Kenelle?

Niille, jotka osallistuvat metatietorakenteen ja organisaatiosi tarpeita palvelevien M-Files-toimintojen suunnitteluun – koulutuksessa painotetaan erityisesti käyttäjien näkökulmaa.

Mitä?

Tässä koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • M-Filesin periaatteet
 • M-Filesin terminologia
 • Käyttäjäkokemus
 • Metatietojen hyödyntäminen

Miksi?

Koulutus antaa osallistujille ymmärryksen M-Filesin toimintalogiikasta, termistöstä ja loppukäyttäjäkokemuksesta, jotta liiketoiminnan prosessit osataan mallintaa M-Filesiin tehokkaasti ja parhaita käytänteitä hyödyntäen.

Koulutuksen avulla varmistetaan, että kaikki projektitiimin jäsenet voivat osallistua määrittelytyöhön tehokkaasti. M-Filesin Essentialsin merkitys kasvaa, jos kaikilla osanottajilla ei ole entuudestaan M-Files- käyttökokemusta.

M-Files User -koulutus

image

User-koulutus varmistaa, että käyttäjät oivaltavat M-Filesin toimintalogiikan ja ymmärtävät, mitkä toiminnallisuudet auttavat heitä omassa päivittäisessä työssään.

Milloin?

 • Ennen järjestelmän testausvaihetta (järjestelmän testaukseen osallistuvat)
 • Ennen käyttöönottoa (loppukäyttäjät)
 • 4–6 viikkoa käyttöönoton jälkeen (virkistyskoulutus perus- ja edistyneemmistä toiminnallisuuksista)

Kenelle?

Kaikille, jotka käyttävät M-Files Desktop-, Web- tai Mobile-ratkaisua päivittäisessä työssään.

Mitä?

Tässä koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • M-Filesin toimintaperiaatteet
 • Metatiedon merkitys
 • M-Filesin perustoiminnot
  • Tiedon tallentaminen ja muokkaaminen
  • Tietojen löytäminen ja järjestäminen
 • Käytännön vinkkejä

Miksi?

Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan M-Filesin tuomista hyödyistä sekä yksittäiselle käyttäjälle että koko yritykselle. Koulutuksessa tehtävät harjoitukset antavat varmuutta M-Filesin perustoimintojen suorittamiseen ja järjestelmän käyttämiseen.

Koulutus voidaan pitää organisaation tarpeiden mukaan joko tuotantoympäristössä tai erillisessä koulutusympäristössä. M-Files-pääkäyttäjien ja avainkäyttäjien kannattaa suorittaa tämä koulutus ennen siirtymistä edistyneempiin aiheisiin.

M-Files Super User -koulutus

image

Super User -koulutus antaa tarkemman kuvan M-Filesin tarjoamista mahdollisuuksista ja edistyneistä toiminnoista. Koulutus tarjoaa osallistujille tarvittavat taidot toimia muiden M-Files-käyttäjien paikallisena tukena.

Milloin?

Suunnittelu- tai testausvaiheessa ennen käyttöönottoa: On suositeltavaa antaa M-Filesin koulutus hyvissä ajoin ennen käyttöönottopäivää, jotta heillä on aikaa opetella ja testata koulutuksessa opittuja asioita.

Kenelle?

Nämä käyttäjät eivät välttämättä ole sisäisiä M-Files-kouluttajia, mutta syvempi osaamistaso antaa heille työkaluja toimia muiden työntekijöiden M-Files-tukihenkilöinä tai pääkäyttäjinä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • M-Filesin päivittäisen käytön mahdollisuudet, kuten näkymien luominen
 • Osastokohtaisten prosessien suorittaminen ja mallinnus M-Filesissa

Mitä?

Koulutuksessa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia aiheita:

 • M-Filesin periaatteet ¬– eri osastojen käyttötapaukset
 • Käyttäjäkokemus – käytännön vinkit käytön tehostamiseen
 • M-Filesin edistyneemmät toiminnot (mm.)
  • Dokumenttipohjat
  • Näkymät
  • Ilmoitusasetukset
  • M-Files -lisäosat (Teams, Outlook ym.)

Miksi?

Antaa avainkäyttäjille laajemman kuvan M-Filesin tuomista hyödyistä käyttäjälle ja yritykselle sekä varmuutta edistyneempien M-Filesin toimintojen käyttöön, määrittelyyn ja muiden käyttäjien tukemiseen.

Avainkäyttäjät kannattaa hajauttaa organisaation eri osiin, jotta he voivat toimia käyttäjien tukena tehokkaasti.

M-Files Business Administrator -koulutus

image

Business Administrator koulutuksessa kurkistetaan M-Filesin konepellin alle ja perehdytään esimerkiksi metatietojen rakenteeseen, näkymiin, työnkulkuihin ja suojausasetuksiin. Koulutus antaa osallistujille osaamista, jonka avulla he voivat hienosäätää M-Filesin sopimaan täydellisesti organisaation tarpeisiin itsenäisesti tai yhteistyössä M-Filesin kanssa.

Milloin?

M-Filesin määrittelyvaiheen aikana. On suositeltavaa, että projektin aikana järjestetään useita Business Administrator koulutuksia, joissa tietopohjaa syvennetään sopivassa tahdissa. M-Files User -koulutusaiheiden hallinta on suositeltavaa ennen Business Administrator -koulutusta.

Kenelle?

Käyttäjillä ei tarvitse olla teknistä osaamista, mutta heidän täytyy ymmärtää organisaation tarpeet ja prosessit, joita M-Filesiin mallinnetaan. Yleensä Business Administrator on esimerkiksi liiketoimintayksikön, toiminnon tai prosessin omistaja.

Mitä?

Tässä koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Metatietojen rakenne – yleiskuvaus ja muokkaaminen
 • Yhteisten näkymien luonti ja hallinta
 • Prosessien hallinta työnkulkujen avulla
 • M-Filesin suojausasetukset

Miksi?

On tärkeää, että liiketoiminnan tuntevat henkilöt ymmärtävät, miten M-Filesin metatietorakennetta, näkymiä tai työnkulkuja mallinnetaan käytännössä. Tämä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön M-Filesin kanssa, kun liiketoimintoja mallinnetaan.

Koulutus antaa osallistujille myös paremman kokonaiskuvan M-Filesin käyttömahdollisuuksista, joten koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat mallintaa uusia käyttötapauksia tai tehdä pieniä muutoksia muokkaamalla esimerkiksi työnkulkuja tai näkymiä.

Koulutuksessa tutustutaan M-Filesin pääkäyttäjän työkaluihin, joten se ei sovi kaikille peruskäyttäjille. Yleensä osallistujilla on pääsy M-Files Admin työkaluun, ja he hallitsevat M-Filesin perusteet (M-Files User -koulutus).

M-Files Champion -koulutus

image

Tässä koulutuksessa osallistujat oppivat tukemaan organisaation siirtymistä M-Filesin käyttöön erilaisin muutoksenhallinnan toimenpiteiden avulla. M-Files Champion koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia talon sisäisinä kouluttajina tai ruohonjuuritason tukihenkilöinä, jotka tukevat käyttäjiä päivittäiseen M-Filesin käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Milloin?

Koulutus tulee käydä hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa, jotta championeilla on aikaa valmistella sopivat koulutusmateriaalit, suunnitella talon sisäisiä koulutuksia ja viestiä muutoksesta työntekijöille.

Kenelle?

Osallistujien ei tarvitse olla lainkaan teknisesti orientoituneita, mutta heillä tulee olla perusosaaminen M-Filesin käyttöön, sillä tämä työpaja ei keskity M-Filesin toimintoihin.

Mitä?

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja työpajassa voidaan käsitellä muun muassa seuraavia aiheita:

 • Onnistuneen koulutustapahtuman järjestäminen
 • Championin tehtävät
 • Käyttäjien innostaminen ja vinkkejä M-Filesin käyttöön
 • Loppukäyttäjien usein kysymät M-Files-kysymykset
 • Usein kysytyt kysymykset
 • Valmisteluohjeita

Miksi?

Osallistujat pääsevät koulutuksessa rakentamaan käyttäjäkeskeisten vinkkien työkalupankkiaan, jonka avulla he voivat auttaa käyttäjiä M-Filesin käyttöönotossa ja päivittäisessä käytössä. Champion-verkoston avulla koko organisaatio pääsee helposti alkuun M-Filesin käytössä.

Koulutuksen n sisältö voidaan yhdistää M-Files User ja Super User -koulutuskokonaisuuksiin ja päinvastoin.

M-Files IT Administrator -koulutus

image

M-Files IT Administrator koulutuksessa osallistujat oppivat suorittamaan paikallisen M-Files-ympäristön tukitehtäviä.

Milloin?

Koulutus tulisi suorittaa hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa, jotta järjestelmänvalvojat ehtivät luoda tarvittavan infrastruktuurin ja laatia sopivat ylläpitoaikataulut.

Kenelle?

Käyttäjille, jotka vastaavat paikallisen M-Files-palvelimen ja -järjestelmän hallinnasta.

Mitä?

Koulutus kattaa mm. seuraavat aiheet:

 • Järjestelmän käyttöönotto
 • Ylläpitotehtävät
 • Intranet ja ekstranet
 • Tietojen replikointi

Miksi?

Koulutus on suunniteltu tukemaan järjestelmänvalvojia, jotka vastaavat paikallisen M-Files-järjestelmän käyttöönotosta ja päivittäisestä ylläpidosta.

Onko sinulla muunlaisia koulutustarpeita?

Muutoksen tukeminen on tärkeää. Tiedonhallintajärjestelmän käyttöönottoa ei koskaan tulisi ajatella pelkkänä IT-projektina, koska se vaikuttaa liiketoimintaprosessien ohella myös työntekijöiden päivittäiseen työhön ja toimintatapoihin. Käyttäjäkeskeisen näkökulman huomioiminen on menestyksen avain, sillä vasta ihmisten toiminnan muututtua hankittu järjestelmä maksaa itsensä takaisin.

Onko sinulla vaikeuksia viestiä M-Filesin tuoma arvo tiimillesi? Me voimme tukea sinua muutoksenhallinnassa siirtyessänne käyttämään M-Filesia.

Toiminnan muutokseen tähtäävillä koulutuksilla autetaan henkilöstöä oivaltamaan uuden järjestelmän hyödyt ja jalkauttamaan muutos jokapäiväiseen työskentelyyn.

Katso muita koulutusvaihtoehtoja

Näe M-Files toiminnassa

VARAA ESITTELY

or

Lähetä kysymyksesi meille