RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUSRATKAISUT ORGANISAATIOSI TARPEISIIN

Samat oppimistavat eivät sovi kaikille ja parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdistämällä kouluttajavetoisia koulutuksia ja verkkomateriaaleja. Koulutusvalikoimamme tukee erilaisten käyttäjien oppimista varmistaen, että tarvittava koulutus on saatavilla oikeaan aikaan organisaation ja yksittäisten työntekijöiden tarpeiden muuttuessa.

Integraatiot

Asiantuntevat kouluttajat

 

Käyttäjäkeskeiset M-⁠Files-⁠koulutukset mahdollistavat käyttäjien nopean perehdyttämisen ja sujuvan siirtymän M-⁠Files-⁠käyttöön.

 

Kokenut M-⁠Files-⁠kouluttaja räätälöi asiakkaan tarpeiden pohjalta yksilöllisen koulutussuunnitelman jokaiseen koulutukseen.

Lue lisää
Integraatiot

Opiskele omaan tahtiisi

 

M-⁠Files Learning koostuu omaan tahtiin suoritettavista verkkokursseista, joiden sisällöt on räätälöity eri M-⁠Files-⁠roolien tarpeisiin.

 

M-⁠Files Learning on erinomainen vaihtoehto itseohjautuville oppijoille ja tukee oppimista roolikohtaisten opintopolkujen kautta

Lue lisää
Integraatiot

Avoin resurssipankki

 

M-⁠Files Communityn Learning Resources -⁠alueelta löydät runsaasti vapaasti hyödynnettävää materiaalia.

 

Tiiviiden ja helppotajuisten ohjevideoiden sekä koulutustiimin blogin lisäksi Communitysta löytyy maailmanlaajuinen tukiyhteisö, jolta saat vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja pulmiin.

Lue lisää

M-Files Training Framework

 

M-⁠⁠Files-⁠koulutusratkaisut

Käyttäjien tarpeisiin räätälöidyt koulutukset asiantuntevan M-⁠⁠Files-⁠⁠kouluttajan johdolla.

M-⁠⁠Filesin osaavat kouluttajat antavat tarpeita vastaavat koulutukset peruskäyttäjistä teknisiin pääkäyttäjiin asti.

Asiakaskohtaiset koulutukset

Räätälöi M-Files-kouluttajan kanssa käyttötapauksiisi sopiva koulutus.

Koulutuksia järjestetään kaiken tasoisille käyttäjille, jotta varmistetaan järjestelmän nopea ja tehokas käyttö oppimistarpeiden muuttuessa ajan myötä. Katso lisätietoja täältä.

Essentials

 • Essentials-⁠⁠koulutus antaa projektitiimille ymmärryksen M-⁠⁠Filesin terminologiasta, parhaista käytännöistä ja suunnitteluperiaatteista.
 • Koulutus varmistaa, että projektitiimin jäsenet voivat osallistua määrittelytyöhön tehokkaasti, kun liiketoiminnan prosessit osataan mallintaa M-⁠⁠Filesiin tehokkaasti ja parhaita käytäntöjä hyödyntäen.

Essentials

User

 • User-⁠koulutus varmistaa, että käyttäjät oivaltavat M-⁠Filesin toimintalogiikan ja ymmärtävät, mitkä toiminnallisuudet auttavat heitä omassa päivittäisessä työssään.
 • Koulutus oivalluttaa osallistujat M-⁠Filesin hyötyihin ja session aikana tehtävät harjoitukset antavat varmuutta M-⁠Filesin käytön aloittamiseen.

User

Super User

 • Super User -⁠⁠koulutus sukeltaa syvemmälle M-⁠⁠Filesin toiminnallisuuksiin ja tarjoaa osallistujille työkaluja räätälöidä M-⁠⁠Filesia omaan tai tiiminsä käyttöön sopivaksi esimerkiksi luomalla näkymiä tai osastokohtaisia dokumenttipohjia.
 • Super User -⁠⁠käyttäjät eivät välttämättä ole sisäisiä M-⁠⁠Files-⁠⁠kouluttajia. Koulutus kuitenkin valmistaa heitä opastamaan muita käyttäjiä.

Super User

Champion

 • Koulutuksessa tarjotaan viestinnällisiä työkaluja siihen, miten M-⁠⁠Files Championit voivat tukea muita käyttäjiä eri tavoin ruohonjuuritasolla M-⁠⁠Filesin käyttöönotossa ja päivittäisessä käytössä. Tämä työpaja ei siis suoraan keskity M-⁠⁠Filesin toimintoihin.
 • Organisaation Champion-⁠⁠verkostoon on hyvä sisällyttää erilaisia ihmisiä, joilla on vankka ymmärrys liiketoimintaprosesseista. Heitä, jotka ovat teknisesti orientoituneita ja ihmisiä, jotka osaavat kouluttaa, auttaa ja motivoida muita käyttäjiä.

Champion

Business Administrator

 • Business Administrator -⁠koulutuksessa katsotaan M-⁠⁠Filesin konepellin alle ja perehdytään esimerkiksi metatietojen rakenteeseen, näkymiin, työnkulkuihin ja suojausasetuksiin.
 • Osallistujien ei tarvitse olla teknisesti suuntautuneita, vaan Business Administrator -⁠käyttäjät ovat yleensä esimerkiksi organisaation liiketoiminnan asiantuntijoita, joilla on ymmärrystä organisaationsa tarpeista ja prosesseista.
 • Koulutus antaa osallistujille osaamista, jonka avulla he voivat hienosäätää M-⁠⁠Filesin toiminnallisuuksia organisaationsa tarpeisiin itsenäisesti tai yhteistyössä M-⁠⁠Filesin kanssa.

Business Administrator

IT Administrator

 • IT Administrator -⁠koulutuksessa osallistujat oppivat ylläpitämään M-⁠⁠Files-⁠⁠ympäristöä ja suorittamaan tukitehtäviä, kuten M-⁠⁠Files-⁠⁠varastojen ylläpitotoimenpiteitä ja päivityksiä.
 • Kurssi on tarkoitettu teknisille pääkäyttäjille, jotka vastaavat M-⁠⁠Files-⁠⁠järjestelmän hallinnasta osana organisaationsa IT-⁠⁠infrastruktuuria.

IT Administrator

Traction

 • Traction on joustava koulutusratkaisu, jonka sisältö suunnitellaan organisaation koulutustarpeiden mukaisesti.
 • Traction sisältää koulutusmoduuleita, jotka ovat suunniteltu tukemaan muita koulutus-⁠⁠ ja viestintätoimenpiteitä suunnittelu-⁠⁠ ja käyttöönottovaiheista aina elinkaaren tukemiseen.
 • M-⁠⁠Files Traction sisältää kaksi etukäteen määritellystä listasta valittavaa koulutusmoduulia.
 • Esimerkkejä koulutusmoduuleista:
  • Tiimikohtainen tai koko organisaation M-⁠⁠Files-⁠⁠infoluento
  • Vinkkejä M-⁠⁠Filesin käyttöön -⁠⁠koulutus
  • Näkymätyöpaja Championeille ja Super Usereille
  • M-⁠⁠Files-⁠⁠kouluttajan drop-⁠⁠in-⁠⁠tuki
  • Q&A -⁠⁠sessio.
Essentials
User
Super User
Champion
Business Administrator
IT Administrator
Traction

Koulutuspaketit

Nopeuta projektin toteuttamista, tehosta M-Filesin käyttöönottoa ja paranna järjestelmän elinkaaritukea. Tehokkaasta suunnitteluprosessista M-Filesin päivittäiseen käyttöön – jokainen paketti tarjoaa kohdeyleisön tarpeisiin kohdennettua koulutusta yhdistelemällä oikeat koulutukset samaan kokonaisuuteen. Katso lisätietoja täältä.

Engage-⁠paketti varmistaa järjestelmän tehokkaan suunnittelun ja nopean käyttöönoton antamalla projektitiimille ymmärryksen M-⁠⁠Filesin parhaista käytännöistä, suunnitteluperiaatteista ja mahdollisuuksista.

 • Engage-⁠⁠paketti sisältää Essentials-⁠⁠ ja User-⁠⁠koulutukset projektitiimille sekä User-⁠⁠koulutuksen hyväksyntätestaukseen osallistuville
 • Engage Plus -⁠⁠paketti sisältää Engage-⁠pakettiin kuuluvat koulutukset sekä Business Administrator -⁠⁠koulutuksen

Engage

Enable -⁠paketti antaa Champion-⁠⁠verkostolle tekniset ja viestinnälliset työkalut tukemaan organisaation siirtymistä M-⁠⁠Files-⁠⁠käyttöön. Champion-⁠käyttäjät toimivat esimerkiksi talon sisäisinä M-⁠⁠Files-⁠⁠kouluttajina ja -⁠⁠tukihenkilöinä.

 • Enable-⁠paketti sisältää Champion-⁠⁠ ja User-⁠⁠koulutukset Champion-⁠⁠käyttäjille
 • Enable Plus-⁠ pakettisisältää Enable-⁠pakettiin kuuluvat koulutukset sekä Super User -⁠⁠koulutuksen

Enable

Empower on joustava paketti, joka sisältää laajan valikoiman koulutusmoduuleja, jotka ovat suunniteltu tukemaan muita koulutus-⁠⁠ ja viestintätoimenpiteitä oppimistarpeiden ja käytön muuttuessa ajan myötä.

 

Esimerkkejä koulutusmoduuleista:

 • Tiimikohtainen tai koko organisaation M-⁠⁠Files-⁠⁠infoluento
 • Näkymätyöpaja Champion-⁠ ja Super User – käyttäjille
 • M-⁠⁠Files-⁠⁠kouluttajan drop-⁠⁠in-⁠⁠tuki
 • Q&A -⁠⁠sessio.

 

 • Empower-⁠paketti sisältää valitsemasi neljä koulutusmoduulia
 • Empower Plus-⁠ paketti sisältää valitsemasi kahdeksan koulutusmoduulia
Engage
Enable
Empower

Yleiset koulutukset

Yleiset M-⁠⁠Files-⁠⁠pääkäyttäjäkurssimme ovat saatavilla vuoden ympäri. Kurssit ovat kustannustehokas tapa kouluttaa yksi tai useampi M-⁠⁠Files-⁠⁠osaaja organisaatioosi.

 

Saatavilla olevat kurssit:

 • Metatietorakenteen hallinta
 • Näkymien määrittely ja käyttö
 • Prosessien ja työnkulkujen hallinta
 • Suojausasetusten hallinta

 

Kursseja järjestetään englanniksi ja suomeksi. Paikat täyttyvät nopeasti. Katso lisätietoja täältä.

 

Virtuaaliset opintopolut

M-Files Learning tarjoaa verkko-oppimisratkaisun koko organisaatiollenne. Eri käyttäjärooleille suunnitellut opintopolut tekevät oppimisesta kiinnostavaa ja hauskaa.

Verkkokurssit ovat erinomainen ratkaisu itseohjautuville oppijoille sekä tukemaan kouluttajavetoisia luentoja ja työpajoja. Katso lisätietoja täältä.

Käyttäjien ehdoilla

Kurssit ovat käyttäjien saatavilla 24/7, joten itselleen oleellisimpia taitoja voi opiskella omilla ehdoillaan paikasta riippumatta.

Seuraa käyttäjien edistymistä

M-⁠⁠Files Academyn mukana saat kurssisisältöjen lisäksi myös analyyseja ja raportteja käyttäjien edistymisestä.

 

Tue jatkuvaa koulutusta
Verkkokurssit ja -⁠⁠sisällöt sekä kouluttajavetoinen koulutus täydentävät erinomaisesti toisiaan. Verkkosisältöjä voidaan käyttää tukemaan kouluttajavetoisia sessioita, vahvistamaan opittua ja tarjoamaan jatkuvaa tukea vielä pitkään koulutuksen jälkeenkin.

 

M-⁠Files Academy

Asiakaskohtainen Academy-⁠⁠oppimisalusta tarjoaa sisältöä kaikille käyttäjärooleille ja sisältää interaktiiviset verkkokurssit:

 • Essentials
 • User
 • Business Administrator
 • IT Administrator

Lisäksi uusia ominaisuuksia ja lisäosia käsittelevät kurssit

M-⁠Files User Lite

User Lite -⁠⁠kurssi on suunnattu kaikille M-⁠⁠Files-⁠käyttäjille. Kurssi kattaa M-⁠⁠Filesin tärkeimmät päivittäisessä työssä tarvittavat toiminnot ilman M-⁠⁠Files-⁠⁠erikoissanastoa tai teknistä jargonia.

 

Sisältää esimerkiksi seuraavat aihealueet:

 • Käyttöliittymän esittely
 • Tiedon tallennus ja muokkaaminen
 • Tiedon löytäminen, haku ja jakaminen
 • Käytön tehostaminen ja M-⁠⁠Files-⁠⁠vinkit