Vegvesenet styrer mot en smartere digital fremtid med metadata-drevet dokumenthåndtering fra M-Files

M-Files med gjennombrudd og rekordstor avtale i Norge

Statens vegvesen velger M-Files, en global leder innen informasjonsforvaltning, som plattform for metadata-drevet dokumenthåndtering og -samhandling tilknyttet teknisk dokumentasjon i hele veiens livsløp. Dette er den største enkeltstående avtalen for M-Files inngått med en partner globalt. Avtalen med Statens vegvesen er inngått sammen med norske NettPost som implementeringspartner. Etter M-Files sin styrkede Norgessatsning i fjor har interessen for selskapets løsninger vært rekordstor.

– Dette er den største enkeltstående avtalen for M-Files med en partner noensinne på et globalt nivå. Den totale kontraktsverdien inkludert alle opsjoner og tilhørende elementer estimeres til mer enn 120 millioner kroner, sier Antti Nivala, founder og CEO i M-Files.

Den inngåtte avtalen har en varighet på tre år for divisjon Drift og Vedlikehold og utgjør NOK 62,3 mill. I tillegg inkluderer avtalen en tilleggsopsjon, med en estimert verdi på NOK 59 mill, for divisjon Utbygging for ytterligere implementering og kjøp av løsningen. Kontraktens varighet kan forlenges i ytterligere 5 år, til totalt 8 år, avhengig av endelig prosjektomfang. Første fase i implementering av løsningen omfatter elektro- og tunnelområdet i Statens vegvesen.

– Vi har store forhåpninger til resultatet og ser fram til et godt samarbeid, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

I forbindelse med implementeringen av M-Files har Statens vegvesen definert tre hovedområder som man ønsker å få forbedret. Målsetningen er at M-Files skal bidra til bedre informasjonsforvaltning og bedre dokumenthåndtering i forvaltningsfasen, i tillegg til bedre overlevering mellom investeringsprosjekter og forvaltning. Ifølge tildelingen beskriver Statens vegvesen M-Files som innovativ, fleksibel og konfigurerbar og anser M-Files som en fremtidsrettet løsning som vil utfordre og forbedre måten vegvesenet jobber på i dag. Løsningen vil også hjelpe Statens vegvesen med å nå målet om en heldigital verdikjede for vei.

 

Statens vegvesen velger M-Files for metadata-drevet dokumenthåndtering og samhandling
(fra venstre): Stig-Arne Ryeng (Account Executive, M-Files Norge); Juha Nurmi (Partner Manager, M-Files Norge); Bjørn Laksforsmo (direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen); Kristin Korsell (prosjektleder i Statens vegvesen) og Arve Lien Nielsen (daglig leder i NettPost)
Foto: Coxit

Statens vegvesen fremhever at M-Files med sin tilnærming til informasjonshåndtering skiller seg vesentlig fra konkurrentene med sitt metadatabaserte system som gjør det mulig for brukere å raskt få tilgang til informasjon. Med M‑Files blir informasjon organisert, sikret og behandlet ved hjelp av intuitive metadata-tagger som gjenkjenner dokumenttype, egenskaper, dataelementer, versjonsstatus og viktighet. Ifølge Statens vegvesen har M-Files vesentlige fortrinn siden plattformen ikke bruker tradisjonelle mappestrukturer, men i stedet gjør informasjon enkel å finne og bruke, basert på aktive søk. Det er kraftig, heter det i innstillingen.

– Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og for klimaet. En forutsetning for å kunne gjøre dette er å ha god og enkelt tilgjengelig teknisk dokumentasjon på alle vegobjektene gjennom hele vegens livsløp, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– På lik linje med arbeidet med implementering av løsning for forvaltning, drift og vedlikehold, i første omgang innen tunnel- og elektroområdet, er dette nok en milepæl for systemstøtte til å kunne prioritere rett tiltak til rett tid til gode for våre kunder og samfunnet, og for å få mest mulig verdi for pengene, sier Laksforsmo.

– Denne kontrakten, med en stor offentlig virksomhet, er en “game changer” i markedet som ytterligere posisjonerer M‑Files blant store virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Vi er glade for at en organisasjon som Statens vegvesen ser verdien i M-Files sin metadata-drevne dokumenthåndteringsplattform for bedre informasjonsforvaltning, sier Stig-Arne Ryeng, account executive i M-Files Norge, og fortsetter:

– Dokument- og informasjonshåndtering er gjerne ikke det første du tenker på når man snakker om IT-løsninger og teknologi. Her ser vi at det er et teknologisk etterslep i mange virksomheter, da det har vært en sterk innovativ utvikling innen dette området de siste årene. Tenk bare på hvor mye tid folk og virksomheter bruker på å lage, lagre og lete etter innhold. Det er både smartere, enklere og mindre tidkrevende dersom du kan finne og dra nytte av dokumentene på en smidigere måte, sier Ryeng som mener at avkastningen ved å investere i metadata-drevne informasjonssystemer er svært høy.

– I følge en oppdragsstudie fra Forrester Consulting, kan M-Files-plattformen levere nesten 270 % avkastning på investeringer (ROI) over tre år til mellomstore og store bedriftskunder. Samtidig fjerner løsningen tid brukt på hverdagslige, repeterende oppgaver ved å automatisere arbeidsprosesser og unngå unødvendige frustrasjoner knyttet til å søke etter og gjenskape nye dokumenter. Dette har stor verdi og betydning for ansatte på tvers av en organisasjon.

M-Files er den globale lederen innen metadata-dreven dokumenthåndtering og informasjonsforvaltning. Som en del av den sterke satsningen i Norge utvides også samspillet med lokale partnere som NettPost.

– Vi opplever at interessen for metadata-drevne systemer er sterkt økende i Norge, fordi de reflekterer virkeligheten på en mye bedre måte enn mappebaserte systemer, sier Arve Lien Nielsen, daglig leder i NettPost, og tillegger:

– Virksomhetene er opptatt av å få på plass en datadrevet arkitektur på tvers av sine systemer og forretningsområder. Dette bidrar både til forenkling, bedre prosesser og bedre forvaltning av alt det man driver med i en virksomhet. Vi forventer derfor betydelig vekst den nærmeste tiden og vi er svært takknemlig for at Statens vegvesen har valgt M-Files og NettPost som deres foretrukne partnere på dette området, sier Nielsen.

– M-Files samspiller tett med lokale partnere for å videreutvikle posisjonen på det norske markedet. Sammen med vår langsiktige partner NettPost har vi nå satt sammen et team som vil sikre suksess for Statens vegvesen, sier Juha Nurmi, partner manager for M-Files Norge.

– M-Files er ideelt egnet til å støtte store organisasjoner som Statens vegvesen med å administrere hele livssyklusen til dokumentasjonen deres fra innledende bygging til drift, vedlikehold og demontering av veieiendeler, sier Antti Nivalla founder og CEO M-Files.

– Vår metadata-drevne dokumenthåndteringsplattform sikrer at alle interessenter har sikker tilgang til dokumentene og informasjonen de trenger, og gjør dem i stand til å administrere denne informasjonen i samme system. Når informasjonen alltid er oppdatert og det ikke er informasjonssiloer mellom interessenter, reduseres forretningsrisikoen knyttet til drift og vedlikehold av deres eiendeler kraftig, sier Nivala.

Om M-Files
M-Files er en global leder innen informasjonsforvaltning. Med den metadata-drevne M-Files-plattformen for dokumentadministrasjon kan kunnskapsarbeidere umiddelbart finne riktig informasjon i enhver sammenheng, automatisere forretningsprosesser og ivareta informasjonsstyringen. Dette gir bedrifter et konkurransefortrinn og betydelig avkastning på investeringer ettersom de leverer bedre kundeopplevelser og arbeid av høyere kvalitet med lavere risiko. For mer informasjon, besøk www.m-files.com.

Om Statens vegvesen
Les mer om Statens vegvesen her: Samfunnsoppdrag, ansvar og oppgaver
Her er pressemeldingen fra Vegvesenet: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/statens-vegvesen-har-valgt-dokumentasjons–og-samhandlingslosning-fra-m-files?publisherId=17847490&releaseId=17956729&lang=no

Om NettPost
NettPost har siden 2012 vært en ledende M-Files partner i Norge. Vi hjelper private selskaper og offentlige
virksomheter med å effektivisere dokumentforvaltning, informasjonsstyring og samhandling på tvers av systemer og virksomhetsområder. For mer informasjon, besøk www.nettpost.no.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

M-FILES NORGE
STIG ARNE RYENG
ACCOUNT EXECUTIVE
E: [email protected]
M: +47 481 91 640

COXIT PR:
E: [email protected]
M: +47 400 05 959