M-Files teki jättisopimuksen Norjan tielaitoksen kanssa

Julkaisupäivä 22.2.2023

M-Files on solminut merkittävän kumppanuussopimuksen Norjan tielaitoksen kanssa. Kauppa on maailmanlaajuisesti M-Filesin historian suurin yksittäinen sopimus. Sen kokonaisarvo on yli 11,2 miljoonaa euroa.

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, lähtee yhteistyöhön Norjan tielaitoksen kanssa. Yhtiö on valinnut M-Filesin dokumenttienhallinta-alustan teknisen dokumentaation käsittelyyn ja hallintaan läpi koko elinkaaren kattaen työprosessien eri vaiheet.

Sopimuksen arvo, mukaan lukien optiot ja niihin liittyvät osat, on yli 11,2 miljoonaa euroa (120 miljoonaa Norjan kruunua).

”Tämä on meille erittäin merkittävä kauppa ja vahvistaa tietä tulevalle kasvullemme Norjassa”, M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala sanoo.

 

Kuvateksti: M-Files on solminut merkittävän kumppanuussopimuksen Norjan tielaitoksen kanssa. Kaupan kokonaisarvo on yli 11,2 miljoonaa euroa.

(vasemmalta): Stig-Arne Ryeng (Account Executive, M-Files Norway), Juha Nurmi (Partner Manager, M-Files Norway), Bjørn Laksforsmo (Director of Operation and Maintenance, NPRA), Kristin Korsell (Project Manager, NPRA), Arve Lien Nielsen (CEO, NettPost)
Kuvalähde: Coxit

Norjan tielaitoksen kanssa tehty sopimus on ensivaiheessa kolmivuotinen.

Sopimuksen ensimmäisen osion arvo on yli 5,6 miljoonaa euroa (62,3 miljoonaa Norjan kruunua). Lisäksi siihen sisältyy viiden vuoden lisäoptio, jonka arvioitu arvo on yli 5,3 miljoonaa euroa (59 miljoonaa Norjan kruunua).

Sopimuksen myötä Norjan tiehallinto ottaa käyttöön M-Filesin tiedonhallintaratkaisun, minkä avulla organisaatio saa tiekohteiden teknisen dokumentaation laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön.

“Olemassa olevan infrastruktuurin kehittäminen on sekä yhteisön että ilmaston kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme selkeän ja helposti saatavilla olevan teknisen dokumentaation kaikista tiekohteistamme koko niiden elinkaaren ajalta, jotta pystymme priorisoimaan oikean kunnossapidon tarpeen oikeaan aikaan”, Norjan tielaitoksen käyttö- ja kunnossapito-osaston johtaja Bjørn Laksforsmo sanoo.

Ennätyssuuri kysyntä Norjassa

Kiinnostus M-Filesin ratkaisuja kohtaan on ollut Norjassa ennätyksellisen suurta. Ison julkisen yhtiön kanssa tehty sopimus vahvistaa entisestään M-Filesin asemaa markkinassa suurten yritysten keskuudessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. M-Files tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Norjan tielaitokselle M-Filesin käyttöönoton hoitaa paikallinen kumppani Nettpost.

“M-Filesin ratkaisu soveltuu erinomaisesti tukemaan Norjan tielaitoksen kaltaisia suuria organisaatioita dokumentaation hallinnassa aina rakentamisen alkuvaiheesta tieomaisuuden käyttöön, ylläpitoon ja käytöstä poistamiseen asti”, Nivala toteaa.

“Metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alustamme varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on turvallinen pääsy tarvitsemiinsa tietoihin ja niitä voidaan hallita samassa järjestelmässä. Kun tiedot ovat aina ajan tasalla eikä sidosryhmien välillä ole tietosiiloja, omaisuuden käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät liiketoiminnan riskit pienenevät huomattavasti”, Nivala jatkaa.

M-Filesin tarjoamat hyödyt Norjan tielaitokselle

M-Filesin käyttöönoton yhteydessä Norjan tielaitos on määritellyt itselleen kolme keskeistä kehityskohdetta. Tavoitteena on, että M-Files parantaa tielaitoksella sekä tiedonhallintaa että asiakirjojen ja dokumenttien käsittelyä hallinnointivaiheessa. Lisäksi tavoitellaan parempaa tiedonkulkua investointihankkeiden ja hallinnon välillä.

Norjan tielaitos valitsi M-Filesin alustan erityisesti sen joustavuuden ja moderniuden takia. Tielaitos näkee M-Filesin tulevaisuuden ratkaisuna, joka tulee parantamaan Norjan tielaitoksen nykyisiä työskentelytapoja.

Norjan tielaitos korostaa, että M-Filesin lähestymistapa tiedonhallintaan eroaa merkittävästi kilpailijoista. Metatietoihin perustuvan järjestelmän ansiosta M-Filesin käyttäjät pääsevät poikkeuksellisen nopeasti käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin. M-Filesin avulla organisaation tiedot järjestetään, suojataan ja käsitellään metatietojen avulla, jotka tunnistavat asiakirjan tyypin, luokittelun, linkitykset muihin yritystietoihin, version tilan ja tärkeyden. Tiehallinnon mukaan alusta on erityisen tehokas ja helppokäyttöinen, koska se ei käytä perinteisiä kansiorakenteita, vaan tekee tiedosta helposti löydettävää ja käytettävää aktiivisten hakujen ja asiayhteyden perusteella.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Ellun Kanat: Saara Torri, p. 040 8600 603, [email protected]

M-Files Oy: Sirpa Levola, markkinointijohtaja, p. 050 404 0734, [email protected]

M-Files
M-Files on yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista. M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta auttaa tietotyöntekijöitä löytämään välittömästi oikean tiedon missä tahansa asiayhteydessä, automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja hallitsemaan tietoja tehokkaasti. Tämä antaa yrityksille kilpailuetua ja merkittävän tuoton investoinnille, kun ne voivat tarjota paremman asiakaskokemuksen ja laadukkaampaa työtä pienemmällä riskillä. Lisätietoja: www.m-files.fi.

Norjan tielaitos (Norwegian Public Roads Administration)
Lue lisää Norjan tielaitoksesta: Sosiaalinen tehtävä, vastuut ja tehtävät.
Lue Norjan tielaitoksen lehdistötiedote yhteistyöstä.