Miljø, samfunnsansvar og bedriftsledelse

Det er viktig for oss å ha en positiv innvirkning på våre ansatte, kunder, lokalsamfunn og verden som helhet.

Våre forpliktelser

ESG-black-and-white-protecting-the-environment

Beskytte miljøet

M-⁠⁠Files ser bærekraft og menneskehetens svar på klimaendringene som en av de største utfordringene i vår levetid. Derfor har vi forpliktet oss til å sette bærekraftig teknologi i sentrum for vår innovasjon—for å sikre at vi tilpasser oss og vokser i takt med planeten med lavest mulig miljøpåvirkning. Vi beregner vårt karbonfotavtrykk årlig i samsvar med GHG-⁠protokollen (Greenhouse Gas Protocol) og fortsetter arbeidet med å redusere utslippene våre på mange områder (oppvarming og energiforbruk på kontorer, produkters livssyklus, reiser).

ESG-black-and-white-Investing-in-People-Communities

Investerer i mennesker og lokalsamfunn

Hos M-⁠⁠Files, gir vi våre ansatte støtte, fordeler og ressurser for å styrke dem. Dette innebærer å sette vår bedriftskultur i først erekke som får folk til å oppleve fellesskap , samtidig som vi hyller unike bakgrunner og erfaringer. Uavhengig av kontorsted eller team fokuserer vi på å fremme mangfold, likestilling og inkludering gjennom initiativ som Women at M-⁠⁠Files, mentorprogram og Roihu Leadership Academy. Vi investerer også i lokal samfunn og veldedige organisasjoner over hele verden, som for eksempel UNICEF, Team Rynkeby og Breast Cancer Foundation.

ESG-black-and-white-acting-with-intergrity

Etikk og integritet

M-⁠⁠Files arbeider hardt og grundig for å fremme tillit og åpenhet i alt vi gjør. Blant våre kjerneverdier streber vi etter å «hjelpe andre» – vi handler med integritet, tar etiske beslutninger og bruker god dømmekraft. I den ånden er M-⁠⁠Files forpliktet til de høyeste standardene innen selskaps styring, etterlevelse og etikk.

Våre sosiale forpliktelser

M-Files er lidenskapelig opptatt av å støtte sosiale prosjekter og filantropiske aktiviteter, og oppmuntrer M-Filers til også å delta.

UNICEF

I 2022 donerte M-⁠⁠Files til FNs barnefond (UNICEF) for å hjelpe barn og familier i Ukraina, og oppfordret ansatte i M-⁠⁠Files til også å donere.

Team-Rynkeby-image

Special Olympics

M-⁠⁠Files gikk sammen med samabeidspartneren RDS for å sponse “2022 Special Olympics Florida Race for Inclusion” for å hjelpe mennesker med intellektuelle funksjonshemm inger. Løpet bidrar til å bygge inkluderende og aksepterende fellesskap . Dette er verdier som harmonerer med M-⁠⁠Files sine verdier.
«Special Olympics Florida-⁠atletene er enestående konkurransemennesker som yter sitt absolutt beste,» sier Antti Nivala, grunnlegger og administrerende direktør i M-⁠⁠Files . «Deres engasjement er inspirerende og det er en ære for M-⁠⁠Files å kunne støtte dem. Alle som deltar i Race for Inclusion er en vinner.»

MicrosoftTeams-image-1

Austin Runners Club – Decker Challenge

M-⁠⁠Files er en stolt sponsor av Austin Runner’s Club (ARC) Decker Challenge halvmaraton som fant sted 11. desember 2022 i Austin, Texas. ARC er en ⁠ideell organisasjon drevet av frivillige som støtter veldedige, helse-⁠ og utdanningsrelaterte saker i Austin. Noen M-⁠⁠Filers tok utfordringen og løp halvmaraton !

Decker-Challenge-image

Team Rynkeby

I 2022 støttet M-⁠⁠Files Team Rynkeby, et årlig europeisk veldedig sykkelprosjekt som siden 2002 har samlet inn penger til barn med alvorlige sykdommer. Denne innsamlingen har engasjert frivillige fra 9 forskjellige land fordelt på 65 forskjellige lag.

Team-Rynkeby-image

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi bedriften din et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser, håndheve informasjonskontroll og forbedre kundenes opplevelser.

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi bedriften din et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser, håndheve informasjonskontroll og forbedre kundenes opplevelser.