Minska riskerna med policyhantering

Distribuera och uppdatera policyer i hela organisationen i realtid och var redo för nästa granskning.

En mer förutsägbar verksamhet

Hur saker görs spelar roll. Din organisation kanske lyder under bransch- eller regelverksstandarder eller dina klienter kanske vill att du ska bevisa att deras information är säker. Oavsett vilket kan interna policyer inte längre hanteras manuellt på komplexa filer med ändlösa checklistor. Risken för misstag är alldeles för hög. Vi hjälper dig.

Policyhantering

Vi hjälper företag att hantera policyer, spåra utbildning och förbereda för granskning.

Distribuera policyer till relevant personal

Skapa, redigera och samarbeta om policyer som är i linje med standarder och förordningar. Distribuera dem automatiskt i realtid till de personer som behöver se dem och automatisera aviseringar för utbildningsuppgifter.

Låt processerna flöda med e-signatur

I stället för att jaga människor över hela kontoret eller avdelningen gör M-Files att din organisation kan samla in elektroniska signaturer via datorn, webbläsaren och mobilen. Du har alltid ett register över vem som har gjort vad och när och kan komma åt informationen när som helst, överallt ifrån.

Hantera avvikelser och förändringar

När saker och ting inte går som väntat måste policyerna ofta förändras för att undvika framtida avvikelser. Med M-Files kan du återkalla föråldrade policyer, distribuera uppdateringar och direkt veta när din organisation är uppdaterad.

Video: Nizo Food Research

Vår kund är global marknadsledare inom avtalsforskning för livsmedels- och läkemedelsbranscherna. De behövde en bättre lösning för att hantera policyer för livsmedelssäkerhet, god klinisk sed och god laboratoriesed. ”Att hitta allt detta i en enda lösning var svårt – det kändes nästan omöjligt. Och då hittade vi M-Files!”

Relaterade lösningar

Avtalshantering

Varje fas kan hanteras med arbetsflöden och spåras för framtida granskningar, från det första utkastet till arkivering.

Dokumenthantering i projekt

Håll projekt på rätt spår och se till att saker och ting blir gjorda av rätt person vid rätt tidpunkt.

Våra kunder

Vi hjälper företag i hela världen med policyhantering

Caverion Logo Full Color xpx
horne llp testimonial logo xpx
Stearns Bank
logo omv color

Fungerar det för din teknikstack?

Med integreringar, tillägg och API:er är vi säkra på det.

Innehåll

Överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och intelligent informationshantering

I det här webbseminariet presenterar vi ett användningsfall som belyser hur intelligent informationshantering kan användas för att adressera kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

6 Back Office Problems Solved with an Information Management System

Administrativ personal på HR, ekonomi och andra avdelningar är hjältarna som ser till att allting fungerar smidigt. Men de tampas med vanliga problem som är kopplade till hantering av information.

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor