Kvalitetsstyrningsplattform

Hantera och distribuera procedurer, övervaka utbildning och gör granskningar mer effektiva.

Full kontroll över kvalitet och efterlevnad

En kvalitetsstyrningsplattform ska göra det möjligt för dig att spåra vad som händer med kvalitetsdokument närhelst du vill veta. Oavsett om det är för interna procedurer som din personal måste följa eller för förordningar och standarder som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)/CCPA, ISO, HIPAA eller någon annan. Vi hjälper dig.

Hantera procedurer och spåra vad som händer

Med vår kvalitetsstyrningsplattform kan du distribuera standardrutiner och andra kvalitetsdokument på flera språk. Du kan spåra ändringar och vidarebefordra policyer till personal med relevanta behörigheter. Du kan också styra vilka dokument som skrivs ut, av vem och i hur många kopior och återkalla föråldrade utskrifter i cirkulation.

Distribuera utbildningsuppgifter

När saker och ting förändras eller om det börjar ny personal kan du flagga dokument för obligatorisk utbildning. En avisering skickas och uppgiften kan slutföras före slutdatumet. Du kan alltid se en översikt över utbildningsprestanda och förfallna utbildningskrav för alla dina anläggningar och kontor.

Var redo för granskningar och uppföljningar med åtgärder

Vår kvalitetsstyrningsplattform har all information på ett ställe så interna och externa granskningar kan utföras snabbare. Du identifierar risker och problem och du kan följa upp med korrigerande och förebyggande åtgärder. Dessa kan automatiseras och slutföras inom utsatt tid och de kommer aldrig mer att glömmas bort i anteckningar, kalkylblad eller e-postmeddelanden.

Mitani – fallstudie

Vår kund tillhandahåller specialtillverkade livsmedelsprodukter för livsmedelstillverkare. Med M-Files kvalitetsstyrningsplattform har de minskat processerna för korrigerande åtgärdsrapportering från 60 till 14 dagar och de har fått grönt ljus för en granskning per år i stället för två för certifiering från branschorgan. ”M-Files har gjort många medarbetares rutinuppgifter både enklare och mindre omständliga. Det ökar arbetsglädjen, vilket syns i medarbetarnas prestationer.”

Mer om kvalitetsstyrningsplattformen

Vill du veta mer om hur M-Files hanterar kvalitet och regelefterlevnad? Här är några konkreta exempel.

Efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen

Med vår kvalitetsstyrningsplattform kan du hitta dokument som innehåller personligt identifierbar information, sortera ut dem och säkerställa att de hanteras enligt reglerna i den allmänna skyddsförordningen.

LIBOR-övergång

Före slutet av 2021 måste många finansiella tjänsteföretag ta bort alla referenser till LIBOR i aktiva finansiella produkter och avtal. Vi har en femstegslösning på detta.

Säkerhet och risk

Lagring och transport av farligt material utsätter företag för ytterligare granskning och regler. En av våra kunder har förbättrat sina säkerhets- och riskhanteringsprocedurer med M-Files.

Relaterade lösningar

Få åtkomst till kvalitetsdokument överallt

Vår kvalitetsstyrningsplattform gör så att kvalitetsdokument och -procedurer kan nås från kontoret, på plats eller var du än arbetar ifrån.

Microsoft 365

M-Files ger dig ett intuitivt sätt att introducera arbetsflöden, säkerställa säkerhet och efterlevnad och ansluta till andra affärsverktyg på ett enkelt sätt.

Våra kunder

Vi hjälper företag i hela världen med vår kvalitetsstyrningsplattform

sagem

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor