Gör dina avtal effektiva

Hantera och kontrollera avtal digitalt under deras hela livscykel, från det att de skapas till att de arkiveras.

Stabilare affärsrelationer

När avtal skrivs ut eller sparas i nätverksmappar är det krångligt att skapa nya, förhandla fram dem eller få dem signerade. Det är också svårt att hålla reda på överenskomna villkor och förfallodatum och du kanske går miste om tillfällen att få avtalet att verka till din fördel. Här kan vi hjälpa till.

Skapa från mallar utan misstag

Hitta den senaste versionen av avtalsmallar och använd automation för att fylla i dem med data (till exempel kundinformation och beställningsnummer) från dina andra verktyg (till exempel CRM och ERP).

Håll kontrollen under granskning och förhandling

I stället för att dela avtal fram och tillbaka via e-post kan du skicka en länk till den senaste versionen. Alla kan ge input utan att skapa dubbletter och du har full historik över redigeringar och kommentarer.

Elektroniska signaturer håller igång saker och ting

Vi integrerar med DocuSign, Adobe Sign och andra e-signaturlösningar. Avtal behöver inte skrivas ut och skickas runt. Du kan slutföra avtal med några få klick på kontoret eller på språng.

Genomdriv villkoren i avtalet

Du kan konfigurera arbetsflöden för att säkerställa att rätt person får ett meddelande när milstolpar, krav eller problem behöver hanteras.

Förnya eller arkivera i rätt tid

M-Files meddelar dig när ett avtal håller på att förfalla så att du kan vidta rätt åtgärd. Om avtalet behöver arkiveras tar rätt arbetsflöde hand om det.

Lahden Talot – fallstudie

Vår kund behandlar ungefär 1 000 hyresavtal varje år och de gjorde det med en kombination av pappersdokument och nätverksfilmappar. ”Signeringen och behandlingen av bara ett avtal brukade ta över 30 minuter. Nu har den här processen automatiserats med M-Files vilket har förbättrat vår produktivitet avsevärt.

Utforska produktfunktioner

Vill du veta mer om hur M-Files hanterar avtal? Här är funktionerna som gör allt möjligt.

Vad avtalet handlar om

M-Files märker avtal baserat på deras innehåll (kund, datum, projektnummer osv.). Du kan skriva in i sökfältet vad du söker efter och hitta det med ett klick.

Arbetsflöden

Skicka avtal genom digitala arbetsflöden för att granska, signera och säkerställa arkivering av specifik information. Skicka digitala uppdrag och meddelanden när åtgärder krävs.

Dina avtal är säkra

Vi krypterar data och tack vare behörigheter kan du styra åtkomsten till avtal beroende på roll, grupp, projekt, dokumenttyp med mera.

Relaterade lösningar

Få åtkomst till avtal överallt

Vi ser till att du kan komma åt de avtal du behöver på kontoret, hemma eller varhelst du arbetar.

Microsoft 365

M-Files ger dig ett intuitivt sätt att introducera arbetsflöden, säkerställa säkerhet och efterlevnad och ansluta till andra affärsverktyg på ett enkelt sätt.

Våra kunder

Vi hjälper företag i hela världen att få mer arbete gjort med avtalshantering

two
Hill Knowlton Logo Full Color xpx
Stearns Bank
healthpeak properties logo xpx

Fungerar det för din teknikstack?

Med integreringar, tillägg och API:er är vi säkra på det.

Innehåll

Skapa konkurrensfördel med avtalshantering

Visste du att 60 procent av deltagarna i vår enkät spårar avtalens förfallodatum manuellt? Läs mer om detta och annat i vår infografik.

Frågor och svar om avtalshantering

Läs om M-Files lösning för avtalshantering från vår produktansvarig Frank Taliano.

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor