Mer kontroll över dokument och processer

Håll dina data säkra och inför policyer i hela organisationen.

Vad våra kunder säger

Vår kund är en immaterialrättsbyrå som tillhandhåller tjänster som kommersialisering av innovationer och lösningar på immaterialrättstvister. De har genererat tusentals dokument, från patentansökningar till bilagor och ritningar, och före M-Files arkiverades de flesta dokument i form av papperskopior. ”Med metadata kan vi enkelt länka dokument till motsvarande klient och fall och enbart utvalda personer kan komma åt och redigera filerna.”

Utforska produktfunktioner

Vill du veta mer om hur M-Files säkerställer säkerhet och regelefterlevnad?
Här är funktionerna som gör allt möjligt.

All information på en plats

Inte bara dokument i M-Files utan också i SharePoint, Teams, nätverksmappar, Outlook, Gmail, Salesforce och andra affärssystem.

Arbetsflöden

Skicka dokument genom digitala arbetsflöden för att granska, signera och säkerställa kvarhållning och kassering av specifik information.

En säker plattform

Kryptering, datareplikering, förhindrande av dataförlust, federerad autentisering och säkerhet för mobil- och molnbaserade tjänster. Vi hjälper dig.

Relaterade lösningar

Avtalshantering

Varje fas kan hanteras med arbetsflöden och spåras för framtida granskningar, från det första utkastet till arkivering.

Policyhantering

Distribuera nya policyer i realtid och spåra utbildningsuppgifter för att säkerställa att personalen är inne på samma linje.

Våra kunder

Vi hjälper företag i hela världen att ha kontroll över sina dokument och processer.

Caverion Logo Full Color xpx
horne llp testimonial logo xpx
logo omv color
Wartsila Logo Full Color xpx
logo orifarm color

Innehåll

Enkät om avtalshantering

60 procent av deltagarna spårar avtalens förfallodatum manuellt.

Minimize risks in Microsoft Teams

När alla börjar använda Teams är det viktigt att komma ihåg att bibehålla kontrollen över och insynen i informationen.

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor