SharePoint

Anslut SharePoint Online med affärsdokument

Microsoft SharePoint gör att du kan lagra alla dina dokument på en plats. Men hur är det med alla andra relevanta data som INTE finns i SharePoint?

Sammanför affärsdata och dokument

M-Files for SharePoint Online gör att du kan ansluta dokument och affärsdata. Allt du behöver i en enda vy och omedelbart tillgängligt för dig utan initial migrering.

Kombinera kraften i M-Files med Microsoft SharePoint

Enklare dokumenthantering i SharePoint. Hitta information i affärssystem, företagets nätverksenheter och andra arkiv direkt från en SharePoint Online-vy.

Starkare tillsammans

Dra fördel av samarbetsmöjligheterna i SharePoint medan du fortfarande kan utnyttja ett kraftfullt intelligent informationshanteringssystem med alla funktioner.

Användaracceptans

Bred, konsekvent användaracceptans av föredragna verktyg och företagsprocesser.

Regelefterlevnad

Automatisera arbetsflöden och godkännanden för att hantera styrda affärsprocesser.

Behörigheter

Behörigheter i M-Files gäller i SharePoint och automatiserar hantering av användar- och åtkomstbehörigheter.

Automatisering

Automatiska metadataförslag sparar tid och säkerställer korrekt taggning av dokument.

Discovery

Hitta kritiska data som behöver hanteras och få arbetsflöden tillagda.

Skydd

Skydda konfidentiell information automatiskt och kontrollera synligheten för den.

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor