Make Salesforce your single source of truth

Integrera viktiga dokument med kunder, leads och affärsmöjligheter

M-Files for Salesforce gör att du kan hantera dina dokument i samma vy som din kund och andra affärsdata som ger en vy över all relevant information.

M-Files for Salesforce ställer användarupplevelsen i förgrunden

Salesforce är där säljprocesser hanteras. Säljpersonal gör allt sitt dagliga arbete i Salesforce och skapar, lagrar, hittar och hanterar sina dokument.

Avtalshantering

Hantera avtal genom att skapa ett avtal från en mall och flera dokument, via kommenteringsrundor, till godkännande och lagring.

Hantering för affärsmöjligheter

Generera förslagsdokument med förifyllda data och driv möjlighetens fas genom redigerings- och godkännandeprocessen. Öppna slutligen projektet i Salesforce. Allt drivs automatiskt av arbetsflöden.

Dokumenthantering

Förse dina anställda med välbekanta verktyg. Hantera dina dokument i alla anslutna arkiv direkt från Salesforces användargränssnitt.

Vad våra kunder säger

”Vi använder Salesforce för att hantera alla våra kundinteraktioner och M-Files för innehållshantering. Funktionerna för intelligent informationshantering i M-Files automatiserar till exempel vår hanteringsprocess för affärsmöjligheter.”
Troy Adams Director of Business Technology, VDA

Strömlinjeforma säljprocesserna

Enbart CRM kan inte hjälpa dig att bryta ned silor. Du måste kunna koppla affärsdata till dokument, oavsett var dessa lagras och säkerställa att processerna följs.

Transparens

Få synlighet till information över enheter och vertikalt uppifrån och ned och tvärsom.

Kontrollera

Säkerställ att dokument är tillgängliga till rätt personer och upprätthåll processer med arbetsflöden och förifyllda metadata.

Kostnadseffektivitet

Maximera investeringen på befintliga plattformar lokalt eller i molnet.

Automatisering

Automatisera rutinuppgifter och dokumenthanteringsprocesser för försäljning och kundservice.

Hur fungerar M-Files for Salesforce?

Med M-Files kan sälj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal och försäljningsmaterial – och sedan tagga dem till relaterade poster som Konton, Affärsmöjligheter, Kontakter eller Leads i Salesforce.

Skydda

Skydda konfidentiell information och kontrollera synligheten för information.

Använd AI

Använd artificiell intelligens för att upptäcka affärskritiska data i oreda.

Lägg till arbetsflöden

Lägg till sofistikerade arbetsflöden för att automatisera kontorsarbete och förbättra efterlevnad.

Använd mallar

Dra fördel av färdiga mallar för flera användningsfall och branscher.

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor