M-Files sekretessmeddelanden och -information

M-Files överensstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR)

M-Files välkomnar ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR). M-Files framgång bygger på det förtroende våra kunder har för vår förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet och att säkerställa dataskyddet och sekretessen för personinformation som våra kunder anförtror åt oss. Vi tillämpar högsta tänkbara normer i fråga om informationssäkerhet, datasekretess och transparens och hanterar data i enlighet med dataskyddsförordningen.

M-Files uppfyller dataskyddsförordningen både som personuppgiftsbiträde och som personuppgiftsansvarig för personinformation. Som personuppgiftsbiträde uppfyller M-Files tillämpliga regler i den allmänna dataskyddsförordningen för alla relevanta tjänster som levererats till kunder. M-Files samarbetar också med våra kunder för att hjälpa dem att uppfylla sina krav som personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen.

M-Files skyddar och respekterar din sekretess. Sekretessmeddelandena och sekretessinformationen beskriver vilka personliga data M-Files samlar in från dig och hur vi använder dessa data:

M-Files sekretessinformation och -meddelanden:

Sekretessmeddelande för M-Files kund-, marknadsförings- och partnerregister
M-Files sekretessmeddelande – rekryteringsregister
Cookiemeddelande
Cookie Notice for M-Files Web

Lista över kvalificerade leverantörer:

M-Files kvalificerade leverantörer (underleverantörer)

DPA-tillägg för M-Files Services (mellan M-Files och kunden):

Engelska
Finska
Tyska
Franska

DPA-tillägg för M-Files Services (mellan M-Files och licenstagaren)

Licensavtal för användare – DPA-tillägg

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor

+