M-Files sekretessmeddelanden och -information

M-Files överensstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR)

M-Files följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och välkomnar en kontinuerlig utvidgning av datasekretessförordningen runt om i världen. M-Files framgång bygger på det förtroende som våra kunder har för vår förmåga att leverera högkvalitativa tjänster, samtidigt som vi garanterar säkerheten och integriteten för de personuppgifter som anförtros oss. Vi har förbundit oss till höga standarder vad gäller informationssäkerhet, datasekretess och transparens, samt att hantera data i enlighet med GDPR och andra tillämpliga datasekretessförordningar.

M-Files efterföljer GDPR både som personuppgiftsbiträde och som personuppgiftsansvarig. Som databehandlare efterföljer M-Files alla tillämpliga GDPR-krav för alla relevanta tjänster som levereras till kunder. M-Files samarbetar också med kunderna för att hjälpa dem att uppfylla sina skyldigheter som personuppgiftsansvariga i enlighet med GDPR.

M-Files skyddar och respekterar din sekretess. Dessa sekretessmeddelanden och förklaringar beskriver vilka personuppgifter M-Files samlar in från dig när du interagerar med oss och hur vi använder dessa uppgifter i varje enskilt fall:

M-Files sekretessinformation och -meddelanden:

Sekretessmeddelande för M-Files kund-, marknadsförings- och partnerregister
M-Files sekretessmeddelande – rekryteringsregister
Cookiemeddelande
Cookie Notice for M-Files Web

Lista över kvalificerade leverantörer:

M-Files kvalificerade leverantörer (underleverantörer)

DPA-tillägg för M-Files Services (mellan M-Files och kunden):

Engelska
Finska
Tyska
Franska

DPA-tillägg för M-Files Services (mellan M-Files och licenstagaren)

Licensavtal för användare – DPA-tillägg

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor