Håll alla dina data säkra

Din datasäkerhet och sekretess är vår högsta prioritet

Se till att din säkerhet håller måttet

Oroar du dig över oavsiktliga dataläckor och potentiella böter och andra oönskade effekter på din verksamhet? Revisioner, regelefterlevnad och säkerhet för personlig information är avgörande för alla företag i dag.

M-Files ger säkerhet i Enterprise-nivå för att garantera säkerheten och sekretessen för dina dokument och data. Du kan känna dig säker på att vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att skydda säkerheten och sekretessen för dina och dina kunders data.

Stöttepelare för åtkomst

Vi anser att data måste vara åtkomliga för de som har fått behörighet, och endast av dessa personer. Alltid och utan undantag.

Alltid på
Till den som behöver det
Endast till de som ska ha det
Redovisningsspårning för att bevisa detta

What our customers are saying on TrustRadius

Säkerhetsfunktioner för mer kontroll

Den mänskliga faktorn är ofta orsak till säkerhetsöverträdelser och oavsiktliga läckor. För att motverka detta behöver du säkerhetsåtgärder i själva systemet för att förhindra sådana händelser – och det är exakt det som M-Files erbjuder. Ordentliga informationshanteringsmetoder är en viktig del av din övergripande datasäkerhet och integritet. De gör att du kan ta kontrollen över företagets och dina kunders data.

add_circle_outline
Upprätthållande av policy

Automatisera datasäkerhet med metadatadrivna behörigheter som ger helautomatisk kontroll över åtkomst (läs-, redigerings-, raderings- och ändringsbehörighet) för specifika objekt baserat på deras typ eller attribut. Behörigheter förändras beroende på innehållets sammanhang så att om en anställd byter jobb behöver du inte oroa dig över behörighet till alla relaterade data.

M-Files stöder hantering av innehåll automatiskt i komplexa hierarkiska strukturer samt ställer in behörigheter automatiskt baserat på dessa strukturer och reagerar på förändringar.

add_circle_outline
Integration with your security solutions

Oavsett om det är AD-integrering med enkel inloggning för att möjliggöra flexibel och säker åtkomstkontroll till systemet eller LDAP-, SSO- och MDM-lösningar som redan är en del av din infrastruktur kan M-Files integreras för att ge säker åtkomst till data.

add_circle_outline
Versionshantering med automatisk redovisningsspårning

Bevarande av äldre versioner och möjligheten att återgå till tidigare versioner är inbyggd i M-Files. Funktionerna för in- och utcheckning ger dig möjlighet att hålla reda på när en fil håller på att ändras och vem som gör ändringarna. Versionshistoriken sparas automatiskt varje gång en ändring görs i innehållet eller metadata skapar en sömlös granskningstråd med vem som har uppdaterat vad och när samt livcykeln för dokumenten med spårning av inloggningar, utloggningar, lösenordsändringar och användargruppändringar.

add_circle_outline
Automatiska arbetsflöden

Automatiska arbetsflöden låter dig styra hur dokument hanteras, delas och lagras och hjälper dig därför att uppfylla företagets riktlinjer, branschstandarder och lagstiftning. Dessutom kan behörigheter ändras automatisk när dokumentet rör sig genom ett arbetsflöde, från utkast till godkännande och signatur.

add_circle_outline
Skydd mot utskrift och hämtning

Utskrift och hämtning av dokument kan också inaktiveras såväl som skärmdumpar av mobilappen. Användare kan förhandsgranska dokument men de är förhindrade från att skriva ut och hämta.

add_circle_outline
Efterlevnad och kvalitetsstyrning

Säkerställ dina kvalitetsprocesser, efterlevnad och certifieringar. M-Files lösning för kvalitetsstyrning (QMS) ger utökat stöd för reglerade verksamheter.

Våra certifieringar och efterlevnad

Lyssna inte bara på oss när vi säger att vi kan hålla dina data säkra och privata. Vi har också många tredjepartscertifieringar som bevisar det. Och vi uppfyller många större branschregler.

Certifieringar

ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27018:2014
SOC 2/AICPA
Alla certifieringar

Uppfyll viktiga förordningar

Dataskyddsförordningen (GDPR)
HIPAA
FDA 21 CFR Part 11
Eudralex Vol 4 Annex 11
SOX-404
FIPS 140-2 Level 2
FINRA SEC Rule 17a
Alla förordningar

Värdhanteras på Azure

M-Files finns på Azure som tillhandahåller många egna certifieringar.

Vad våra kunder säger

Manzil Healthcare Services

”Utöver användbarhet och åtkomst var efterlevnad också mycket viktigt. M-Files programvara är kompatibel med JCIA- och HIPAA-standarderna.”
Yasser Quraishy Executive Director of Digital Health and Innovation, Manzil Healthcare Services

Säkerhetstekniker och ramverk

Kryptering
Skydd mot dataförlust
Datareplikering
Autentisering
Molnbaserade tjänster och säkerhet
Mobilsäkerhet
Hög tillgänglighet
Failover solutions
Kryptering

Det är absolut nödvändigt att all information hanteras med fullständig säkerhet, oavsett om den överförs via ett nätverk eller lagras, så att det inte finns tillfällen för obehörig åtkomst.

 • M-Files encrypts network communication between M-Files clients (M-Files Desktop, M-Files Web and M-Files Mobile) and M-Files Server via HTTPS, RPC, VPN or IPSec

 • M-Files encrypts data at rest with the AES-256 algorithm (compliant with the FIPS 140-2 standard)

 • M-Files stöder databaskryptering via Microsoft SQL Server Transparent Data Encryption (TDE)

Skydd mot dataförlust

M-Files provides comprehensive data loss prevention mechanisms out-of-the-box:

 • Förlorade enheter ≠ förlorade data: Vi ger vägledning för att hjälpa dig att skydda data på enskilda klientenheter. Eftersom alla data i M-Files lagras säkert på servern eller i molnet går inga data förlorade om en anställd tappar bort en bärbar dator eller inte återlämnar en enhet när hon/han lämnar företaget.
 • Inga säkerhetskopior på filerna? Inga problem: Du kan enkelt kontrollera vilka användare som kan ta bort dokument och data. Administratörerna kan snabbt ångra borttagningen av filer och data utan att behöva återställa säkerhetskopior av filerna.
 • Säkerhetskopiering: Användare av M-Files Cloud Vault behöver inte bekymra sig över att säkerhetskopiera sina data – vi tar hand om det. Vi kan även tillhandahålla vanliga lokala kopior för oberoende lagring. För lokal distribution tillhandahåller vi bästa metoder för att upprätthålla säkerhetskopior av era data.
Datareplikering

För att trygga återställningen vid eventuella maskinvarufel eller andra katastrofer har M-Files stöd för valvreplikering på andra geografiska platser.

 • I M-Files Cloud Vault replikeras data flera gånger och automatiska redundansmekanismer används för återställning utan dataförlust eller driftstopp i händelse av maskinvarufel.
Autentisering

Distribution av strikta lösenordsregler, som lösenordskomplexitet och förfalloregler, är ett utmärkt sätt att förbättra datasäkerheten.

 • You can further strengthen data security of the authentication process with federated authentication, multi-factor authentication, and pre-shared key authentication in M-Files.
 • M-Files har stöd för autentisering via valfri OAuth 2.0-kompatibel identitetsleverantör (IdP).
Molnbaserade tjänster och säkerhet

M-Files-molnet hanteras av vårt professionella Cloud Operations-team dygnet runt.

M-Files värdhanteras på Microsoft Azure. Microsoft har flera inbyggda verifieringar för att garantera säkerheten för Microsoft Azure Cloud. Azure-molnet erbjuder flera funktioner för att stödja säkerheten, till exempel:

 • Geo-replikering
 • Schemalagda säkerhetskopieringar
 • Återställning
Mobilsäkerhet

M-Files Mobile provides encrypted connections (HTTPS) for M-Files Server as well as AD integration, OAuth 2.0 support, and support for pre-shared key authentication. Vi har stöd för hanteringsprogram för mobila enheter, till exempel Mobile Iron och Blackberry Dynamics. Du kan tvinga användarna att använda en VPN-anslutning eller kontakta M-Files för att få en PIN-kod.

Hög tillgänglighet

Tillgängligheten av data och möjligheten att minimera systemavbrott är kritiskt för företag. Vi använder både våra egna och Microsofts metoder för att säkerställa hög tillgänglighet.

 • M-Files använder till exempel multiserverläge för att skapa aktiva/aktiva kluster som hjälper dig att planera för underhållsåtgärder och minska serviceavbrott. Du kan konfigurera standardservrar för säkerhetskopieringsåtgärder för att säkerställa mer kapacitet för slutanvändaruppgifter.
 • M-Files Cloud Vault-servrar värdhanteras i Microsoft Azure-datacenter. Nätverket i dessa datacenter fungerar felfritt. Dessutom används ett flertal tekniker för att proaktivt övervaka latens och belastning i nätverket.
Failover solutions

M-Files Server kan köras på vanliga virtualiseringsplattformar, som Microsoft Hyper-V och VMWare vSphere Hypervisor.

 • Det innebär att du kan dra fördel av alla funktioner som finns på dessa plattformar.
 • M-Files Cloud Vault-servrar har även automatisk redundansväxling till sekundär instans om den primära instansen misslyckas.

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor