Funktioner för automatisering av arbetsflöde

Behöver du mer effektivitet för dokumentintensiva processer?

Även i denna digitala era där pappersdokument kanske redan har överförts till digitalt format kommer äkta effektivitet från automatisering av arbetsflöde med stöd för affärsprocesser.

Se till att dina processer håller måttet

Gamla, manuella processer drar ner produktiviteten i din verksamhet. Det räcker inte att spara papper i PDF-format, även om det är en bra början. Du måste ompröva dina affärsprocesser och hur du hanterar dokument under hela deras livscykel. Du kan göra allt detta med M-Files automatisering av arbetsflöde.

Automatisering av arbetsflöde

Med automatisering av arbetsflöden kan du modellera dokument, projekt och livscykler utifrån verkliga processer.

Arbetsflöden i M-Files gör att du kan tilldela kolleger uppgifter, göra automatiska uppföljningar och få dokument granskade och godkända enligt företagets riktlinjer. Metadatataggar guidar arbetsflödesfaserna.

Du kan konfigurera arbetsflöden för dokument, personal och projekt.

Automatisering av arbetsflöden kan hjälpa reglerade verksamheter att hantera utbildningskrav. Du kan även låta arbetsflöden sköta påminnelser och uppgifter som ska vara klara.
Metadata för dokumentet i ett arbetsflöde uppdateras automatiskt när det rör sig i arbetsflödet från utkast till granskat, kommenterat och slutligen godkänt.

Arbetsflöden skapas med ett enkelt verktyg i M-Files arbetsflödesmotor och du kan lätt skapa dina egna arbetsflöden anpassade efter dina specifika behov.

Omvandla papper till sökbara PDF-filer

För att komma igång med automatisering av dina arbetsflöden för dokument behöver du ha dokumenten i digitalt format. Dokumentskanning omvandlar pappersdokument till digitala filer som kan lagras, organiseras, sökas igenom, hanteras och hämtas snabbt, enkelt och tillförlitligt.

Med M-Files OCR-funktioner får du mer kontroll över affärskritiska dokument och sparar tid med möjligheten att söka igenom innehållet i digitala dokument i stället för att gå igenom dem manuellt. Gransknings- och godkännandeprocesserna blir snabbare och ytterligare automatisering av arbetsflöden kan göra återgivning och borttagning av dokument effektivare.

Välj branschledande OCR-funktioner
Anslut valfritt antal enheter
Integrera med det du redan har

Omvandling av dina filer till sökbara PDF-filer påverkar inte hur dokumenten ser ut. Användarna kan fortfarande se den ursprungliga skannade bilden tillsammans med den faktiska bilden av den skannade filen. M-Files lagrar innehållet och metadata som automatiskt genererats under skannings- och OCR-processerna, och det kan sedan användas när du söker efter filen.
M-Files OCR har också stöd för OCR på klientsidan: du kan enkelt dra och släppa skannade bilder på M-Files Desktop. M-Files komprimerar filstorleken upp till tio gånger och omvandlar dokumenten till sökbara PDF-filer.

Signera elektroniskt

Elektronisk signering kan göra dina processer mycket snabbare, säkrare och effektivare. Du kan få signaturer på dokument från vem som helst i världen på valfri enhet på ett säkert och granskningsbart sätt. De signerade dokumenten lagras omedelbart enligt policyer, med arbetsflöden som har stöd för arkiverings- och hämtningsregler. Med elektronisk signering slipper du även att använda papper.

Med M-Files elektroniska signeringsfunktioner kan du:

Snabba upp signeringsprocessen
Alla kan signera, även utan en M-Files-licens
Verify the authenticity of the signature

Läs mer om integreringar med elektroniska signeringslösningar

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor