Innehållshantering för företag (ECM)

Dynamisk, federerad innehållshantering för företag som stöder hela din verksamhet

ECM som verkligen ansluter ditt innehåll

Anslut allt ditt företagsinnehåll och stöd dina arbetsflöden med M-Files. För oss handlar det om att hjälpa dig att ansluta ditt företag på ett intelligent sätt, oavsett var informationen har lagrats ursprungligen – i ECM-lösningen, CRM eller ERP, nätverksmappar, SharePoint eller något annat system eller program. Det handlar dessutom om att hjälpa dig göra allt med de verktyg du använder dagligen och använda dem som användargränssnitt för innehållshantering för företag.

Ett system sköter allt

Nyckeln till M-Files är helt enkelt att tänka på vad, snarare än var. Du behöver inte fundera över var något finns, du behöver bara veta vad du letar efter. All information är tillgänglig och ansluten och anpassad efter dina affärsprocesser och arbetsflöden. Du slipper silor och har bara en enda sanningskälla oavsett var du arbetar.

Slipp begränsningarna med att ha en enda lagringsplats

Få åtkomst till alla dina datasystem och dokumentlagringsplatser omedelbart och börja hantera din information på ett effektivt sätt, utan behov av massiv datamigrering. Realisera omedelbar avkastning på investeringen genom att ge personalen möjlighet att vara effektiv från start.

Få åtkomst till dina affärsdata och dokument överallt ifrån

M-Files ansluter dina affärsdata och dokument över olika system, program och dokumentarkiv till en enda vy som är åtkomlig via Desktop-klienten, Web-klienten eller Mobile-klienten – oavsett var du arbetar.

Arbeta med dina vanliga verktyg

ECM behöver inte längre vara en silo där du lagrar och hanterar dina dokument och relaterade arbetsflöden på en plats. Med M-Files kan du göra det till ett nav för hantering av innehåll, direkt från dina vanliga verktyg som Salesforce, Microsoft Teams eller Outlook, Google Workspace osv.

Innehållshantering för företag – som du alltid har velat ha det

M-Files bygger på tre hörnstenar. Det är metadatadrivet, system- och lagringsplatsneutralt och intelligent vilket ger dig den fullständiga effektiviteten hos en verkligt federerad lösning. Du kan ansluta innehåll på ett intelligent sätt oavsett var det lagras och hur det nås, förbättra personalens effektivitet med automatisering och lösa komplexa arbetsflöden. Vi kallar det intelligent informationshantering.

Är du redo att gå in i den nya eran av ECM?

Kontakta M-Files Sales för att få veta mer om hur du kan gå vidare till nästa steg för att hantera ditt innehåll.

Hur du kan dra fördelar av M-Files innehållshantering för företag?

Fånga kraften hos informationen och låt den arbeta för dig.

Använd en enda version

Inga fler e-postbilagor eller dubbletter av innehåll i olika arkiv. Med M-Files arbetar alla med en enda version som är tillgänglig i rätt sammanhang.

Säkerställ spårbarhet

Alla arbetar med den senaste dokumentversionen och ändringshistoriken lagras automatiskt. Du kan alltid spåra och återställa dokument till en tidigare version.

Upptäck affärskritiska data

Låt M-Files söka igenom dina traditionella arkiv och registrera mönster i data, lyfta upp relevanta filer för förbättrad synlighet och lägga till arbetsflöden som hanterar affärskritiska data.

Ge enkel åtkomst

I M-Files är innehåll automatiskt åtkomligt för rätt personer och endast dessa personer. Åtkomsträttigheter kan definieras med en mängd olika kriterier som roll, avdelning, projekt, arbetsflödestillstånd … i stort sett vad som helst.

Tagga för att organisera

M-Files organiserar innehåll efter dess typ snarare än var det finns. Dokument taggas för att beskriva innehållet: vilken dokumenttyp, till vilken kund och vilket fall det är relaterat, vem som äger innehållet och när det förfaller.

Automatisera arbetsflöden

Lägg till arbetsflöden i dina dokument och säkerställ att de behandlas korrekt under dokumentets hela livscykel – från innehållsskapande, via kommentarer och godkännande och slutlig retention och arkivering.

Enkelt för administratörer

Utöver att koppla dina slutanvändare till rätt innehåll ger M-Files också enkel effektivitet till IT-personalen ansvarig för programhantering.

Alltid uppdaterat

M-Files levereras med regelbundna automatiska uppdateringar. IT-personalen kan fokusera på att ge support till verksamheten i stället för att behöva uppdatera programvara manuellt.

Moln, lokalt eller hybridbaserat

Distribuera M-Files i molnet, lokalt eller som en hybridlösning. Få det bästa av båda och optimera molnbaserat samarbete med investeringar i lokal arkitektur.

Metadatadrivna användar- och åtkomsträttigheter

Att hantera användarrättigheter i en komplex, hierarkisk struktur kan vara en mardröm. Automatiska rollbaserade användarrättigheter kommer till räddning.

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor