Vad är intelligent informationshantering?

Anslutet innehåll. Smartare affärer.

Undvik risken för frånkopplade data

Innehåll avgränsat i flera system är en realitet för många företag – och detta kaos kan innebära förödande konsekvenser och allvarliga risker. Ingen vet exakt vilka data som finns och var de finns. Det innebär att det är svårare att skala och fatta faktabaserade beslut och att säkerställa att data hanteras på rätt sätt.

Vad menar vi med intelligent informationshantering (IIM)?

Information till hands för dig, exakt när du behöver den. Det har varit målet ända sedan dokumenthantering uppkom. IIM innebär allt vi gillar med dokumenthantering och mycket mer, som synlighet och integrering över system och lagringsplatser tillsammans med förbättrad automatisering av affärsprocesser. Och mycket mer – det är den transformerande kraften hos IIM.

Koppla ihop silor

Det handlar inte om var data lagras, utan om rätt innehåll, i rätt tid, för rätt person.

Du behöver inte veta var något är lagrat

M-Files är en plats där du lagrar innehåll och ger dig också möjlighet att komma åt andra system och arkiv för att söka efter, redigera och hantera dokument.

Du behöver bara veta vad du letar efter

Med M-Files är filer och dokument märkta efter vad de är – vilket projekt, vilken kund, vilken användare – så det är alltid lätt att hitta det du behöver.

Vi gör det enkelt för dig

Du kan inte bara hitta allting enkelt – även genom att använda andra system som användargränssnitt – du kan utnyttja fördelarna med automatisering för att hantera rutinuppgifter och efterlevnad.

Se våra produktplaner

Välj rätt M-Files-plan för ditt företag

Hur är IIM annorlunda?

Låt oss definiera de termer som ofta används för att hänvisa till liknande saker. Och vad det är som främst får intelligent informationshantering att skilja sig från mängden.

Dokumenthantering

Det är här allt börjar och det är fortfarande ett viktigt användningsfall. Dokument behöver lagras, spåras och hanteras i elektroniskt format.

Med IIM …

IIM tillför förmågan att göra detta över flera system. Och det tillför intelligensen som bidrar till att automatisera dokumenthanteringsrutiner.

Läs mer om dokumenthantering

Innehållshantering för företag (ECM)

ECM utökar traditionell dokumenthantering med tidslinjer och processer. Det kopplar ihop människor, processer och tekniker på ett meningsfullt sätt.

Med IIM …

IIM utökar den här lagringsplatsen med en neutral metod för backend- och frontend-lösningar som används för att lagra och använda data.

Läs mer om innehållshantering för företag

Plattform för innehållstjänster

Konceptet plattform för innehållstjänster introducerades av Gartner för några år sedan. Det är i huvudsak en plattform där du kan köra intelligent informationshantering. Plattformen kan användas som fristående lagringsplats men kan även ha anslutningar till externa lagringsplatser. M-Files är en plattform för innehållstjänster som levererar intelligent informationshantering.

Läs mer om plattform för innehållstjänster

Hur möjliggör M-Files effektivitet för ditt företag?

Snabbare sökning

Vad du behöver, när du behöver det. Så fungerar M-Files. Snabbt, enkelt och intuitivt.

Välbekant

Du kan använda dina vanliga verktyg, till exempel Microsoft Teams eller Salesforce, för att hantera dina dokument.

Enkelt samarbete

Dela innehåll på ett säkert sätt och samarbeta på dokument samtidigt – oavsett var du arbetar.

Effektiviserade arbetsuppgifter

Låt M-Files föreslå taggar för dina dokument och lägga till arbetsflöden för snabbare behandling.

Vad våra kunder säger

Stearns Bank N.A.

”Nu kan vi dirigera dokument via ett arbetsflöde. Vi har uppskattat att med bara de fyra mest populära arbetsflödena sparar vi över 180 000 dollar varje år. Mellan 2015 när vi implementerade och 2020 uppskattar vi att vi kan spara 1 000 000 USD med enbart dessa arbetsflöden.”
Jen Dingman Senior Systems Analyst, Sterns Bank N.A

Så här får du kontroll över dina data med M-Files

Minimera den mänskliga faktorn

AI är outtröttligt. Det taggar dokument med så många metadatafält som behövs. Utan stavfel.

Lär känna dina data

Har du miljontals dokument i äldre arkiv? Med M-Files kan du upptäcka affärskritiska data, till exempel personligt identifierbar information, och hantera dem på rätt sätt.

Enkel efterlevnad

Oavsett om det gäller efterlevnad av policyer och branschstandarder eller efterlevnad av regler kan M-Files automatisera det.

Förbättra riskhantering

Var medveten om vad du har och fatta beslut utifrån aktuell information. Hantera affärskritisk information på ett effektivt och säkert sätt.

Håll data säkra

Det går inte att kompromissa med säkerhet och sekretess för dina data. Med M-Files kan du styra över användar- och åtkomstbehörigheter automatiskt och du får tillgång till ett flertal säkerhetsfunktioner.

Vad våra kunder säger

Newark & Sherwood Homes

”Det tog ofta en halv dag för personalen att bara hitta ett dokument. Om vi inte snabbt kan hitta information som våra hyresgäster, styrelsen eller en ledamot behöver riskerar vi att skada vårt rykte och även att få böter.”
Kristin McIntosh Project Research Officer, Newark & Sherwood Homes

Dessa kunder har nått framgångar med intelligent informationshantering

Nu kan du också göra det.

nbcuniversal media logo xpx
logo omv color
sagem
logo sas color
Wartsila Logo Full Color xpx

Beprövat av branschanalytiker

Utöver våra kunder har branschanalytiker uppmärksammat styrkan hos M-Files intelligenta informationshantering.

Visionär informationshantering

Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms bekräftar M-Files visionära metod.

Högsta betyg för användbarhet och funktioner

Nucleus Research uppmärksammar M-Files som marknadsledande med högsta betyg för användbarhet och funktioner.

Vill du veta mer om M-Files?

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor