Salesforce som samlat gränssnitt

Samarbeta med oss för att hjälpa dina kunder att hantera sina kunddata bättre och förbättra hur de arbetar och kommunicerar med sina kunder för att trimma kundupplevelsen.

Utöka ditt produktsortiment med nya intäktsmöjligheter

Dina kunder använder Salesforce för att hantera alla aspekter av sina kundrelationer. De vill använda Salesforce som enda källa till sanning för alla sina kundrelaterade data. Men när informationen finns lagrad i flera affärssystem och på flera datalagringsplatser (både lokalt och i molnet) räcker inte Salesforce till för att visa all information i en och samma vy. Det är här M-Files kommer in i bilden.
M-Files ger en transparent helhetsvy över alla företagsdata oavsett varifrån de kommer och gör dem tillgängliga inifrån Salesforce. Det hjälper användarna att hitta, komma åt och hantera dokument relaterade till en viss kund eller möjlighet, ett visst erbjudande eller projekt i en och samma vy. Enkelt uttryckt utvidgar M-Files Customer 360 till att innefatta dokument och annan information oavsett var de är lagrade.

Salesforce som samlat gränssnitt

M-Files kopplar samman all information och alla kundrelaterade processer och aktiviteter i en och samma vy i Salesforce-gränssnittet. Oavsett om informationen lagras i Teams, SharePoint, Outlook eller nätverksmappar kan användarna se den inifrån Salesforce. Denna ökade transparens och effektivitet hjälper företagen att erbjuda en förbättrad kundupplevelse, reducera bortfall, öka mer- och korsförsäljning och betjäna kunderna snabbare.

Förbättrad produktivitet och efterlevnad

Tack vare denna större insyn kan organisationer eliminera dubbletter av information mellan system. Det gör att användarna lägger mindre tid på att söka efter och skapa dokument. Försäljnings- och kundservicepersonalens rutinuppgifter och dokumenthanteringsprocesser kan automatiseras med hjälp av arbetsflöden. Samtidigt säkerställer M-Files att dokumenten bara är tillgängliga för rätt personer och att de hanteras på ett säkert sätt.

Sänkta kostnader för dina kunder

När M-Files används för dokumentlagring, oavsett om det sker i molnet eller lokalt, kan dina kunder spara pengar på infrastruktur och lagringskostnader. Data från andra affärssystem kan visas i sitt sammanhang inifrån Salesforce och hanteras via automatiska arbetsflöden oberoende av var de finns lagrade. Eftersom samma data också är tillgängliga i M-Files är det möjligt också för personer som inte använder Salesforce att komma åt informationen.

Så beskriver våra partner oss

”Vårt företag kommer att gynnas av M-Files nästa generations intelligenta plattform av informationshantering. Vi har inarbetade partnerskap med några av världens ledande teknikföretag, som AWS, Microsoft och Salesforce. För oss är det logiskt att lägga till M-Files i vår teknikstapel. CRM-integreringen med M-Files for Salesforce ger synergieffekter och gör det möjligt för våra kunder att samla sina dagliga innehållsdata och företagsdata i en och samma vy. Detta även om personalen arbetar på distans och oavsett var innehållet är lagrat; i nätverksmappar, på SharePoint-platser, i affärssystem eller på andra datalagringsplatser. Det är otroligt värdefullt.”
Lee Silverman, CEO getNEXT

Utmärkelser och erkännanden

M-Files tilldelades utmärkelsen visionär i Gartner® Magic Quadrant™ for Content Services Platforms för 2021

M-Files har erkänts som den mest visionära leverantören i Gartner, Inc.’s 2021 Magic Quadrant for Content Services Platforms. I årets utvärdering av 18 leverantörer placerade Gartner M-Files som den mest visionära vad gäller fullföljande av vision och förmåga att verkställa.

M-Files tilldelades utmärkelsen marknadsledare i rapporten 2021 Nucleus Research Content Management Technology Value Matrix

Detta är åttonde året i rad som M-Files uppnår Leader-status, vilket innebär att företaget ytterligare distanserar sig från konkurrenterna som den ledande aktören inom innehållshanteringssektorn.

M-Files har tilldelats utmärkelsen som en stark aktör av Forrester Wave™

M-Files har utsetts till Strong Performer i rapporten The Forrester Wave™ Content Platforms, Q2 2021, och fick högsta betyg inom metadata i utvärderingen av 14 utvalda leverantörer av innehållsplattformar utifrån 25 kriterier.

Kopplar samman kunder och innehåll i en helhetsvy

Hjälp dina kunder att få större insyn, undvika risker och minska sina utgifter genom att koppla samman all information och alla kundrelaterade processer och aktiviteter i en och samma vy.

Det här är M-Files for Salesforce

M-Files for Salesforce är den enda lösningen som ger en helhetsvy över all företagsinformation utan behov av migrering.

Dokumenthantering på M-Files sätt

M-Files ger dina kunder ett smartare sätt att hantera dokument, e-post och allt annat innehåll, under hela dess livstid.

Kompromissar inte med säkerhet och kontroll

Förbättrar effektiviteten och transparensen utan att kompromissa med säkerheten kring kunddata och andra affärsdata.

Intresserad av vårt partnerprogram?

Kontakta oss via formuläret nedan om du vill veta mer om vårt partnerprogram. Vi ser fram emot att höra av dig!

Innehåll

90 procent av de tillfrågade i Gartner Peer Insights rekommenderar M-Files plattform för innehållshantering

Enligt undersökningen från den 1 september 2021 rekommenderar 90 procent av de tillfrågade M-Files som plattform för innehållstjänster, baserat på 80 utvärderingar under de senaste tolv månaderna.

Video (två minuter): M-Files for Salesforce

Hitta information i andra affärssystem, på företagets nätverksenheter, SharePoint-platser och andra datalagringsplatser direkt från Salesforce CRM-vyn.