Miljöskydd, socialt ansvar och bolagsstyrning

Vi bryr oss om att göra en positiv inverkan på våra anställda, våra kunder, samhället och världen i stort.

Våra åtaganden

Skydda miljön

                                       

SKYDDA MILJÖN

 

M-⁠Files ser hållbarhet och mänsklighetens svar på klimatförändringar som en av de största utmaningarna i vår livstid. Det är därför vi har åtagit oss att sätta hållbar teknik i centrum för vår innovation – för att se till att vi anpassar oss och växer tillsammans med planeten med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi beräknar vårt koldioxidavtryck årligen (GHG Protocol) och fortsätter vårt arbete med att minska våra utsläpp inom många områden (kontorsvärme & energi, produktlivscykel, resor).

Protecting the environment

Investerar i människor och samhället

                                       

INVESTERAR I MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLET

 

På M-⁠Files ger vi våra medarbetare stöd, förmåner och resurser. Det innebär att vi sätter vår företagskultur i första rummet vilket får människor att känna en gemenskap, samtidigt hyllar vi unika bakgrunder och tidigare upplevelser. Oavsett kontorsplats eller team fokuserar vi på att främja mångfald, jämställdhet och inkludering genom initiativ så som Women at M-⁠Files, mentorprogram och Roihu Leadership Academy. Vi investerar också i välgörenhetsorganisationer lokalt och globalt (UNICEF, Team Rynkeby, Breast Cancer Foundation…).

Investing in People & Communities

Agera med etik och integritet

                                       

AGERA MED ETIK OCH INTEGRITET

 

M-⁠Files arbetar flitigt för att främja förtroende och transparens i allt vi gör. Bland våra kärnvärden strävar vi efter att ”hjälpa andra” – vi agerar med integritet, fattar etiska beslut och använder gott omdöme. I den andan har M-⁠Files åtagit sig de högsta standarderna för företagsstyrning, efterlevnad och etik.

Acting with intergrity
Skydda miljön
Investerar i människor och samhället
Agera med etik och integritet

Utöver ”Business Usual”

2025

Vår molninfrastruktur kommer att vara koldioxidneutral år 2025.

Att skydda anställda

Vi har lanserat interna ”whistleblower” procedurer för att säkerställa att anställdas oro hörs och att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Ge tillbaka

M-⁠Files bryr sig om de samhällen som vi är anslutna till. Det är därför vi samarbetar med välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer där vi arbetar och bor.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.