Dokumenthantering som anpassas efter dina behov

Hantera dokument, automatisera aff?rsprocesser och s?kerst?ll s?kerhet och efterlevnad.

Konstruktion och teknik

Konstruktionsprojekt ?r stora, komplexa och fragmenterade. F?r att leverera i tid och enligt budget beh?ver du insyn i dina processer ut?ver m?jligheten att automatisera manuella och l?ngdragna uppgifter som kr?ver resurser. H?r kan vi hj?lpa till.

All projektinformation p? en plats

Vi sammanf?r dokument, e-postmeddelanden, ritningar med mera fr?n aktuella och tidigare projekt. Oavsett var de sparas. N? dem p? kontoret, hemma eller p? plats f?r att fatta b?ttre beslut.

Automatisera backofficeuppgifter

F?r att minska projektkostnader hj?lper vi dig med att digitalisera pappersintensiva och manuella processer. Genom att automatisera fakturering, onboarding av nyanst?llda, ?verl?mning av relationshandlingar med mera, sparar du tid och minskar risken f?r misstag.

L?t s?kerheten vara central p? plats

Vi m?jligg?r ditt s?kerhetsarbete. Du kan distribuera s?kerhetsprocedurer till flera platser i realtid, sp?ra utbildningsuppgifter och aviseras om s?kerhetsrapporter medan de sker f?r att omedelbart f?lja upp med korrigerande ?tg?rder.

What our customers say

Barton and Loguidice

V?r New York-baserade kund k?mpade med att olika kontor hade egna arkiveringssystem f?r dokument. “Now, all our project data – specs, emails, CAD files, spreadsheets, photos – goes into M-Files. V?ra anst?llda har en konsekvent, enhetlig vy av alla projektrelaterade dokument och de kan vara s?kra p? att de arbetar med de senaste versionerna.?

Energi

Energibolag m?ste leverera positiva prestanda ?ven under perioder med l?ga r?varupriser. De beh?ver snabb ?tkomst till korrekt information n?r saker och ting blir fel och de m?ste se till att alla som arbetar p? platsen har f?tt utbildning i de senaste s?kerhetsprocedurerna. Vi kan hj?lpa till med allt det.

En komplett ?versikt ?ver alla platser och projekt

Du kan komma ?t dokument, e-postmeddelanden, ritningar med mera fr?n kontoret eller arbetsplatsen. Det spelar ingen roll var de sparas, M-Files ger dig en fullst?ndig vy ?ver vad som p?g?r. Vi integrerar ?ven med Esri s? att du kan placera den informationen p? kartan.

Automatisera backofficeuppgifter

F?r att minska projektkostnader hj?lper vi dig med att digitalisera pappersintensiva och manuella processer. Genom att automatisera fakturering, onboarding av nyanst?llda, ?verl?mning av relationshandlingar med mera, sparar du tid och minskar risken f?r misstag.

Digitala s?kerhetsprocedurer och efterlevnad

Du kan distribuera s?kerhetsprocedurer till flera platser, sp?ra utbildningsuppgifter och f? aviseringar om incidentrapporter. N?r n?got blir fel kan du ?ppna den senaste dokumentationen med n?gra f? klick och vidta l?mpliga ?tg?rder.

What our customers say

Team Industrial Services ? fallstudie

V?r kund ville sluta anv?nda skrymmande plastfickor fyllda med utskrifter f?r att g?ra det l?ttare f?r f?ltteknikerna att utf?ra sitt arbete och f?r personalen p? kontoret att f?lja upp med fakturering. ?Med M-Files kan administrationsteamet och teknikerna arbeta och samarbeta i realtid. Vi kommer att kunna fakturera och inkassera snabbare.?

H?lso- och sjukv?rd

V?rdf?retag hanterar ofta stora m?ngder papper och det hindrar dem fr?n att ge patienterna b?sta m?jliga service. Processerna beh?ver ocks? digitaliseras och uppdateras f?r att s?kerst?lla patientinformationens s?kerhet och efterlevnad. We can help.

All patientinformation p? en plats

Vi sammanf?r dokument, e-postmeddelanden, formul?r med mera fr?n olika arkiv s? att informationen om patienten inte dupliceras, placeras p? fel st?lle eller tappas bort.

Automate manual processes

Processer som registrering av nya patienter kan automatiseras f?r att spara tid och minska risken f?r misstag. Vem som g?r vad och n?r sp?ras ocks? s? att det g?r fortare att vidta ?tg?rder vid behov.

Efterlev HIPAA-lagen och skydda patientdata

Vi hj?lper dig att efterleva HIPAA-lagen och minska risken f?r obeh?rig ?tkomst till konfidentiell patientinformation. M-Files skannar dina dokument och s?ker efter k?nsliga data och du kan styra vem som ser vad beroende p? roll, grupp, dokumenttyp och andra kriterier.

What our customers say

Manzil Healthcare Services ? fallstudie

V?r kund har l?kare som bes?ker patienter i hemmet. L?karna brukade ha med sig en stor m?ngd dokument och fyllde i pappersformul?r som uppf?ljning efter varje bes?k. ?N?r vi hade implementerat M-Files minskade den tid det tog f?r v?ra l?kare att skriva ned och registrera information om patientbes?ken fr?n ungef?r 30 till 10 procent

Utforska produktfunktioner

Vill du veta mer om hur M-Files hanterar dokument? H?r ?r n?gra av de viktigaste funktionerna.

What you need, one click away

M-Files m?rker dokument baserat p? deras inneh?ll (kund, datum, projektnummer osv.) och du beh?ver bara skriva in det du beh?ver i s?kf?ltet.

Work with colleagues and partners

Rather than emailing attachments back and forth, share the link to the single copy of a document and never lose track of changes.

Your information is safe

We encrypt your data, and thanks to permissions, you can control access to documents depending on role, group, project, document type, and more.

Relaterade l?sningar

Access documents anywhere

We make it so you can access the documents you need at the office, at home, or anywhere work is done.

Microsoft 365

M-Files ger dig ett intuitivt s?tt att introducera arbetsfl?den, s?kerst?lla s?kerhet och efterlevnad och ansluta till andra aff?rsverktyg p? ett enkelt s?tt.

V?ra kunder

Vi hj?lper f?retag i hela v?rlden att hantera dokument och automatisera aff?rsprocesser

nbcuniversal media logo xpx
TKE logo color
Caverion Logo Full Color xpx
Stearns Bank
Wartsila Logo Full Color xpx
logo omv color
logo sas color
sagem

Will it work for your tech stack?

With integrations, add-ins, and API we are confident it will.

Inneh?ll

5 Oil & Gas industry challenges solved through IIM

I den h?r infografiken kan du l?sa om de fem fr?msta utmaningarna f?r olje- och gasindustrin och hur de kan ?tg?rdas med intelligent informationshantering.

48 construction industry stats to increase productivity

Dubbelarbete till f?ljd av d?lig dokumentkontroll kostar byggsektorn 4,2?miljarder USD varje ?r. L?s mer om detta och annat i v?r infografik.

Let us show you M-Files in action

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor