Fokusera på kunderna

Erbjud digitala kundupplevelser som ger företaget en konkurrensfördel.

Överlägsen kundupplevelse

I den digitala världen är det av yttersta vikt att erbjuda god service dygnet runt, var kunderna än befinner sig. Ni behöver åtkomst till kundernas information och dokument – och de behöver åtkomst till er. Dokument, kontaktuppgifter, processer, diskussioner och mycket mer – allt behöver finnas tillgängligt för de som behöver det, när de behöver det. Vi hjälper er att gå i täten för digitaliseringsarbetet och förbättra den digitala kundupplevelsen med verksamhets- och varumärkesanpassade kundportaler.

Koppla samman informationssilor

Vi kopplar samman isolerade system, program och datalagringsplatser för att ge en komplett vy över all relevant information på hela företaget, oavsett var informationen finns lagrad. Så att ni kan erbjuda era kunder snabb och noggrann service online och vinna konkurrensfördelar.

Full kontroll över er information

All information hanteras på ett säkert sätt i M-Files, vilket eliminerar behovet av dubbletter. Det betyder att ni på ett säkert sätt kan dela och samarbeta kring information med kunder enligt överenskomna rutiner, branschstandarder och lokala förordningar, vilket minskar risken och stärker kundernas förtroende.

Mer tid till kärnverksamheten

Allt är lättåtkomligt för personerna som behöver informationen, när de behöver den. Medarbetarna kan lägga mindre tid på att söka efter kunddokumentation, vilket leder till ökad produktivitet.

Ökad varumärkesigenkänning och kundlojalitet

Kommunicera med kunderna och samarbeta effektivt. Skapa en unik och varumärkesanpassad virtuell arbetsyta där ni kan kommunicera med kunder och erbjuda en skräddarsydd upplevelse för kundsamarbete.

Utforska produktfunktioner

Vill du veta mer om hur M-Files kan hjälpa er att samarbeta bättre och skapa unikt konkurrenskraftiga kundupplevelser?

Förbättra kundupplevelsen

Kommunicera med kunderna på ett enkelt och säkert sätt för att stärka medarbetarnas produktivitet och kundernas nöjdhet.

Samarbeta med kolleger och kunder

Inte nog med att du kan dela och skapa kundportaler. Du kan dessutom effektivisera samarbetet med samredigeringsfunktioner, flera integreringar med affärssystem och andra verktyg, och följa arbetsuppgifter kopplade till uppdrag.

Koppla samman all information

Er huvuddata lagras på flera system och datalagringsplatser. Hitta, hantera och dela dokument och annan information såsom fall, kvalitetsavvikelser och revisionsresultat i alla system och lagringsplatser för att koppla samman isolerad information.

Automatisera affärsprocesser

Skicka dokument genom digitala arbetsflöden för att granska, signera och säkerställa lagring av specifik information.

Samarbeta säkert

Vi krypterar era data, och genom behörigheter kan du styra åtkomsten till dokument beroende på roll, grupp, projekt, dokumenttyp och annat.

Anslut till rätt version av varje dokument

Vi behåller en kopia av varje dokument, vilket eliminerar behovet av dubbletter av data. Det du ser är alltid den senaste versionen.

Relaterade lösningar

Hantering av kundinformation

Hjälp din personal att fokusera på att betjäna kunderna i stället för att behöva leta efter borttappade dokument och e-postmeddelanden.

Hantering av projektinformation

Håll projekt på rätt spår och se till att saker och ting blir gjorda av rätt person vid rätt tidpunkt.

 

Vill du veta mer?

Kontakta M-Files Sales för att få veta mer om de olika plattformsfunktionerna och hur de kan vara till fördel för dig.

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor