Kundsupport

Få hjälp av teknisk expertis på M-Files.

Skicka en supportfråga

Om du vill skicka en supportfråga till våra M-Files-experter kan du göra det via M-Files Support Center. Uppge M-Files-serienumret så att ditt ärende kan prioriteras. Du kan också skicka din supportfråga till support@m-files.com.

M-Files Support Center

Ytterligare information

Fjärrsupport

För att kunna starta en fjärrsupportsession med M-Files måste du installera TeamViewer med hjälp av länken nedan. Klicka på länken, välj ”Kör” och ge tillåtelse till att programmet installeras på datorn. När du har angett det niosiffriga ID-nummer och det lösenord som visas när TeamViewer har öppnats på datorn kan en företrädare för M-Files supportavdelning ansluta till din dator.

Hantera din molnprenumeration

Om du vill hantera din molnprenumeration kan du göra det via prenumerationsportalen. Prenumerationsportalen gör att du enkelt kan administrera användarkonton och andra prenumerationsuppgifter.