Direktengagemang

Rätt utbildning för rätt personer, i rätt tid

Kundspecifik och gemensam utbildning

En mängd olika kundspecifika och tillgängliga utbildningsevent är skräddarsydda för att uppfylla dina behov och användningsfall och genomförs av specialutbildare från M-Files. De bästa inlärningsresultaten uppnås med blandade modeller med livesända utbildningsevent och e-utbildningsmaterial.

Kontakta M-Files Enablement and Training

Vi svarar gärna på alla dina frågor. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort. Om du vill registrera dig för något av våra utbildningsevent ska du välja ”utbildning i virtuellt klassrum” som ämne för din förfrågan. Tack!

M-Files utbildningserbjudande

M-Files utbildningserbjudanden beskriver olika faser av projektet, vilka användare som tillhör varje fas och vilken utbildning som rekommenderas i den fasen. Genom att använda utbildningserbjudanden för varje fas i projektet kan alla M-Files-användarroller få stöd – före, under och efter distributionen av M-Files i din organisation.
Anpassade utbildningsplaner kan utformas för att säkerställa snabb och effektiv användning i din organisation.

 • M-Files Essentials Training
 • M-Files User Training
 • M-Files Super User Training
 • M-Files Business Administrator Training
 • M-Files Champion Training
 • M-Files IT Administration Training

M-Files Essentials Training

image

M-Files Essentials Training är utformad för att se till att projektteamet hålls uppdaterat med M-Files tänkesätt, terminologi, bästa metoder och designprinciper.

När?

Dagen före eller i kombination med den första omgången av M-Files Design Workshop, med målet att få den förståelse som behövs för att fatta designbeslut och driva en mer produktiv designworkshop.

För vem?

De som deltar i att utforma metadatastrukturen och M-Files-funktioner för att tillgodose organisationens behov – särskilt ur ett användarperspektiv.

Vad?

Ämnen som tas upp under den här utbildningen är:

 • M-Files tänkesätt
 • M-Files terminologi
 • Användarupplevelsen
 • Sätta metadata i arbete

Varför?

För att förstå M-Files intuitiva och naturliga process som möjliggör användning av information på ett sätt som är personligt relevant samtidigt som företagets krav upprätthålls.

Vikten av utbildningen M-Files Essentials ökar när kunskaperna om M-Files varierar bland deltagarna i designworkshopen. Utbildningen gör att alla deltagare kan bidra på ett effektivt sätt.

M-Files User Training

image

User training provides an understanding of the M-Files mindset and know-how of the features available from a day-to-day usage perspective.

När?

 • Före systemtestningsfasen för de som deltar i testning
 • Runt idrifttagandedatumet
 • 4–6 veckor efter idrifttagandedatumet

För vem?

Alla interna och externa användare som använder M-Files Desktop, Web eller Mobile dagligen.

Vad?

Ämnen som tas upp under den här utbildningen är:

 • M-Files tänkesätt
 • Användarupplevelsen
 • Grundläggande funktioner i M-Files
 • Hitta och organisera information
 • Tips för daglig användning

Varför?

För att förstå fördelarna med att använda M-Files för både medarbetarna och organisationen, och för att lära dig de grundläggande M-Files-funktionerna så att du kan börja använda lösningen omedelbart.

Vi rekommenderar att den här modulen introduceras för administratörer och nyckelanvändare av M-Files innan du går vidare med mer avancerade ämnen. Utbildningen kan genomföras i produktionsmiljön eller i ett utbildningsvalv beroende på behoven i din organisation.

M-Files Super User Training

image

M-Files Super User Training ger deltagarna möjlighet att fungera som lokal support för andra M-Files-användare. Utbildningen ger en närmare titt på möjligheterna och de avancerade funktionerna som M-Files Desktop har att erbjuda.

När?

I design- eller testningsfasen före idrifttagning: Vi rekommenderar att M-Files-nyckelanvändare genomgår utbildningen i god tid före idrifttagningsdatumet så att de har tid att utforska och testa det de har lärt sig under utbildningen.

För vem?

Dessa nyckelanvändare är inte nödvändigtvis interna M-Files-utbildare, utan har avancerade kunskaper. De arbetar vanligtvis som M-Files-supportpersoner för nyanställda med ämnen som:

 • Daglig användning av M-Files och dess möjligheter, till exempel skapa vyer
 • Hur avdelningsspecifika processer hanteras i M-Files

Vad?

Ämnen som tas upp under den här utbildningen är:

 • M-Files tänkesätt
 • Användarupplevelsen
 • Grundläggande funktioner i M-Files
 • Hitta och organisera information
 • Tips för daglig användning

Varför?

För att förstå fördelarna med att använda M-Files för både individen och organisationen, och för att lära sig de grundläggande M-Files-funktionerna så att de kan börja använda lösningen omedelbart.

Nyckelanvändare behöver distribueras i hela organisationen så att de är tillgängliga som stöd för andra användare.

M-Files Business Administrator Training

image

M-Files Business Administrator Training tar en titt ”under huven på M-Files” i ämnen som metadatastruktur, vyer, arbetsflöden och behörigheter. Modulerna ger deltagarna kunskaper att finjustera M-Files för att passa organisationens behov på bästa sätt.

När?

Efter Essentials-utbildningen och under designfasen. Vi rekommenderar att du har fler än en session av M-Files Business Administrator Training under projektet.

För vem?

Användarna behöver inte vara tekniskt orienterade men ska förstå organisationens behov och processer. Vanligtvis är Business Administrators affärsenhets-/ström-/processägare.

Vad?

Ämnen som tas upp under den här utbildningen är:

 • Metadatastruktur, översikt och modifieringar
 • Skapa och hantera gemensamma vyer
 • Hantera processer med arbetsflöden
 • Behörighetsinställningar i M-Files

Varför?

Affärsadministratörer lär sig hur de snabbt ska göra små modifieringar av M-Files, t.ex. ändringar av metadatastrukturen, nya gemensamma vyer, nya arbetsflöden eller modifiera befintliga arbetsflöden och behörighetsinställningar. Efter utbildningen får de också en bättre övergripande bild och olika möjliga användningar av M-Files.

Det här är en fördjupad titt på M-Files administratörsverktyg som inte är nödvändig för alla användare. Vanligtvis har deltagarna åtkomst till M-Files Admin-verktyget och har genomgått användarkursen innan de deltar.

M-Files Champion Training

image

En utbildning som skapats för att personer ska fungera som interna M-Files-champion. Med den här utbildningen kommer deltagarna att veta hur de ska implementera effektiv förändringshantering och stödja organisationens övergång till M-Files.

När?

Utbildningen ska ske i god tid före projektets idrifttagningsdatum så att coacherna har tid att förbereda lämpligt utbildningsmaterial, kommunikationsåtgärder och planera för såväl intern utbildning som andra evenemang.

För vem?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om hur systemet fungerar innan de deltar i den här utbildningen eftersom Coach-workshopen inte fokuserar på M-Files funktionalitet. For users that can be considered as internal M-Files advocates, they can either function as in-house trainers or grassroot support people motivating daily users of M-Files.

Vad?

Ämnen som tas upp under den här utbildningen är:

 • Organisera ett lyckat utbildningsevent
 • Coachens uppgifter
 • Motivera teamet
 • Utveckla tänkesättet och användartips
 • Vanliga frågor
 • Riktlinjer för förberedelse

Varför?

En verktygslåda med användarcentrerade tips som en coach kan använda sig av för att hjälpa användarna att lära sig och få ut mesta möjliga av M-Files. Coacherna kan sprida M-Files tänkesätt för att hjälpa användarna att komma igång snabbare och smidigare.

M-Files Champion-utbildning kan förbereda deltagarna på att fungera som interna utbildare eller som gräsrotssupport för att svara på dagliga frågor och hjälpa användarna. Kursens innehåll kan kombineras med några nyckelanvändarämnen och tvärtom.

M-Files IT Administrator Training

image

I M-Files IT Administrator Training får deltagarna lära sig hur de ska utföra uppgifter för att stödja en lokal M-Files-miljö.

När?

Utbildningen bör genomföras i god tid före idriftsättningsdatumet för att IT-administratörerna ska kunna skapa all nödvändig infrastruktur och lämpliga underhållsscheman.

För vem?

Användare som är ansvariga för att hantera M-Files Server och system på plats.

Vad?

Den här kursen ger detaljerade förklaringar om:

 • Systemimplementering
 • Underhåll
 • Intranät och extranät
 • Replikering av data

Varför?

Den här kursen är avsedd att ge stöd till IT-administratörer som är ansvariga för implementering av lokala M-Files-system på daglig basis.

The IT Administrator course in M-Files Training Subscription e-learning program, covers the typical skills required to maintain a generic M-Files local system; implementation, log file, user accounts, vault replication, and system backups. En anpassad kurs utformas för att täcka det ovanstående samt eventuella ytterligare konfigurations-/designproblem som är specifika för den lokala platsen. Detta kan omfatta e-postkonfigurationssupport och underhåll av tilläggsfunktioner som rapportering, skanning och anpassade VB-skript.

Hittar du inget som motsvarar dina specifika utbildningsbehov?

Det är viktigt att förstå att förändringen är kritisk under ett ECM-implementeringsprojekt. Det ska aldrig betraktas som bara ett IT-projekt utan som ett projekt som kommer att förändra såväl affärsprocesser och arbetsflöden som de anställdas beteenden. Den mänskliga aspekten av implementeringen är nyckeln till framgång.

Är det svårt att övertyga ditt team om affärsvärdet med att implementera M-Files? Vi kan hjälpa dig med förändringsarbetet medan du övergår till M-Files.

Andra utbildningsalternativ

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor