s

Faktablad: Innehåll: Drivkrafterna bakom styrning, risk och efterlevnad

  

Content: The Driving Force Behind Governance, Risk and Compliance

Mot bakgrund av hur högt organisationer inom reglerade branscher måste prioritera kvalitets- och efterlevnadskontroll och den mängd dokumentation som de måste ta fram för att uppfylla styrnings-, riskhanterings- och efterlevnadsinitiativ (governance, risk management and compliance, GRC) är det inte längre praktiskt att hantera innehåll separat från kvalitet och efterlevnad. På grund av detta måste företagsinformationshantering (Enterprise information management, EIM) spela en central och integrerad roll i ett effektivt kvalitets- och efterlevnadssystem.

I detta faktablad behandlas:

  • Hur man förbättrar viktiga GRC-komponenter med EIM
  • Hur man integrerar EIM med system som administrerar kvalitets- och efterlevnadsfrågor
  • Efterlevnad, innehåll och molnet

Share this

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.