s

Faktablad: Kvalitetshantering

Hur du använder informationshantering för att förbättra kvalitetssystemen och processerna

Whitepaper: Leveraging Information Management to Improve Quality Systems and Processes

Företag som tillverkar produkter med rigorösa kvalitetskrav står inför många utmaningar när det gäller att uppnå kvalitetsmålen – från behovet att uppfylla olika kvalitetsstandarder (som t.ex. ISO 991 och cGMP) till att bedriva verksamhet i en strikt reglerad och ofta reviderad miljö. Att inrätta dokument- och datakontrollprocesser inom ramen för ett kvalitetsledningssystem förbättrar tillverknings- och produktionsprocesserna, och leder till ökat samarbete, bättre utnyttjande av befintliga resurser och driver fram en effektivitet inom organisationen som i slutänden påverkar företagets affärsresultat.

I detta faktablad får du veta mer om problemen med manuella kvalitetsprocesser, vilka typer av information som normalt hanteras i ett kvalitetsledningssystem, hur datahantering kan förbättra efterlevnadsrelaterade aktiviteter och hur en effektiv lösning för informationskontroll kan påverka kvalitetssystemen och -processerna signifikant.

Share this

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.