s

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Här hittar du svaren på dina frågor om M-Files och våra informationshanteringslösningar för företag

M-Files – översikt och metoder

 

Hur kommer jag i gång med M-Files?

Vi rekommenderar att du börjar med att titta på den guidade rundturen om M-Files. Om du behöver teknisk information kan du läsa användarhandboken.

 

Vilka typer av företag använder M-Files?

Våra kunder omfattar allt från företag som bara vill bli av med förbryllande mappstrukturer till företag med högt ställda krav på regelefterlevnad. Besök våra sidor med kunder och kundomdömen för att se en lista över företag som använder M-Files.

 

Vilka språk har M-Files stöd för?

M-Files finns tillgängligt på ett flertal olika språk. En fullständig lista över tillgängliga språkversioner finns under Språkversioner på sidan för M-Files-programvaran i användarhandboken för M-Files.

 

Stöder M-Files kinesiska språket, dokument och texter som använder teckenuppsättningar med dubbla byte?

Ja. M-Files lagrar alla textegenskaper som Unicode-text. Kinesiska och andra språk som använder teckenuppsättningar med dubbla byte orsakar därför inte några problem för M-Files.

Dokumentnamn och filnamn kan dessutom innehålla kinesiska tecken.

 

Stöder M-Files 21 CFR Part 11-regelefterlevnad?

M-Files hjälper organisationer att efterleva regelverket i FDA 21 CFR Part 11. Grundläggande för att uppfylla dessa regler är användningen av procedurer för revision och förändringsstyrning, tillgängligheten till tidigare dokumentversioner, möjligheten att signera dokument elektroniskt och tillgången till redovisningsspårning innefattande tidsstämplar och information om hur elektroniska dokument skapas, ändras och raderas. Möjligheterna i M-Files gör det enkelt att uppfylla dessa krav. Vi kan även (på begäran) tillhandahålla ett detaljerat intyg om regelefterlevnad enligt FDA 21 CFR Part 11.

Mer information finns på webbsidan Pharmaceutical & Life Sciences.

 

Ger M-Files möjlighet till redovisningsspårning?

Vilken typ av information ingår och i vilket format (t.ex. loggar)?

M-Files innehåller följande funktioner för redovisningsspårning:

  • Lagring av objektspecifika händelser, till exempel åtgärder som lägger till, ändrar eller tar bort objekt
  • Information om vem som utförde åtgärden och när den utfördes
  • Valvspecifika åtgärder, till exempel inloggningar, utloggningar, lösenordsändringar och gruppändringar.

 

Tekniska specifikationer och krav

 

Vilken databas används av M-Files?

M-Files använder en inbäddad SQL-databas som heter Firebird. Du kan, förutom Firebird, även använda Microsoft SQL Server.

Firebird är en SQL-databasmotor som är integrerad i M-Files. Den utgör en del av M-Files-servertjänsten, kräver ingen separat installation och är därför mycket lättanvänd. Välj Firebird som databasmotor om du inte har särskilda skäl att välja Microsoft SQL Server. Du kan vid behov enkelt växla från Firebird till Microsoft SQL Server vid ett senare tillfälle. Du kan däremot inte växla från Microsoft SQL Server till Firebird.

Microsoft SQL Server är en SQL databasmotor som måste köpas och installeras separat. Vid användning av stora dokumentvalv ger Microsoft SQL Server en högre övergripande effektivitet jämfört med Firebird. Användningen av databasmotorn Microsoft SQL Server kräver dock att administratören är bekant med hanteringen av Microsoft SQL Server.

 

Hur pålitlig är M-Files databasmotor?

M-Files använder en inbäddad SQL-databas som heter Firebird. Du kan, förutom Firebird, även använda Microsoft SQL Server. Firebird och Microsoft SQL Server används i olika typer av produktionssystem över hela världen. Vi har mycket goda erfarenheter av pålitligheten hos dessa databasmotorer.

 

Är M-Files-valvdatabaserna tillgängliga från Microsoft SQL (läs-/skrivåtkomst)?

Ja. Du kan använda M-Files rapporteringsmodul för att exportera M-Files-metadata till en separat Microsoft SQL-rapporteringsdatabas i rapporteringssyfte. Du kan även läsa databasen med M-Files-API:er (mer information finns på  www.m-files.com/api).

 

Finns det några verktyg för databasåterställning (skadade databaser, filer m.m.)?

Det finns olika verktyg för återställning av både Firebird- och Microsoft SQL-databaser om databasen till exempel skadas till följd av ett hårddiskfel. Logiska fel och kortvariga strömavbrott orsakar inga skador eftersom databasen är fullständigt transaktionsbaserad. Kommandot Verifiera och reparera i M-Files-serveradministratören utför en mängd olika integritetskontroller (baserat på MD5-kontrollsummor m.m.) av metadata och fildata.

 

Systemkrav och stödda operativsystem

Aktuell information finns på sidan med systemkrav.

 

Ger M-Files möjlighet till mobil åtkomst?

Ja! M-Files Mobile kan nås via inbyggda mobilappar på mobila enheter med följande operativsystem:

  • Android
  • iOS (iPhone/iPad)
  • Windows

Mer information: M-Files-appar för mobila enheter – lista över funktioner

 

Fungerar M-Files med Citrix/Terminal Services?

Ja, M-Files är kompatibelt med Citrix XenApp och Terminal Services.

Mer information finns på sidan med systemkrav.

 

Kan jag lagra värddata på fjärrservrar?

Ja. Mer information finns på sidan Replikering och arkivering av innehåll.

 

Kan jag länka M-Files till SAP?

Ja. Mer information finns på http://www.m-files.com/integrated-systems.

 

Hur hanterar M-Files XREF-länkar i AutoCAD-ritningar?

M-Files fungerar utmärkt tillsammans med AutoCAD och XREF-länkar. Vi kan skapa en testversion som ger dig möjlighet att prova användningen av XREF-länkar i praktiken innan du tar ett köpbeslut.

Mer: M-Files för Autodesk AutoCAD

 

Hur visar vi DWG-filer utan att behöva använda AutoCAD?

Du kan använda ett kostnadsfritt visningsprogram för att visa DWG-filer i M-Files.

Ladda ned och installera programvaran DWG TrueView från Autodesk (http://www.autodesk.com). DWG TrueView är den officiella och kostnadsfria visningsprogramvaran från Autodesk som har utvecklat AutoCAD och DWG-formatet.

 

Hur skalbar är produkten, d.v.s. hur stora databaser och valv kan användas?

Det finns ingen fast gräns. Information om rekommenderad maskinvara finns på sidan med systemkrav.

Du kan ha flera dokumentvalv fördelade på en enda eller flera separata servrar.