s

VD

Arbetet med att skapa en vision, en strategi och en kultur för ett företag kräver att du kan ta rätt beslut snabbt. M-Files hjälper din organisation att bli det väloljade maskineri du vet att den kan bli.

Fördelar

Hitta rätt information omedelbart för att kunna ta bättre beslut.

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Anslut allt så att du kan fokusera på att skapa innovationer.

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files passar perfekt tillsammans med dina CRM-, ERP- och andra affärssystem och skapar en enda åtkomstpunkt för kritisk information för hela din verksamhet. Det innebär att alla i ditt team – inklusive du själv – kan hitta och använda viktig information oberoende av var den finns lagrad.

Väx snabbare än konkurrenterna

M-Files tillhandahåller verktyg som gör att du kan hantera allt själv utan att behöva förlita dig på IT-avdelningen. Vill du ändra företagets hantering av leads eller börja lagra kostnadskvitton med hjälp av din smartphone? Låt ditt affärsteam göra verklighet av sina idéer och se ditt företag växa snabbare.

Gör allas arbete enklare

Den största utmaningen med införandet av ett nytt system är att få alla att använda det. När du använder M-Files är det inget problem eftersom systemet anpassas till ditt arbetssätt. Hantera dokument, information och processer utan att behöva läsa en användarhandbok. Det är intuitivt och tillgängligt från alla program som du är van att använda och fungerar utan krångel.

Howard Loewen, President - MicroPilot

Howard Loewen

VD | MicroPilot

“Att genomföra ISO 9001 manuellt innebär massor av pappersarbete. Men med M-Files är det enkelt.”

 

IT

Du distribuerar och underhåller all den teknik ditt företag använder. Företaget är beroende av att du får allt att fungera. Du ser till att allt i din organisation fungerar och är anslutet – från datornätverk till informationssäkerhet och serverinfrastruktur. M-Files automatiserar processer, åtkomstbehörigheter och mycket mer så att du kan fokusera på andra viktiga projekt.

Fördelar

Flexibel distribution

Du väljer själv: använd befintliga servrar och befintlig infrastruktur genom att köra M-Files lokalt, distribuera M-Files i molnet med hjälp av Windows Azure eller utnyttja fördelarna med båda genom att distribuera ett hybridmoln. Visa dina distributionsalternativ.

Garantera en hög användning

Den största utmaningen med införandet av ett nytt system är att få alla att använda det. När du använder M-Files är det inget problem eftersom systemet anpassas till ditt arbetssätt. Hantera dokument, information och processer utan att behöva läsa en användarhandbok. Det är intuitivt och tillgängligt från alla program som du är van att använda och fungerar utan krångel.

Skydda innehållet och gör det samtidigt tillgängligt

Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som alla i organisationen har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files. Automatisera datasäkerheten och åtkomsten för alla.

Fokusera på de viktiga sakerna

Din tid är värdefull. Det sista du ska behöva fundera över är att sköta uppgifter som kan hanteras av andra i organisationen. M-Files minskar belastningen på IT-avdelningen genom att ge dem som är närmast verksamhetens behov möjlighet att enkelt konfigurera systemet för att uppfylla deras krav.

Video: Automatiska behörigheter

Begränsningarna i de flesta system gör det till en nästan oöverkomlig uppgift att hantera komplexa principer för behörigheter. Med M-Files blir kontrollen fullständig utan att därför bli krånglig. Det beror på att behörigheter kan tilldelas efter vad ett dokument är istället för efter var det lagras. Överlåt kontrollen åt den ansvarige projektledaren och frigör tid för IT-resurserna med funktionen Automatiska behörigheter i M-Files.

Steven James

Nätverksadministratör | CTI Engineers, Inc.

"Vi ville lagra allt på en enda plats och ha tillgång till det från alla avdelningskontor eller via webben, från vilken dator som helst. Vi behövde ett digitalt arkiv som var enkelt att använda så att våra anställda snabbt och smidigt kunde göra sökningar."

 

KVALITET och REGELEFTERLEVNAD

Du har höga krav. Upprätthållandet av regelefterlevnad och en jämn produktkvalitet är dina viktigaste prioriteringar. Att manuellt spåra uppgifter och verifiera åtgärder kan vara extremt tidsödande. M-Files automatiserar arbetsflödena samtidigt som rätt personal får omedelbar tillgång till all nödvändig information.

Fördelar

Distribuera och upprätthåll policyer och procedurer

Tänk om alla i din organisation snabbt kunde hitta rätt information. M-Files ser till att det bara finns en enda version av varje dokument. Alla typer av kvalitetsdokument är alltid kontrollerade och versionshanterade.

Automatisera kvalitetsprocesser

Ditt företag är beroende av att du har allt under kontroll. Du måste försäkra dig om att specifika procedurer följs utan att behöva hantera dagliga processer manuellt. M-Files automatiserar kvalitetsarbetsflöden som förändringsstyrning, korrigerande och förebyggande åtgärder och utbildning. Du kan arbeta på ett konsekvent sätt samtidigt som M-Files verifierar att alla steg i din affärsprocess följs.

Håll koll på korrigerande åtgärder

Du har identifierat något som behöver ändras och har skapat en ny procedur. Det är precis vad som behövs! Men, hur verifierar du att proceduren verkligen har implementerats? M-Files håller koll på alla nödvändiga aktiviteter och uppgifter för att se till att din ändring verkligen implementeras.

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det vara dyrt och riskfyllt för företaget. Vårt jobb är att hjälpa dig hantera efterlevnaden från ISO 9001 till 21 CFR Part 11. M-Files hjälper dig att organisera, lagra och upprätthålla transparens och kontroller i din verksamhet, så att risken för underkända granskningar och regelbrott minskar.

M-Files Mobile – Demonstration av eSigning

M-Files Mobile hjälper företag i strängt reglerade branscher att fortsätta uppfylla reglerna utanför kontoret också. Med funktionen eSignature, som är inbyggd i M-Files, kan företag signera dokument med elektroniska signaturer som uppfyller FDA 21 CFR Part 11 och Eudralex Vol 4 Annex 11.

Blaine Ah Yuk-Winters, Project Manager - Lypanosys

Blaine Ah Yuk-Winters

Projektledare | Lypanosys

"När vi behövde skicka en akt till FDA (amerikanska livsmedelsverket), var det svårt att hitta den relevanta dokumentation som vi behövde. M-Files besparade oss mycket tid i jämförelse med den mappstruktur som vi tidigare använde."

 

EKONOMI

Ingen skulle få betalt om det inte vore för dig. Du ger hela tiden det lilla extra för att få saker att flyta smidigt, oavsett om du jobbar med redovisning, leverantörsskulder eller löner. Den dagliga ekonomihanteringen i ett företag är ett tufft jobb med allt från granskningar till omstrukturering av skulder och rapportering. M-Files hjälper organisationer att efterleva de finansiella regelverken men ger samtidigt användarna omedelbar åtkomst till viktiga dokument och viktig information.

Fördelar

Gör din verksamhet granskningssäker

Att underkännas i en granskning är extremt kostsamt och riskabelt. Det är oerhört viktigt att dokumentera allt och att all ekonomisk dokumentation är uppdaterad. M-Files håller koll på samtliga versioner av allt för dig. Du kan när som helst visa hela historiken för hela organisationens innehåll.

Behandla fakturor snabbare

Det har aldrig varit enklare att automatisera hanteringen av fakturor och leverantörsskulder. Lagring av fakturor och hantering av godkännanden är krångligt om du hanterar allt manuellt. M-Files förvandlar fakturor till handlingsunderlag genom att automatisera hela arbetsflödet. M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

Mobil redovisning

Hantera redovisningsuppgifter även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Granska och godkänn kostnadsrapporter, visa fakturor och skanna kvitton var du än befinner dig och med alla typer av mobila enheter.

Posthantering

Eftersom du ansvarar för allt från budgetar till räkenskaperna är det absolut nödvändigt att du alltid har tillgång till aktuell och uppdaterad information. M-Files gör bokföringen lekande lätt eftersom den bara innehåller en enda och alltid uppdaterad kopia av varje fil.

Inna Neujahr

Revisor | Nutiva

"När jag inte är på kontoret kan jag enkelt ta reda på om fakturor har betalats och jag kan även godkänna fakturor direkt från min smartphone. Med M-Files hämtnings- och arbetsflödesfunktioner för mobila enheter kan vi eliminera flaskhalsar i arbetsflödet, något som ger förbättrad effektivitet i våra affärsprocesser."

JURIDIK

Varje dag sparar ditt arbete tid, pengar och ett oräkneligt antal problem åt företaget. Hanteringen av alla dessa fall, dokument, avtal och policyer är utmanande. M-Files automatiserar affärsprocesser som arbetsflöden för godkännande av kontrakt, stöder eDiscovery och ger dig omedelbar åtkomst till all information du behöver, vilket ger dig mer tid över för det viktiga detaljarbetet.

Fördelar

Återupptäck eDiscovery

Elektroniskt lagrad information (ESI) blir värdelös om den komprometteras. M-Files hjälper företag som sysslar med juridik att tackla samtliga fem uppgiftskategorier inom eDiscovery: planera, bevara, förbereda, granska och dela.

Säker och pålitlig hantering av fall

Det är enkelt att hantera fall, krav och ärenden när allt finns på en enda plats. Juridiska dokument, kontakter och faktureringsinformation hanteras alla direkt i M-Files. Du kan till och med dela vissa dokument och viss information direkt med klienterna samtidigt som all känslig information förblir säker och privat.

Granska och godkänn kontrakt snabbare

Hanteringen av verksamhetens tillväxt kräver mycket tid, oavsett om ni är en advokatbyrå eller en del av en juridisk avdelning. M-Files sparar tid i det dagliga arbetet genom att automatisera processer som livscykelhantering av kontrakt (CLM). M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Använda dokumentmallar

Lär dig hur du snabbt kan skapa en mall där uppgifter fylls i automatiskt för kontrakt, avtal och andra typer av dokument som ofta används.

Mark C. Meyer, Attorney at Law

Mark Meyer

Advokat | Mark Meyer, Attorney

"Eftersom rättssystemet går över till elektronisk arkivering av akter fungerar M-Files utmärkt. Du kan spåra ditt material digitalt och sedan skicka den slutliga versionen elektroniskt."

 

DRIFT

Du har ansvaret för de dagliga uppgifterna i ditt företag. Det är ingen liten uppgift att få allt från inköp till logistik och administration att fungera smidigt. M-Files lyfter fram och centrerar bakgrundsfunktionerna genom att organisera information och automatisera affärsprocesser.

Fördelar

En version av varje dokument

Tänk om alla i din organisation snabbt kunde hitta rätt produktetiketter, packsedlar och andra dokument snabbt? M-Files innehåller bara en enda version av varje dokument. Alla dokument, oberoende av kvalitet, som du kan behöva är alltid uppdaterade.

Projektledning

Det är inte enkelt att ha fullständig kontroll på allt under ett projekts hela livscykel. M-Files ger dig snabb åtkomst till den information du behöver för att hantera ditt team, oavsett om du ansvarar för projekt inom lager, transporter eller distribution.

Automatiserade arbetsflöden

En manuell hantering av dagliga processer är slöseri med din tid. M-Files automatiserar operativa arbetsflöden som godkännande av inköpsorder. Det gör det möjligt att arbeta på ett konsekvent sätt samtidigt som M-Files verifierar att alla steg i din affärsprocess följs.

Leverantörshantering

Hanteringen av relationerna med dina leverantörer kräver strategisk planering och möjlighet att övervaka och spåra all interaktion med företagen som levererar gods och tjänster till din organisation. M-Files hjälper dig att skapa närmare relationer till och fördjupa samarbetet med viktiga leverantörer genom att hantera alla dina saker och ge dig snabb åtkomst till dem var du än befinner dig – till och med från dina ERP- och CRM-verktyg.

Paul Ellison, Vice President, Information Management - Fläkt Woods

Paul Ellison

Vice VD, Informationshantering | Fläkt Woods

“Med M-Files kan vi omedelbart se stadiet på ett specifikt arbetsflöde, vi har en tydlig bild av designändringar som har skett och vi kan överblicka alla interaktioner som har utförts med kunder och leverantörer.” 

 

FÖRSÄLJNING

Du tjänar pengar åt företaget. Det är därför du inte har råd att slösa tid på att söka efter de dokument och den information du behöver för att avsluta nästa affär. M-Files ser till att du har all den kundinformation, det kollaterala material och de data du behöver för att kunna se till att företaget och dess siffror växer.

Fördelar

CRM

Håll koll på informationen om dina kunder och eventuella köpare i minsta detalj. M-Files maximerar din investering i CRM, från dokument (till exempel förslag, e-postmeddelanden och fakturor) till beställningar och kontaktinformation. Vill du använda ett annat CRM-system? M-Files ansluter till de ledande CRM-systemen för att se till att all din information finns på en enda plats.

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Kostnadsrapportering

Ingen gillar att skanna en bunt med kvitton på kostnader efter en försäljningsresa. M-Files gör arkiveringen av dina kostnader enkel. Ta ett foto av ditt kvitto med din smartphone när du är på resa, spara det i M-Files med hjälp av M-Files-mobilappen och processen för kostnadsrapportering startar automatiskt. Se mer om hur den mobila skanningen i M-Files fungerar nedan!

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Demonstration av mobil skanning

Titta på den här videon och lär dig hur du kan skanna dokument (som kvitton) direkt till M-Files med M-Files mobilapp.

Mikko Kuokkanen, Team Leader - Krogius

Mikko Kuokkanen

Gruppchef | Krogius

"Vi är mycket nöjda med den ökade kundnöjdheten som vi nu kan tillhandahålla tack vare M-Files." 

 

MARKNADSFÖRING

Du måste vara kreativ och effektiv för att driva försäljningen för din organisation. Det sista du borde behöva tänka på är var du ska kunna hitta något eller vilken version av ett pressmeddelande som är det senaste utkastet. M-Files ser till att du alltid har tillgång till den rätta och uppdaterade filen i det ögonblick du behöver den.

Fördelar

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Kollateral hantering

Finns det något mer frustrerande än att upptäcka att du har arbetat i en inaktuell version av ett dokument? M-Files kan meddela dig om någon del av det kollaterala marknadsföringsmaterialet uppdateras eller till och med om det inte har granskats på ett tag. Det ger dig möjlighet att ha full kontroll på allt det fantastiska innehåll du har skapat utan att behöva oroa dig för det.

Delning och samarbete

En högerklickning är allt som behövs för att dela dokument i M-Files. M-Files effektiviserar och strukturerar allt, oavsett om du behöver skicka ett dokument eller samarbeta med kollegor.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files hjälper dina system att kommunicera med varandra. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Henrik Lyder - Principal, Bentley Instruments

Henrik Lyder

Huvudman | Bentley Instruments

"Anpassningen till ett digitalt kapitalförvaltningssystem gjorde att våra medarbetare kunde hitta de mest aktuella dokumenten – senaste design, senaste instruktioner om hur man bygger och de mest aktuella manualerna – direkt och utan att behöva rota igenom ett pappersbibliotek eller en rörig mappstruktur på datorn."

 

PERSONAL

Du ansvarar för företagets viktigaste resurs: människorna. Alla i företaget är beroende av dig för att kunna bli anställda, passa in och känna sig hemma vid allt från rekrytering till utbildning till personalförmåner. M-Files hjälper dig att få åtkomst till och hantera dokumentationen och informationen om företagets anställda, till exempel årliga granskningar, utbildning och certifieringar.

Fördelar

Utbildning och utveckling

Hantering och spårning av utbildningskrav och utbildningsuppgifter kan vara ett omfattande jobb. M-Files gör det möjligt att skapa, genomföra och spåra utbildningsuppgifter på ett smidigt sätt. Personalens utbildning och kunskapsnivå är avgörande faktorer, oavsett om det gäller introduktionskurser eller utveckling av nya färdigheter.

Hantering av information om anställda

Hantering av information om företagets anställda är ett obligatoriskt ansvar. M-Files är en central lagringsplats för all information om alla dem som driver ditt företag framåt. Kontaktinformation, poster, utbildningskrav och mängder av andra data och annan information om företagets medarbetare kan lagras, visas och utnyttjas maximalt för att göra ditt arbete enklare.

Spårning av certifiering

Eftersom M-Files lagrar alla typer av information kan du enkelt underhålla utbildningsposter, certifieringsstatusar och kopior.

Skydda känslig personinformation

M-Files gör det enkelt att skydda känslig information om företagets anställda och samtidigt göra den tillgänglig för alla medarbetare i organisationen. M-Files hanterar behörigheter automatiskt och dynamiskt, garanterar datasäkerheten och gör informationen tillgänglig för alla.

Anita Williams, Administrative Director - Liquid Compass

Anita Williams

Administrativ chef | Liquid Compass

"Tack vare M-Files har vårt samarbete mellan olika avdelningar förbättrats och våra arbetsuppgifter utförs nu mer effektivt."

 

KUNDSERVICE

Du har ansvaret för att kunderna är nöjda både innan, under och efter sina köp. Det innebär att du måste tillhandahålla rätt service och support så snabbt, exakt och tillmötesgående som möjligt. Det är svårt att lyckas med detta om du inte har omedelbar tillgång till all den information du behöver. M-Files ger dig omedelbar åtkomst till de dokument och data som hjälper dig att skapa kundnöjdhet.

Fördelar

Hitta de rätta dokumenten för att kunna hjälpa dina kunder

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Spårning av fel och förbättringar

Förbättringar av din produkt, dina processer och din affärsverksamhet skapar nöjda kunder. M-Files förenklar processen för rapportering av problem och spårningen av lösningar under arbete.

Delning och samarbete

En högerklickning är allt som behövs för att dela dokument i M-Files. M-Files effektiviserar och strukturerar allt, oavsett om du behöver skicka ett dokument eller samarbeta med kollegor.

Säkra allt

Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som dina kunder och medarbetare har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files som garanterar datasäkerheten och gör informationen tillgänglig för alla.

Mikko Kuokkanen, Team Leader - Krogius

Mikko Kuokkanen

Gruppchef | Krogius

"Vi är mycket nöjda med den ökade kundnöjdheten som vi nu kan tillhandahålla tack vare M-Files." 

 

FORSKNING och UTVECKLING

Du är en av dem som avgör framtiden för organisationens produkter, processer och tjänster. Medlemmarna i FoU-teamet är företagets vinstprofeter, oavsett om de designar nya innovativa tekniker eller genomför kliniska tester. Det är inte lätt att ha koll på vad som behöver göras, vem som borde göra det och när det borde göras samtidigt som du måste se till att bästa metoder följs. M-Files automatiserar processer och ger dig samtidigt tillgång till all den information du behöver för att kunna fokusera på innovationsarbetet.

Fördelar

Hitta de rätta dokumenten snabbare

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Projektledning

Du befinner dig i skärningspunkten där innovation möter teknik. Det är en komplex uppgift – och den måste utföras – att hantera allt under hela livscykeln för ett projekt. M-Files ger dig snabb åtkomst till den information du behöver för att hantera alla dina projekt och ditt team, oavsett om du ansvarar för produktutveckling, tar fram nya koncept eller sysslar med grundläggande forskning.

Spårning av fel och förbättringar

Förbättringar av din produkt, dina processer eller din affärsverksamhet skapar nöjda kunder. M-Files förenklar processen för rapportering av problem och spårningen av lösningar under arbete.

Kliniska tester

Samla in och hantera data från kliniska försök samtidigt som du efterlever lagar och regler enligt till exempel 21 CFR Part 11. M-Files automatiserar testrelaterade processer så att du kan ägna mindre tid åt granskningar och mer tid åt att analysera resultat.

Tyler Lassen

IT-specialist | Idaho Milk Products

“Vårt företag granskas under hela året, det gäller allt från kunder som genomför kvalitetskontroller till våra egna kvartalsvisa företagsrevisioner och med M-Files lägger vi mycket mindre tid på att administrera revisioner än vad vi gjorde tidigare."

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Dokument- och innehållshantering spelar en central roll i offentliga förvaltningsorganisationer. Där krävs nära samarbete med andra organisationer med samtidigt begränsade resurser. M-Files hjälper dig att framställa och bearbeta informationen mer effektivt. Avsätt mer tid med att erbjuda bästa möjliga service gentemot dina kunder och mindre tid med att hantera information och dokument.

Fördelar

EIM-lösningar som del i operativa verksamheter

Traditionellt sett har dokument- och innehållshanteringssystem varit åtskilda från informationshanteringen för företag (EIM). Information framställs och bearbetas i en mängd olika program som gör att den inte kan flyttas mellan organisationer. I M-Files sker informationens hela livscykel i ett enda system som kan tillgodose alla regelverk. Se till att hämtningen av information blir enklare och mer enhetlig.

Skyddad konfidentiell information

Inom offentlig förvaltning regleras driftsverksamheten av konfidentiell information. Genom att centralisera data i M-Files-lösningen är det enkelt att få åtkomst till information och samtidigt få synlighet. Du behöver inte bekymra dig om försvunna utskrifter och datorer som kraschar eftersom allt som lagras i M-Files-lösningen är i säkert och tryggt förvar. Filer som lagras i M-Files-valvet kan inte oavsiktligt tas bort och alla filversioner sparas automatiskt i versionshistoriken. Det är enkelt att se när filen senast ändrades, vem som gjorde det och även återta den tidigare versionen om så behövs.

Eliminera informationssilor

När organisationer använder flera affärssystem kan viktiga data förbli isolerade i de systemet. Personalen måste söka efter information på olika platser utan möjlighet att se helheten. M-Files-lösningen ger smidig integrering med övriga affärssystem, åtkomst till all information och bättre sammanhang. Till exempel kan ett licensierat program, en klient i CRM och en medarbetarpost i HR-systemet sammankopplas och visas i M-Files-lösningen.

Ett papperslöst paradis

Det är ineffektivt och kostsamt att arbeta med dokument i pappersformat. Informationen som finns i en hög med papper på skrivbordet är otillgänglig för dem som befinner sig utanför kontoret, kräver tidsödande manuell hantering och kan lätt hamna i fel händer. Dokument och information som lagrats elektroniskt betyder att allt innehåll blir sökbart, enskilda behörigheter skyddas och samtidig redigering blir möjlig. Spara pengar på minskad pappersmängd, tänk på miljön och bli mer effektiv.

Finns inte din roll med i listan?

Tala om för oss vad du gör så visar vi hur M-Files kan förenkla dina arbetsuppgifter.
* anger obligatoriskt fält