s

M-Files QMS

Uppfyll kraven på dagliga kvalitetsprocesser och regulatorisk efterlevnad med M-Files QMS

Se till att dina kvalitetsprocesser och riktlinjer följs med M-Files QMS – den praktiska lösningen för följsam dokumenthantering, revisioner, CAPA, risker och utbildning.

M-Files QMS gör det lätt för företag att förbättra sina kvalitetsledningssystem och möta certifieringskraven med dokument- och processhanteringsförmågor som är utformade för organisationer med strikta kvalitets- och efterlevnadsbehov.

Främsta egenskaper & fördelar

Förbättra dina kvalitetsprocedurer med omfattande funktioner som hjälper dig med:

  • Kvalitetsstandarder som t.ex. ISO 9001
  • Efterlevnad av FDA 21 CFR Del 11 och EU GMP Bilaga 11

Är ditt företag i en strikt regIerad bransch? M-Files QMS är också idealiskt för:

  • Läkemedel och biovetenskap, inklusive medicinteknisk utrustning, biovetenskap och kliniska forskningsorganisationer
  • Petrokemi och annan processrelaterad tillverkning
  • Livsmedelsproduktion
  • Transporter, inklusive flyg och fordon
  • Gruvindustri med mera

Automatisering av repetitiva uppgifter

Automatisera och dokumentera återkommande uppgifter och processer med omfattande funktioner för arbetsflöde och påminnelser.

Kvalitetssäkring, revisioner och avvikelser

Administrera revisioner och inspektioner, och registrera och bearbeta avvikelser och korrigerande åtgärder på ett effektivt sätt.

Dokumentkontroll

Organisera och hantera alla kvalitetsrelaterade dokument, t.ex. standardrutiner (Standard Operating Procedures, (SOP:er) och korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA), med komplett versionshistorik, säkerhet, arbetsflöde och publicering.

Personal

Tilldela anställda och underleverantörer rollbaserade åtkomsträttigheter och spåra deras erfarenhet och färdigheter.

Utbildning

Hantera kurslistor och material, och registrera, spåra och utfärda rapporter om utbildning.

Lager, listor och register

Bygg upp och administrera företagsspecifika inventeringar och listor, inklusive inventering av programvaror och hårdvara, med fullständig versionshistorik.

Signaturhantering

När dokument måste godkännas eller auktoriseras stöder M-Files QMS tre signeringsalternativ: inbyggd digital signering, externa digitala signeringstjänster samt handskrivna signaturer.

Övriga funktioner

  • Konvertering till PDF, vattenstämplar och innehållsskydd med certifikat
  • Kalendervy med integrerad schemaläggning och uppföljande påminnelser

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.