s

Pressmeddelande: Third Coast Terminals

Third Coast Terminals implementerar M-Files i en hybridmolnmiljö för katastrofåterställning av finansiell informationi den orkanutsatta golfkustsregionen

Press Release: Third Coast Terminals - Hybrid Cloud Disaster Recovery with M-Files Document Management

Third Coast Terminals

Den petrokemiska industrin utnyttjar M-Files lösning för företagsinformationshantering för att förenkla och snabba på processerna för utestående fordringar och fakturering

DALLAS den 4 november 2014: M-Files Corporation, en leverantör av lösningar som dramatiskt förbättrar företags sätt att hantera dokument och annan information, tillkännagav idag att Third Coast Terminals, ledande inom den petrokemiska industrin, har valt M-Files lösning för företagsinformationshantering för att hantera och bearbeta dess dokumentation av utestående fordringar och fakturering på ett mer effektivt sätt.

Third Coast Terminals har implementerat M-Files i en hybridmolnmiljö för katastrofåterställning, för att se till att företagets innehåll är säkert, skyddat och tillgängligt i den händelse företagets lokala system skulle äventyras av en orkan eller någon annan katastrofhändelse.

Third Coast Terminals genererar och hanterar en omfattande informationsmängd om dess petrokemiska lagrings-, containerhanterings- och transporttjänster. En stor del av företagets finansiella hanterings- och faktureringsdokumentation var i pappersformat, vilket ledde till att mycket tid ägnades åt att skanna in och kopiera dokument samt fysiskt transportera filer på anläggningen. Dessutom hanterades Third Coast Terminals elektroniska dokument i nätverkskataloger, vilket gjorde det svårt för personalen att snabbt hitta rätt version av de dokument de behövde.

Med sin belägenhet i golfkustsområdet krävde Third Coast Terminals också en informationshanteringslösning som kunde tillhandahålla katastrofåterställningskapacitet och se till att viktiga innehållstillgångar var skyddade i händelse av en orkan eller andra potentiella katastrofsituationer som kunde utsätta företagets viktiga dokument och annan information för risk, t.ex. brand eller system- eller hårdvarufel.

Third Coast Terminals implementerade M-Files lösning för företagsinformationshantering (EIM) i molnet för att skapa en mer effektiv och strömlinjeformad process för fakturering och utestående fordringar, som eliminerade papper och ökade produktiviteten genom att ge personalen möjlighet att snabbt och enkelt hitta rätt version av dokumenten. Genom att integrera M-Files med sitt befintliga ERP-system Chempax har företagets personal trygghet i att de alltid kommer åt de mest aktuella och korrekta versionerna av dokument och filer om utestående fordringar, vilket de nu kan göra direkt från företagets ERP-system. Med M-Files fakturerar Third Coast Terminals nu kunderna kl 13.00 dagen efter produktleveransen, vilket har förbättrat kassaflödet och kundservicen betydligt. Möjligheten att implementera M-Files i en hybridmolnmiljö har dessutom försett Third Coast Terminals med ett katastrofåterställningssystem och en kontinuitetsplan, och säkerställer att viktig affärsinformation är åtkomlig även om företagets kontor måste överges på grund av en orkan eller annan naturkatastrof.

"Att övergå till M-Files från en informationshanteringsprocess där vi var beroende av pappersfiler och nätverkskataloger har gett vår personal snabbare tillgång till korrekta versioner av dokumentationen om utestående fordringar och skulder, vilket ökat vår produktivitet och gett oss grundval för bättre beslutsfattande," sa Paul Genn, vice VD för personalfrågor på Third Coast Terminals. "Vi har haft stora fördelar av M-Files som vi inte räknade med från början, bland annat besparingar i vänteavgifter för tankfartygen, eftersom de inte längre behöver vänta på dokumentation."

"Genom att implementera M-Files i en hybridmolnmiljö känner Third Coast Terminals sig nu trygga i och säkra på att deras viktiga affärsinformation är skyddad och alltid tillgänglig, även om en stor orkan skulle äventyra integriteten på deras lokala system", sa Greg Milliken, vice VD för marknadsföring på M-Files Corporation. "Hybridimplementeringar ger en mer dynamisk katastrofåterställningsmiljö i realtid, och med M-Files kan Third Coast Terminals bara "ställa om en brytare" för att upprätthålla kontinuerlig och oavbruten tillgång till viktig affärsinformation, även efter en naturkatastrof."

Paul Glenn

Vice VD, personalfrågor | Third Coast Terminals

"Med vår belägenhet i det orkanutsatta golfkustsområdet behövde vi en informationshanteringslösning som kunde ge katastrofåterställningskapacitet och se till att våra viktiga informationstillgångar var skyddade i händelse av en naturkatastrof eller ett hårdvarufel. Genom att implementera M-Files i HYBRIDMOLNMILJÖ fick vi en plan för fortsatt affärsverksamhet och ett katastrofåterställningssystem som ser till att vi alltid kan köra vidare."

Share this

Third Coast Terminals

Om Third Coast Terminals

Third Coast Terminals är ett specialföretag för förvaring, tullklarering, kontraktblandnings- och fathanteringstjänster som betjänar den petrokemiska industrin vid golfkusten. Med sin strategiska belägenhet i Houston, Texas, befinner sig företaget i hjärtat av landets största petrokemiska center och de största havstransportföretagen för golfkusten i USA. Mer information finns på www.3cterminals.com.

Om M-Files Corporation

M-Files lösningar för företagsinformationshantering (EIM) eliminerar informationssilos och ger snabb och enkel tillgång till rätt innehåll från valfritt kärnverksamhetssystem eller valfri enhet. M-Files uppnår högre nivåer av användaranpassning, vilket leder till snabbare ROI med en unik, intuitiv metod för EIM som är baserad på att hantera information efter "vad" den är, i stället för "var" den finns. Med flexibla implementeringsalternativ lokalt, i molnet eller i form av en hybridversion, placerar M-Files kraften hos EIM i händerna på affärsanvändarna och minskar kraven på IT genom att ge dem som befinner sig närmast affärsbehoven tillgång till och kontroll över innehållet utifrån deras behov. Tusentals organisationer i över 100 länder använder M-Files EIM-system som en samlad plattform för att hantera affärsverksamheten såväl front-office som back-office, vilket förbättrar produktiviteten och kvaliteten, samtidigt som man säkerställer efterlevnad till branschföreskrifter och -standarder, bland annat företag som SAS, Elekta och EADS. 

About M-Files Corporation - Enterprise Information Management
About M-Files Corporation - Enterprise Information Management

Om M-Files Corporation

M-Files lösningar för företagsinformationshantering (EIM) eliminerar informationssilos och ger snabb och enkel tillgång till rätt innehåll från valfritt kärnverksamhetssystem eller valfri enhet. M-Files uppnår högre nivåer av användaranpassning, vilket leder till snabbare ROI med en unik, intuitiv metod för EIM som är baserad på att hantera information efter "vad" den är, i stället för "var" den finns. Med flexibla implementeringsalternativ lokalt, i molnet eller i form av en hybridversion, placerar M-Files kraften hos EIM i händerna på affärsanvändarna och minskar kraven på IT genom att ge dem som befinner sig närmast affärsbehoven tillgång till och kontroll över innehållet utifrån deras behov. Tusentals organisationer i över 100 länder använder M-Files EIM-system som en samlad plattform för att hantera affärsverksamheten såväl front-office som back-office, vilket förbättrar produktiviteten och kvaliteten, samtidigt som man säkerställer efterlevnad till branschföreskrifter och -standarder, bland annat företag som SAS, Elekta och EADS. 

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.