s

Dokumentskanning

Skapa helt sökbara PDF-filer med M-Files

M-Files OCR

M-Files OCR är en lösning för dokumentskanning från M-Files, som fungerar med alla typer av skannrar och är kompatibel med de filformat som du väljer, inklusive TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG och GIF.

Med helt sökbara PDF-filer kan du söka och hitta dokument utifrån deras innehåll och hämta in intäkter från affärstillgångar som du kanske inte ens visste att du hade. Arbetsflöden och samarbeten förbättras avsevärt, och du kan förvänta dig en dramatisk ökning i produktivitet när alla i ditt team har den information de behöver, när de behöver den. Du kan ansluta hur många kringenheter och skrivbordsskannrar som helst till ditt M-Files OCR-system utan att behöva köpa en M-Files OCR-licens för varje skanner separat. M-Files OCR har också stöd för OCR på klientsidan: du kan helt enkelt dra och släppa skannade bilder i M-Files Desktop så komprimerar M-Files filstorleken med upp till tio gånger och konverterar dokumenten till sökbara PDF-filer.

Om du konverterar dina filer till sökbara PDF-filer påverkas inte dokumentets utseende. Användarna ser fortfarande den ursprungliga skannade bilden. Tillsammans med den faktiska skannade bilden sparar M-Files det innehåll och den metadata som genereras automatiskt vid skanningen och OCR-processen, som sedan kan användas vid sökning. Så enkelt är det faktiskt.

M-Files Capture

M-Files Capture är en produktionslösning i storföretagsklass för skanning, klassificering, validering och export för M-Files-lagringsplatser. Förutom funktioner för skanning och OCR finns det flera andra funktioner som hjälper dig att effektivisera dina pappersbaserade processer:

  • Höghastighetsskanning: M-Files Capture kan skanna upp till 10 000 sidor per dator och dag. Lösningen är kompatibel med Twain-skannrar och flerfunktionsskrivare, och har också stöd för skanning från nätverksmappar.
  • Sididentifiering och dokumentklassificering: Med M-Files Capture klassificeras de skannade filerna i en logisk struktur av batchar och dokument. Tomma sidor, OCR-zoner, streckkodszoner och patchkoder kan användas som kriterier för urvalet. M-Files Capture kan också automatiskt identifiera sidtyper baserat på layouten.
  • Bildbearbetning: Skannade bilder kan förbättras med M-Files Capture. Om skannade bilder förbättras blir de enklare att läsa och filerna blir mindre.
  • Datautvinning och dokumentindexering: Data kan utvinnas ur skannade dokument via OCR (Optical Character Recognition), BCR (Barcode Recognition), PCR (Patch Code Recognition) och ICR (Intelligent Character Recognition). Utvunna data kan användas på flera sätt, till exempel som variabler för att definiera typen av sida, dokument eller batch, eller för att fylla i användardefinierade indexfält. De indexfält som skapas i M-Files Capture kan mappas till metadataegenskaperna i M-Files. M Files Capture känner igen handskrivna data på 137 språk.
  • Kvalitetskontroll och validering: När dokumenten har skannats visas de i navigationsläget, där det finns ett heltäckande utbud verktyg för bearbetning efter skanningen. Användarna kan skanna om, rotera och byta namn på filer, samt organisera om filerna genom att använda funktioner som delning, sammanfogning, dra och släpp, klipp och klistra med mera. Alla indexfält kan valideras och redigeras i navigeringsläget.
  • Dokumentformatering och komprimering: M-Files Capture kan konvertera skannade dokument till många utdataformats, till exempel sökbara PDF-filer (PDF-filer kan hyperkomprimeras), Word-filer (.docx och .rtf) och många andra format.
  • Export: Dokument som bearbetats med metadata i M-Files Capture kan skickas direkt till M-Files.