s

Medicin och hälsovård

Gör din medicinska praktik mer framgångsrik än någonsin med M-Files – dokumenthanteringslösningen som stöder HIPAA.

Document management for the medical and healthcare industry

Hantera elektroniska journaler effektivt – och bibehåll efterlevnaden.

Organisera, hantera och spåra dokument och register på ett effektivt sätt på din medicinska praktik eller annan hälsovårdsorganisation med M-Files, det elektroniska journalhanteringssystemet som fungerar med ditt befintliga arbetsflöde.

M-Files kan organisera och hantera alla pappers- eller elektroniska journaler och dokument som genererats, från den tidpunkt då patienten fyllde i inskrivningsformuläret och genom hela fallet: interaktioner med läkare och annan personal, utskrifter av läkaranteckningar, medicinsk kodning för fakturering, försäkring och annan hälsovårdsverksamhet.

De främsta fördelarna för medicinsk personal

Konvertera pappersdokument

Skanna och konvertera snabbt pappersdokument till elektronisk form med M-Files. Med vårt OCR-tillägg och Infångningstillägg kan skannade filer till och med bli till fulltextsökbara pdf-filer. Så snart de skannats kan alla filer hanteras i ett och samma centraliserade system.

Du kan enkelt definiera hur dokument och information ska organiseras

M-Files ger en väldigt flexibel metod för att klassificera och organisera dokument efter valfria kriterier, t.ex. patient, ingrepp, läkare eller datum. Bokstavligen vilken egenskap som helst kan definieras!

HIPAA-efterlevnad

M-Files kan hjälpa er att uppnå efterlevnad till Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) genom att tillhandahålla flera lager av säkerhet, inklusive användarnamn och lösenord, datakryptering och åtkomstbehörigheter på en per-dokument-basis.

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.