s

HR-visionen – M-Files laganda

Följande faktorer hjälper oss att uppnå och bibehålla den enastående kvalitet som reflekteras till M-Files kunder genom vår personal, produkt och organisation.

M-Files laganda

Unik sakkunskap

Unik sakkunskap

● Hög kvalitet, gedigen kunskap och utmärkt resultat
● Tillämpar, förbättrar och överför kunskap och information
● Rekryterar, anställer och behåller rätt personer
● Utvecklar bästa sakkunskap
● Med bibehållen nyfikenhet och motivation

Smidigt samarbete

Smidigt samarbete

● Uppskattande kollegor och kunder
● Öppen kommunikation
● Stöd för kollegor
● Samarbetsanda
● Tillit och ansvar
● Flexibilitet
● Avspänd atmosfär med mycket humor och bra stämning
● Fantastisk arbetsplats

Inställning till framgång

Inställning till framgång

● Ser framåt med tillförsikt och ansvar
● Entusiastisk medverkan
● Stolthet över vårt arbete – individuellt och kollektivt
● Relevant och meningsfullt arbete
● Tryggt, ärligt och engagerat
● Ständig strävan efter att bli bättre

Unik sakkunskap
Smidigt samarbete
Inställning till framgång

Work at M-Files

Ledarskap och utveckling

En av våra viktigaste styrkor är att utveckla våra medarbetare och inrikta oss på att förbättra vår kompetens. Vi strävar hela tiden efter att skapa en miljö som gynnar tillväxt och utveckling.

Skapa en företagskultur som baseras på samarbete

 • Uppmuntra till aktiv, öppen och konstruktiv feedback
 • Diskutera alla viktiga frågor
 • Visa respekt, tillit och rättvisa
 • Vägleda människor att lära sig av framgång och misslyckande
 • Identifiera och dela utvecklingsförslag
 • Ange riktmärken för framgång
 • Vara ett föredöme

Skapa en företagskultur som baseras på samarbete

 • Uppmuntra till aktiv, öppen och konstruktiv feedback
 • Diskutera alla viktiga frågor
 • Visa respekt, tillit och rättvisa
 • Vägleda människor att lära sig av framgång och misslyckande
 • Identifiera och dela utvecklingsförslag
 • Ange riktmärken för framgång
 • Vara ett föredöme

Tillhandahålla strategi och vägledning

 • Diskutera, utveckla och implementera strategi och vision
 • Förverkliga vår vision och undanröja hinder för att nå framgång
 • Gemensam inriktning mot överenskomna mål och vår vision
 • Åtagande att uppnå våra gemensamma mål
 • Tankegångar om förändringen
 • Sätta upp en tydlig målsättning, tillsammans och var för sig
 • Prioritering och beslutsfattande

Effektiv tillämpning av kunskap och information

 • Ett öppet arbetsklimat
 • Samarbete genom hela företaget
 • Uppmuntran till informationsdelning som gynnar alla
 • Noggrann resurshantering för att uppnå rätt balans mellan kunskap och kompetens
 • Stöd och möjlighet till anställdas yrkesmässiga utveckling
 • Lärdomar från tidigare framgångar och misslyckanden

Effektiv tillämpning av kunskap och information

 • Ett öppet arbetsklimat
 • Samarbete genom hela företaget
 • Uppmuntran till informationsdelning som gynnar alla
 • Noggrann resurshantering för att uppnå rätt balans mellan kunskap och kompetens
 • Stöd och möjlighet till anställdas yrkesmässiga utveckling
 • Lärdomar från tidigare framgångar och misslyckanden

Nöjda anställda

Våra anställda känner sig stolta och delaktiga i ansvaret för det arbete vi utför. Genom att låta våra medarbetare skapa och utveckla den unika M-Files-lösningen kan vi samtidigt ständigt förbättra oss. Den dynamiska atmosfären på M-Files främjar öppenhet, uppskattning hos personalen och ett unikt engagemang i vårt arbete. M-Files goda laganda växer sig allt starkare.

M-Files styrkor

 • Stöd från kollegor
 • Skickliga medarbetare
 • Meningsfullt arbete
 • Stark individuell kompetens inom arbetsledning

Resultaten från den årliga personalundersökningen pekar på utmärkt arbetstillfredsställelse och en atmosfär som gynnar välbefinnandet på arbetsplatsen – med förbättrade siffror varje år. Vi anser att det här är en av våra största framgångar kombinerat med stark tillväxt vad gäller antalet anställda och ökade intäkter.

Join M-Files

Do you want to help us change the way the world manages information? Find out more about all that M-Files has to offer.

LEARN MORE

Working at M-Files

M-Files is made up of some of the most talented people in the world. We are M-Files. We welcome new colleagues and treat each other like family. Learn more about the individuals that help make M-Files great.

LEARN MORE

Open Positions

You might be exactly the person we're looking for. M-Files is an excellent place to work and we are growing rapidly.

VIEW POSITIONS