s

M-Files = Säkerhet + Regelefterlevnad

Säkerställ regelefterlevnad i och fullständig säkerhet för data och dokument med M-Files

M-Files säkerhet

Vi vill att dina viktiga data ska skyddas till varje pris. Därför tillhandahåller vi stabila säkerhetsfunktioner som avancerad autentisering, AES256-filkryptering och en stor mängd verktyg som garanterar att även de strängaste regler efterlevs. Det finns få saker som är viktigare än att affärsinformationen skyddas, och därför ser vi till att de rätta skyddsverktygen finns på plats. Oavsett om du använder M-Files lokalt, i molnet, via webbaccess eller på mobila enheter ser vi till att du är skyddad.

Automatiska Behörigheter

Metadatadrivna behörigheter: en revolutionerande lösning som ger dig oöverträffad kraft och flexibilitet för hantering av användaråtkomst.

 • Flexibla organisationsbehörigheter: Om ditt företag gör förändringar på chefsnivå eller i organisationen behöver du bara ändra chefen för en anställd i M-Files för att alla relaterade dokument ska bli synliga för den nya chefen.
 • Skydda innehållet och gör det samtidigt tillgängligt: Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som alla i organisationen har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files. Automatisera datasäkerheten och åtkomsten för alla.
 • Behörigheter baserade på vad något är i stället för var det finns lagrat: M-Files ger dig möjlighet att ange åtkomstbehörigheter för hela klasser av dokument och dataobjekt men även att ange behörigheter för individuella dokument eller objekt. Du kan till och med ange behörigheter för olika versioner av samma dokument eller objekt och tilldela roller som ger olika åtkomstnivåer till olika användare eller användargrupper, till exempel för chefer.
 • Fokusera på de viktiga sakerna: Din tid är värdefull. Det sista du ska behöva fundera över är att lägga tid på att manuellt behöva ge de anställda åtkomsträttigheter till företagets information. M-Files minskar belastningen på IT-avdelningen genom att ge dem som är närmast verksamhetens behov möjlighet att enkelt konfigurera systemet för att uppfylla deras krav.

Automatiska Behörigheter

Metadatadrivna behörigheter: en revolutionerande lösning som ger dig oöverträffad kraft och flexibilitet för hantering av användaråtkomst.

 • Flexibla organisationsbehörigheter: Om ditt företag gör förändringar på chefsnivå eller i organisationen behöver du bara ändra chefen för en anställd i M-Files för att alla relaterade dokument ska bli synliga för den nya chefen.
 • Skydda innehållet och gör det samtidigt tillgängligt: Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som alla i organisationen har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files. Automatisera datasäkerheten och åtkomsten för alla.
 • Behörigheter baserade på vad något är i stället för var det finns lagrat: M-Files ger dig möjlighet att ange åtkomstbehörigheter för hela klasser av dokument och dataobjekt men även att ange behörigheter för individuella dokument eller objekt. Du kan till och med ange behörigheter för olika versioner av samma dokument eller objekt och tilldela roller som ger olika åtkomstnivåer till olika användare eller användargrupper, till exempel för chefer.
 • Fokusera på de viktiga sakerna: Din tid är värdefull. Det sista du ska behöva fundera över är att lägga tid på att manuellt behöva ge de anställda åtkomsträttigheter till företagets information. M-Files minskar belastningen på IT-avdelningen genom att ge dem som är närmast verksamhetens behov möjlighet att enkelt konfigurera systemet för att uppfylla deras krav.
Data Loss Prevention in M-Files

Data Loss Prevention

M-Files provides comprehensive data loss prevention mechanisms out-of-the-box by automatically saving any changes to content. Older versions of documents and information can be accessed via version history.

 • Bevara äldre versioner: Bevarande av äldre versioner och möjligheten att återgå till tidigare versioner är inbyggd i M-Files.
 • Checka ut den: Funktionerna för in- och utcheckning ger dig möjlighet att hålla reda på när en fil håller på att ändras och vem som gör ändringarna.
 • Redigera samtidigt: Flera personer kan redigera ett dokument samtidigt – även om de inte har nätverksåtkomst eller en tillgänglig Internetanslutning.
 • Spåra allt: Visa en ändringslogg för varje version av filen där du kan se vilken användare som har gjort ändringar, när de gjordes samt övrig information om dokumentets livscykel.

Vi är ISO 9001:2015-certifierade

M-Files tillhandahåller högkvalitativa informationshanteringslösningar åt kunder i olika branscher. En av våra styrkor är att vi har kunskap om de olika regelverk som våra kunder måste följa. Vårt kvalitetsstyrningssystem har certifierats enligt ISO 9001:2015 med avseende på utformning, utveckling, leverans och support av våra program och tjänster för informationshantering. Som ett led i certifieringsprocessen granskas vårt kvalitetsstyrningssystem regelbundet av en ackrediterad tredjepart som säkerställer att ISO 9001:2015-standarden uppfylls. Vidare övervakar vår kvalitetsavdelning den interna kvaliteten och leverantörskvaliteten och utvecklar löpande processer för att vi ska kunna överträffa våra kunders och intressenters förväntningar i fråga om kvalitet.

Vi är ISO 9001:2015-certifierade

M-Files tillhandahåller högkvalitativa informationshanteringslösningar åt kunder i olika branscher. En av våra styrkor är att vi har kunskap om de olika regelverk som våra kunder måste följa. Vårt kvalitetsstyrningssystem har certifierats enligt ISO 9001:2015 med avseende på utformning, utveckling, leverans och support av våra program och tjänster för informationshantering. Som ett led i certifieringsprocessen granskas vårt kvalitetsstyrningssystem regelbundet av en ackrediterad tredjepart som säkerställer att ISO 9001:2015-standarden uppfylls. Vidare övervakar vår kvalitetsavdelning den interna kvaliteten och leverantörskvaliteten och utvecklar löpande processer för att vi ska kunna överträffa våra kunders och intressenters förväntningar i fråga om kvalitet.

Share this

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.