s

M-Files förbättrar kvalitetsledningen i organisationer

M-Files kvalitetsledningslösningar effektiviserar verksamheten i organisationer. Samtidigt uppfylls kraven enligt den uppdaterade ISO 9001:2015 standarden.

För oss på M-Files är kvalitet och kvalitetsledning inga fristående åtgärder utan naturliga delar av en verksamhets processer. Kvalitet skapas av ett systematiskt sätt att arbeta. Manualer och dokument i pappersformat, likaså Excelark och e-postmeddelanden kan förpassas till historien när organisationen använder en modern kvalitetsledningslösning. Med en sådan kan du hantera risker, leverantörer, reklamationer, revisioner, kavalitetsdokument, utbildningsplaner, intyg och certifikat, hälso- och säkerhetsinformation, avvikelserapportering, förslag och innovationer samt rapportering - allt med en och samma lösning efter organisationens behov.

Läs här hur vi på M-Files skulle svara på frågor från din organisations ledning rörande kvalitetsledning.

Fråga från ledningen: Varför skulle jag vara intresserad av kvalitet och kvalitetsledning?

M-Files svarar: Kvalitetsledning kan ses som ett verktyg för ledningen av en organisation. För att erhålla ett ISO 9001-certifikat måste ledningen kunna hantera olika riskfaktorer som hotar organisationen. Ledningens uppgift är att skapa förhållanden där varje organisationsmedlem tar ansvar för att upprätthålla kvalitén. Dessutom ingår det i ledningens uppgifter att utse ansvariga personer för kvalitetskontroll och rapportering. Kvalitetsledningspolicyn och dess målinriktade strategi ska vara en integrerad del av organisationens hela verksamhetsstrategi.

Fråga från ledningen: Varför skulle jag vara intresserad av kvalitet och kvalitetsledning?

M-Files svarar: Kvalitetsledning kan ses som ett verktyg för ledningen av en organisation. För att erhålla ett ISO 9001-certifikat måste ledningen kunna hantera olika riskfaktorer som hotar organisationen. Ledningens uppgift är att skapa förhållanden där varje organisationsmedlem tar ansvar för att upprätthålla kvalitén. Dessutom ingår det i ledningens uppgifter att utse ansvariga personer för kvalitetskontroll och rapportering. Kvalitetsledningspolicyn och dess målinriktade strategi ska vara en integrerad del av organisationens hela verksamhetsstrategi.

Fråga från ledningen: Vilka fördelar kan kan vi uppnå med kvalitetsledning?

M-Files svarar: När kvalitetsledningen fungerar är det lättare att förutse kostnader och resurser. Genom kvalitetsledning skapar man standardiserade sätt att arbeta resulterande i  ett förenklatt och effektivare arbetssätt och reducerade risker. När kvaliteten är bra kan man lättare uppfylla kundkraven och organisationens goda rykte förbättras.

Fråga från ledningen: Vilka är ändringarna i den nya ISO 9001:2015 standarden som en ledningsgrupp borde känna till?

M-Files svarar: Enligt den förnyade standarden förväntas ledningen att aktivt delta och engagera sig i samt ta ansvar för kvalitetsledningen.

Fråga från ledningen: Vilka är ändringarna i den nya ISO 9001:2015 standarden som en ledningsgrupp borde känna till?

M-Files svarar: Enligt den förnyade standarden förväntas ledningen att aktivt delta och engagera sig i samt ta ansvar för kvalitetsledningen.

Fråga från ledningen: Om vi skaffar ett kvalitetsledningssystem, kommer vi då att automatiskt att uppfylla kraven enligt ISO 9001:2015 standarden?

M-Files svarar: Ett kvalitetsledningssystem garanterar inte kvalitet vilket inte heller ISO 9001:2015 standarden gör. Standarden tvingar till standardisering och harmonisering av arbetsinsatser. Den fungerar som en mall för kvalitetsledningen. Ett kvalitetsledningssystem hjälper att ställa de rätta frågorna och ger en övergripande kontroll över kvalitetsfrågorna.

Fråga från ledningen: Varför borde vi anskaffa ett kvalitetsledningssystem från M-Files?

M-Files svarar: Ett kvalitetsledningssystem från M-Files stöder kvalitetsarbetet på flera sätt. Den moduluppbyggda lösningen stöder på ett flexibelt och skalbart sätt just de delar av processerna där kvalitet behövs. Kvalitetsledningssystemet från M-Files kan användas inom följande områden:

 • kvalitetsdokument och instruktioner
 • utrustningar och inventarier
 • revisionshantering
 • utbildningsplaner och efterföljnad
 • intyg och certifikat för företaget och dess anställda
 • hälso-, säkerhets- och miljörelaterad information
 • interna avvikelserapporter
 • riskhantering
 • kundreklamationer
 • leverantörsreklamationer
 • leverantörshantering
 • förslag och innovationer
 • rapporter och översikter

Fråga från ledningen: Varför borde vi anskaffa ett kvalitetsledningssystem från M-Files?

M-Files svarar: Ett kvalitetsledningssystem från M-Files stöder kvalitetsarbetet på flera sätt. Den moduluppbyggda lösningen stöder på ett flexibelt och skalbart sätt just de delar av processerna där kvalitet behövs. Kvalitetsledningssystemet från M-Files kan användas inom följande områden:

 • kvalitetsdokument och instruktioner
 • utrustningar och inventarier
 • revisionshantering
 • utbildningsplaner och efterföljnad
 • intyg och certifikat för företaget och dess anställda
 • hälso-, säkerhets- och miljörelaterad information
 • interna avvikelserapporter
 • riskhantering
 • kundreklamationer
 • leverantörsreklamationer
 • leverantörshantering
 • förslag och innovationer
 • rapporter och översikter

M-Files löser utmaningarna för kvalitetsuppfyllnad genom en flexibel och skalbar lösning för olika behov. Det blir lättare att styra kvaliteten när informationen snabbt finns tillgänglig från en plats. Organisationen sparar tid och kostnader samtidigt som ISO 9001:2015 kraven uppfylls och verksamheten effektiviseras.

Vill du veta mer hurdana kvalitetsledningslösningar vi har att erbjuda din organisation? Kontakta oss !

Vill du ha mera information?

Kontakta Mig

Om du vill bli kontaktad kan du sända oss din mailadress här så hör vi av oss.

Läs erfarenheterna från SCA

SCA använder M-Files för årliga revisioner inom produktionen och säkerställer att personalens utbildningsnivå alltid uppfyller kraven enligt gällande standard.

Ladda rapport

Vill du lära dig mer om den förnyade ISO 9001:2015 standarden? Den här rapporten belyser ändringarna och hur du kan förbereda dig inför dem.