s

Infografik: Hybridmoln

Dags för en hybrid?

Infographic: Hybrid Cloud

Huvudet bland molnen? Fötterna på jorden? Upplev dina data med båda delarna!

I den här infografiken från M-Files hittar du svaret på frågor som "Vad är ett hybridmoln?" "Vilka fördelar finns det med att implementera ett hybridmoln?" och "Vilka är de viktigaste faktorerna att beakta när man ska avgöra om en implementering av ett hybridmoln är det rätta för företaget?"

Share this