s

Fördelar med elektronisk arkivering

Fördelen med M-Files: Enkel elektronisk arkivering

Det är inte alla dokumenthanteringslösningar som kombinerar lättanvänd elektronisk arkivering med kraftfulla funktioner lika bra som M-Files. För visst kan en alltför krånglig dokumenthantering lätt bli för mycket för medarbetarna och tillintetgöra den produktivitetsökning som du hoppats uppnå.

Det är därför som M-Files har en intuitiv inställning till elektronisk arkivering och dokumenthantering, dels genom att använda Windows-baserade kommandon som användarna redan kan, dels genom att integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden så att medarbetarna inte behöver ändra sättet de arbetar på.

Allt detta tack vare metadata, som gör att du kan arkivera och hantera dokument utifrån deras innehåll för snabb, tillförlitlig hämtning som helt enkelt inte kan uppnås med pappersbaserade system eller ineffektiva och kaotiska traditionella nätverksmappar.

Är du överhopad av pappersdokument som är svåra att hitta och dyra att lagra?

Gå över till elektronisk arkivering med M-Files dokumentskanning – och förvandla dina papper till elektroniska dokument som kan lagras i ett säkert, centraliserat dokumentlager där de går snabbt att komma åt på ett tillförlitligt sätt.

Bentley Instruments gjorde övergången till ISO 9000-certifieringen smidigare med skanning och elektronisk dokumentstyrning med M-Files. Läs om hur de gjorde det.

Är du trött på att personalen ägnar värdefull arbetstid åt att söka efter viktiga dokument?

Du kan lita på M-Files dokumenthantering för elektronisk arkivering, som låter dig söka och hitta elektroniska poster baserat på innehåll, taggar och nyckelord i dokumenten, inte bara filnamn.

Fläkt Woods, en jätte inom luftbehandlingslösningar, tar kontrollen över Windows-baserade CAD-data med hjälp av M-Files. Läs om hur de gjorde det.

Är du trött på att slösa bort personalens tid på att leta efter viktiga dokument?

Du kan lita på M-Files dokumenthantering för elektronisk arkivering, som låter dig söka och hitta elektroniska poster baserat på innehåll, taggar och nyckelord i dokumenten, inte bara filnamn.

Fläkt Woods, en jätte inom luftbehandlingslösningar, tar kontrollen över Windows-baserade CAD-data med hjälp av M-Files. Läs om hur de gjorde det.

Är du redo att ta era arbetsflöden till nästa nivå?

Med M-Files kan du förbättra samarbetet med funktioner för enkla och avancerade arbetsflöden för formella elektroniska arkiveringsprocesser. Skapa enkla tilldelningar för ad hoc-samarbete, och ställ in e-postaviseringar för nya och redigerade dokument.

Utvecklarna på MicroPilot tog sin effektivitet till nya höjder med flexibel dokumenthantering från M-Files. Läs om hur de gjorde det.

Elektronisk arkivering med M-Files är enkel att ställa in och fungerar problemfritt i alla Windows-baserade miljöer. Det behövs ingen lång utbildning för att använda programvaran – så du behöver inte tilldela speciella IT-resurser för att få vår lösning att fungera på ditt företag.

Hur kan du använda M-Files för elektronisk arkivering på ditt företag?

Titta på det fem minuter långa videoklippet från M-Files om du vill veta mer.