s

Biovetenskap

Upprätthållandet av regelefterlevnad och en jämn produktkvalitet är de viktigaste prioriteringarna för allt från läkemedelsföretag och bioteknikföretag till tillverkare av medicinsk utrustning. Att spåra kvalitetsprocesserna och verifiera slutförandet kan vara extremt tidsödande. M-Files automatiserar arbetsflödena samtidigt som rätt personal får omedelbar tillgång till all nödvändig information.

Fördelar

Distribuera uppdaterade policyer och procedurer

Tänk om alla i din organisation snabbt kunde hitta rätt information. M-Files ser till att det bara finns en enda version av varje dokument. Alla typer av kvalitetsdokument är alltid aktuella.

Skydda innehållet och gör det samtidigt tillgängligt

Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som alla i organisationen har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files. Spara tid och försäkra dig om att alla behörigheter alltid är uppdaterade genom att låta systemet – och inte IT-avdelningen – automatiskt underhålla behörigheterna åt dig.

Automatisera kvalitetsprocesser

Ditt företag är beroende av att du har allt under kontroll. Du måste försäkra dig om att specifika procedurer följs utan att behöva hantera dagliga processer manuellt. M-Files automatiserar kvalitetsarbetsflöden som förändringsstyrning, korrigerande och förebyggande åtgärder och utbildning. Det innebär att du kan arbeta på ett konsekvent sätt, samtidigt som M-Files kontrollerar att alla följer procedurerna.

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det bli dyrt och riskfyllt för företaget. Vårt jobb är att hjälpa dig hantera efterlevnaden av allt från ISO 9001 till 21 CFR Part 11. M-Files hjälper dig att organisera, lagra och automatisera allt i din verksamhet så att risken för underkända granskningar och regelbrott minskar.

Microbiologics och M-Files

Microbiologics, som levererar mikroorganismer till laboratorier och anläggningar för kvalitetskontroll, utnyttjar M-Files för att förbättra sin kundservice och sina processer för efterlevnad av lagar och förordningar. 

Blaine Ah Yuk-Winters, Project Manager - Lypanosys

Blaine Ah Yuk-Winters

Projektledare | Lypanosys

"När vi behövde skicka en akt till FDA (amerikanska livsmedelsverket), var det svårt att hitta den relevanta dokumentation som vi behövde. M-Files besparade oss mycket tid i jämförelse med den mappstruktur som vi tidigare använde."

 

Hälsovård

Hälsovård är en av världens största och snabbast växande branscher. Snabb åtkomst till den information du behöver är viktig när det gäller allt från elektroniska patientjournaler till administration av kliniker och sjukhus. M-Files ger organisationerna snabb och säker tillgång till viktiga dokument och viktig information.

Fördelar

Hantering av hälsovårdsinformation

Elektroniska patientjournaler ersätter pappersjournaler och omvandlar hälsovården genom att lova omedelbar åtkomst till aktuell och exakt patientinformation. M-Files gör det enkelt att hantera hälsovårdsinformation och elektroniska patientjournaler eftersom det endast finns en, ständigt uppdaterad, kopia av varje fil.

Skydda konfidentiell patientinformation

M-Files gör det enkelt att skydda konfidentiell patientinformation och samtidigt göra den tillgänglig för alla medarbetare i organisationen. M-Files hanterar behörigheter automatiskt och dynamiskt, garanterar datasäkerheten och konfidentialiteten och gör informationen tillgänglig för alla.

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det bli dyrt och riskfyllt för företaget. Vårt jobb är att hjälpa dig hantera efterlevnaden av myndigheternas strikta regler. M-Files minskar risken för obehörig åtkomst till konfidentiell patientinformation genom att säkra, organisera, lagra och automatisera den information du behöver för att driva ditt företag och hjälpa dina patienter.

Få åtkomst till allt från alla enheter

Visa poster och hantera uppgifter även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Få tillgång till patientjournaler, diagram och annan kritisk information var du än befinner dig och via alla typer av mobila enheter.

Stephen Smith, Environmental Medicine Practitioner - Northwest Healthcare & Wellness Center

Stephen Smith

Läkare inom miljömedicin | Northwest Healthcare & Wellness Center

"M-Files gör att kontoret fungerar mycket mer effektivt. Jag ser direkt alla mina journaler och remisser, som jag även kan skriva ut medan patienten sitter där."

 

Finansiella tjänster

Oavsett om du arbetar inom bank-, redovisnings- eller försäkringssektorn möter din bransch hela tiden nya utmaningar som spänner från efterlevnaden av regelverk till datasäkerhet och -tillgänglighet. M-Files hjälper organisationer att efterleva de finansiella regelverken men ger samtidigt användarna omedelbar åtkomst till viktiga dokument och viktig information.

Fördelar

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Granska och godkänn ekonomiska avtal snabbare

Hantering och spårning av arbetsflöden för kontrakt tar mycket tid. M-Files sparar tid i det dagliga arbetet genom att automatisera processer som livscykelhantering av kontrakt (CLM). M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

Gör din verksamhet granskningssäker

Det är extremt kostsamt och riskabelt att underkännas i en granskning. Noggrann dokumentation och löpande uppdatering av alla räkenskaper är oerhört viktigt. M-Files håller koll på samtliga versioner av allt för dig. Du kan när som helst visa hela historiken för hela organisationens innehåll.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Þórunn Bergsdóttir, Quality Manager - Kvika

Þórunn Bergsdóttir

Kvalitetsansvarig | Kvika

"M-Files har utfört allt som vi har bett dem att göra. Lösningen är enkel att implementera, användarvänlig och skalbar. Den integrerades väl med bankens CRM-system och var enkel att installera."

 

Juridiska avdelningar, juristbyråer och advokatbyråer

Att arbeta med juridik kräver insamling, lagring och analyser av stora volymer dokument och information. Hanteringen av alla dessa fall, ärenden, kontrakt och avtal är en utmaning. M-Files automatiserar affärsprocesser som arbetsflöden för godkännande av kontrakt, stöder eDiscovery och ger dig omedelbar åtkomst till all information du behöver. Det ger dig mer tid över för det viktiga detaljarbetet.

Fördelar

Återupptäck eDiscovery

Elektroniskt lagrad information (ESI) måste hanteras effektivt för att inte bli värdelös. M-Files hjälper företag som sysslar med juridik att tackla samtliga fem uppgiftskategorier inom eDiscovery: planera, bevara, förbereda, granska och dela.

Säker och pålitlig hantering av fall och ärenden

Det är enkelt att hantera fall, ärenden och tillhörande dokumentation när allt finns på en enda plats. Juridiska dokument, kontakter och faktureringsinformation hanteras alla direkt i M-Files. Du kan till och med dela vissa dokument och viss information direkt med klienterna samtidigt som all känslig information förblir säker och privat.

Granska och godkänn kontrakt snabbare

Hanteringen av verksamhetens tillväxt kräver mycket tid, oavsett om ni är en advokatbyrå eller en del av en juridisk avdelning. M-Files sparar tid i det dagliga arbetet genom att automatisera processer som livscykelhantering av kontrakt (CLM). M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Automatisera affärsprocesserna och öka produktiviteten

Använd M-Files automatiserade arbetsflöden för att rationalisera vanliga affärsprocesser (som godkännande av kontrakt, kontrollerat innehåll, fakturering med mera), förbli produktiv och garantera att regler efterlevs. I den här videon kan du se hur M-Files automatiskt övervakar varje steg i arbetsflödesprocessen och skickar ett meddelande om något måste ses över. Funktionen är enkel, snabb och inbyggd i M-Files.

Mark C. Meyer, Attorney at Law

Mark Meyer

Advokat | Mark Meyer, Attorney

"Eftersom rättssystemet går över till elektronisk arkivering av akter fungerar M-Files utmärkt. Du kan spåra ditt material digitalt och sedan skicka den slutliga versionen elektroniskt."

 

Tillverkning

Du förvandlar idéer till påtagliga produkter. Kraven på en jämn kvalitet och snabb åtkomst till viktig information är avgörande vid hanteringen av allt från industrimaskiner till kemikalier och metaller. M-Files gör hanteringen av processer, standardrutiner och korrigerande och förebyggande åtgärder enkel och effektiv samtidigt som valda delar av personalen får omedelbar åtkomst till all nödvändig information.

Fördelar

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det bli dyrt och riskfyllt för företaget. Vårt jobb är att hjälpa dig hantera efterlevnaden från ISO 9001 till 21 CFR Part 11. M-Files hjälper dig att organisera, lagra och automatisera allt i din verksamhet så att risken för underkända granskningar och regelbrott minskar.

Projektledning

Det är inte enkelt att ha fullständig kontroll på allt under ett projekts hela livscykel. M-Files ger dig snabb åtkomst till den information du behöver för att hantera ditt team, oavsett om du ansvarar för projekt inom lager, transporter eller distribution.

Automatisera arbetsflöden

En manuell hantering av dagliga processer är slöseri med din tid. M-Files automatiserar operativa arbetsflöden som ändringsorder och godkännande av inköpsorder. Det gör det möjligt att arbeta på ett konsekvent sätt samtidigt som M-Files verifierar att alla steg i din affärsprocess följs.

Leverantörshantering

Hanteringen av relationerna med dina leverantörer kräver strategisk planering och möjlighet att övervaka och spåra all interaktion med företagen som levererar gods och tjänster till din organisation. M-Files hjälper dig att skapa närmare relationer till och fördjupa samarbetet med viktiga leverantörer genom att hantera all din information och ge dig snabb åtkomst till den var du än befinner dig – till och med från dina ERP- och CRM-verktyg.

Demonstration av anteckningar och röda understrykningar

Titta på hur M-Files-användare kan utnyttja funktionen anteckningar och röda understrykningar i M-Files för att lägga till kommentarer i ett dokument utan att originalfilen ändras. Se alla anteckningar och kommentarer på en gång, eller visa dem en och en. Använd M-Files funktion för anteckningar och röda understrykningar i PDF-filer, Word-dokument, Excel-ark, PowerPoint-presentationer och Visio-teckningar.

Howard Loewen, President - MicroPilot

Howard Loewen

VD | MicroPilot

“Att genomföra ISO 9001 manuellt innebär massor av pappersarbete. Men med M-Files är det enkelt.”

 

Energi

Din bransch ansvarar för produktionen av all världens energi. Säkrandet av kvalitetsstandarder och omedelbar tillgång till viktiga dokument är kritiska faktorer vid allt från raffinering av olja till kolbrytning och produktion av solkraft. M-Files hjälper organisationer att efterleva regelverken för energi men ger samtidigt användarna omedelbar åtkomst till viktiga dokument och viktig information.

Fördelar

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Projektledning

Det är inte enkelt att ha fullständig kontroll på allt under ett projekts hela livscykel. M-Files ger dig snabb åtkomst till den information du behöver för att hantera ditt team, oavsett om du ansvarar för projekt inom konstruktion, distribution eller miljöpåverkan.

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det bli dyrt och riskfyllt för företaget. M-Files hjälper dig att hantera efterlevnaden och minskar risken för otillräcklig efterlevnad och underkända granskningar genom att organisera, lagra och automatisera allt i din verksamhet.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

M-Files partner, The Strickland Group, lanserar WellMetrics

En lösning som förser E&P-företag med ett enhetligt system för extrahering av uppgifter från alla viktiga databaser och program.

Paul Glenn

Vice VD, Personal | Third Coast Terminals

“Tack vare M-Files har vi nu en effektiviserad process för kundfordringar som eliminerar pappershantering och ger enkel åtkomst till dokumenten vid behov. Olika avdelningar har tillgång till samma filer genom en vy som är meningsfull för dem. Det har förbättrat personalens produktivitet och faktureringskapacitet. Eftersom M-Files är direkt INTEGRERAT MED VÅRT ERP-system kan personalen vara säker på att dokumenten som de öppnar är den rätta och senaste versionen – och vi behöver inte längre bekymra oss över dubblettfiler eller förväxlingar av olika versioner.”

Arkitektur, teknik och konstruktion

Visualisering, design och konstruktion kräver en hel del planering och dokumentation. M-Files ser till att den senaste versionen av varje dokument alltid finns sparad och tillgänglig. Du hittar AutoCAD-ritningar, byggnadsplaner, anbud och allt annat snabbt och smidigt.

Fördelar

Automatisera processer

En manuell hantering av dagliga processer är slöseri med din tid. M-Files automatiserar AEC-relaterade arbetsflöden som planering, specifikation, förslag och godkännande av konstruktionsritningar. Det gör det möjligt att arbeta på ett konsekvent sätt samtidigt som M-Files verifierar att alla steg i din affärsprocess följs.

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Få åtkomst till allt från alla enheter

Visa dokument och hantera processer även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Granska och godkänn förslag, visa ritningar och lagra projektrelaterade dokument på din mobila enhet var du än befinner dig.

Delning och samarbete

En högerklickning är allt som behövs för att dela dokument i M-Files. M-Files effektiviserar och strukturerar allt, oavsett om du behöver skicka ett dokument eller samarbeta med kollegor.

Rick Rambo, Computer Operations Manager - Booth & Associates

Rick Rambo

IT-driftchef | Booth & Associates

"Våra tekniker gillar det faktum att det nu finns ägarskap för filerna, vilket innebär att när någon gör ändringar taggas den filversionen med personens uppgifter. Om något blir fel kan det spåras. Den här redovisningen, tillsammans med versionshistorik och möjlighet att återställa till föregående versioner, känns tryggt för många."

 

Utbildning

Utbildningsbranschen ansvarar för utvecklingen av världens intellektuella kapital. Det är svårt att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt att utbilda studenter när så mycket tid måste ägnas åt hanteringen av pappersarbete och processer. M-Files automatiserar intagningar, ekonomisk hjälp och registreringsprocesser och frigör tid som du kan ägna åt studenterna och fakulteten.

Fördelar

Utbildning och utveckling

Alla i organisationen bör ha den senaste informationen om kunskapskrav i kursplaner och utbildningspolicyer. M-Files gör det möjligt att skapa, slutföra och spåra utbildningsuppgifter på ett smidigt sätt. Personalens utbildning och kunskapsnivå är avgörande faktorer, oavsett om det gäller introduktionskurser eller utveckling av nya färdigheter.

Allt på en enda plats

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Delning och samarbete

En högerklickning är allt som behövs för att dela dokument i M-Files. M-Files effektiviserar och strukturerar allt, oavsett om du behöver skicka ett dokument eller samarbeta med kollegor.

Få åtkomst till allt från alla enheter

Visa poster och hantera uppgifter även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Granska policyer, visa lektionsscheman och skanna dokument var du än befinner dig och med alla typer av mobila enheter.

Fastighetsbranschen

Du vet bättre än de flesta hur snabbrörlig fastighetsmarknaden är. Oberoende av om du är agent, mäklare eller långivare är det en mycket stor nackdel om du måste tillbringa för mycket tid med att oroa dig över godkännanden och processer. M-Files hjälper dig att snabbt hitta aktuella versioner av försäljningsrapporter, undersökningar och värderingar, men även att automatisera granskning och godkännande av försäljningskontrakt och hyresavtal.

Fördelar

Allt på en enda plats

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns det där kontraktet? Vem redigerade det senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Granska och godkänn kontrakt snabbare

En stor del av din tid som fastighetsmäklare går åt till att hantera kontrakt. M-Files sparar tid i det dagliga arbetet genom att automatisera processer som kontrakthantering. M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

Få åtkomst till allt från alla enheter

Visa dokument och hantera listor även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Granska och godkänn kontrakt, visa listad information och skanna dokument var du än befinner dig och med alla typer av mobila enheter.

Dela och samarbeta

En högerklickning är allt som behövs för att dela dokument i M-Files. M-Files effektiviserar och strukturerar allt, oavsett om du behöver skicka ett dokument eller samarbeta med en kund, en agent eller en annan mäklare.

Boxer Property och M-Files

    

Livsmedel

Din bransch måste garantera en säker produktion och distribution av all världens mat. Regelverken enligt FDA, HACCP och ISO 22000 ställer detaljerade krav på planer och procedurer. M-Files automatiserar processer som faktureringsbearbetning, redovisning, analyscertifikat (COA) och inköpsorder och samlar allt på en enda plats.

Fördelar

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta den information du behöver? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Skydda känsliga data

M-Files gör det enkelt att skydda känslig information och samtidigt göra den tillgänglig för alla medarbetare i organisationen. M-Files hanterar behörigheter automatiskt och dynamiskt, garanterar datasäkerheten och gör informationen tillgänglig för alla.

Automatisera processer

Du måste hela tiden anpassa ditt arbete till nya standarder och regleringar för livsmedelindustrin. Försäkra dig om att specifika procedurer följs utan att du behöver hantera dagliga processer. M-Files automatiserar förebyggande återkallelse, inspektioner, säkerhet och standardrutiner. Detta ger dig möjlighet att skapa konsekventa arbetsmetoder där M-Files verifierar att alla följer de uppställda procedurerna.

Minska risken för att inte efterleva reglerna

Om inte alla regler efterlevs kan det bli dyrt och riskfyllt för företaget. Vårt jobb är att hjälpa dig hantera efterlevnaden. M-Files hjälper dig att organisera, lagra och automatisera allt i din verksamhet så att risken för underkända granskningar och regelbrott minskar.

Inna Neujahr

Revisor | Nutiva

"När jag inte är på kontoret kan jag enkelt ta reda på om fakturor har betalats och jag kan även godkänna fakturor direkt från min smartphone. Med M-Files hämtnings- och arbetsflödesfunktioner för mobila enheter kan vi eliminera flaskhalsar i arbetsflödet, något som ger förbättrad effektivitet i våra affärsprocesser."

Logistik

Att ta produkter från punkt A till B kräver en hel del planering och dokumentation. M-Files automatiserar fakturahanteringen och andra viktiga processer som är kopplade till sändning och mottagning av leveranser, godkännande av kontrakt och mycket mer samtidigt som du har tillgång till all den information och dokumentation som behövs för att driva verksamheten på ett smidigt sätt.

Fördelar

Automatisera processer

En manuell hantering av dagliga processer är slöseri med din tid. M-Files automatiserar logistiska arbetsflöden som är kopplade till produktionsplanering, orderbearbetning och leverantörshantering. Detta gör det möjligt att arbeta på ett konsekvent sätt samtidigt som M-Files verifierar att alla steg i din affärsprocess följs.

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

M-Files samverkar med andra system

Kommunikation är nyckeln till alla relationer och din affärsprogramvara är inget undantag från detta. M-Files kommunicerar med dina andra system så att du alltid kan hitta det du behöver, var du än är. Vi har en nära integration med befintliga CRM-, ERP- och andra affärssystem för att se till att all den information du behöver finns på en enda plats.

Få åtkomst till allt från alla enheter

Visa poster och hantera uppgifter även utanför kontoret med hjälp av M-Files-mobilappen för iPhone, iPad, Android och Windows Phone. Granska och godkänn inspektionscertifikat, märkning och fraktsedlar och skanna mottagningsbevis var du än befinner dig och med alla typer av mobila enheter.

Myndigheter

Mängder av statlig och kommunal information och dokumentation över allt från skatteärenden till kollektivtrafik måste hanteras. M-Files hjälper offentliga organisationer att följa reglerna och ger samtidigt användarna säker och direkt åtkomst till all viktig information och alla dokument.

Fördelar

Hitta det du söker – omedelbart

Visst kan det ibland kännas helt omöjligt att hitta rätt dokument när du behöver det? Var finns den där filen? Vem redigerade den senast?
Tänk om det inte spelar någon roll? M-Files eliminerar det kaos som traditionella mappar skapar genom att organisera innehållet efter vad det är. Det innebär att du aldrig behöver komma ihåg var informationen finns lagrad eller vilken version som är den rätta.

Säkra informationen och gör den tillgänglig på samma gång

Det är viktigt att se till att företagets innehåll är säkert samtidigt som alla i organisationen har tillgång till de filer och den information de behöver. Behörigheter anges automatiskt och dynamiskt i M-Files. Automatisera datasäkerheten och åtkomsten för alla.

Garantera en hög användning

Den största utmaningen med införandet av ett nytt system är att få alla att använda det. När du använder M-Files är det inget problem eftersom systemet anpassas till ditt arbetssätt. Hantera dokument, information och processer utan att behöva läsa en användarhandbok. Det är intuitivt och tillgängligt från alla program som du är van att använda och fungerar utan krångel.

Granska och godkänn kontrakt snabbare

Hantering av projekt i samarbete med den privata sektorn tar mycket tid. M-Files sparar tid i det dagliga arbetet genom att automatisera processer som livscykelhantering av kontrakt (CLM). M-Files håller ordning på vem som är ansvarig för varje del av arbetet och skickar meddelanden automatiskt.

Osmany Pereira Gonzalez, United Nations Environmental Programme (UNEP)

Osmany Pereira Gonzalez

Kontorschef | United Nations Environmental Programme (UNEP)

"M‐Files har resulterat i att vår agenturs prestanda har fått enorma förbättringar vad gäller produktivitet och precision."

 

Finns inte din bransch med i listan?

Tala om för oss vilken bransch du arbetar med så visar vi hur M-Files kan förenkla dina arbetsuppgifter.
* anger obligatoriskt fält