s

Etude de cas : SERS


La SERS rationalise la gestion de ses informations et l’organisation de ses workflow avec M-Files

La SERS est engagée dans la construction et le développement des quartiers des communes du Bas-Rhin. Les besoins de ses clients, principalement des collectivités locales, sont autant d’enjeux qui englobent le développement durable, la qualité environnementale et la diversité architecturale et urbanistique. La SERS aménage, construit et gère le cadre de vie des citoyens.

Share this

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.