s

M-Files Capture

En kraftfull ny produktionslösning för skanning och dokumentklassificering

Bearbetar du fortfarande dokument i pappersformat?

Många företag tar fortfarande emot och bearbetar många pappersdokument och kämpar med att digitalisera och indexera dem på ett effektivt sätt. Med M-Files Capture kan verksamheten digitalisera stora mängder dokument från skannrar och nätverksmappar för automatisk klassificering med metadata till M-Files-datalager.

Höghastighetsskanning

M-Files Capture kan skanna upp till 10 000 sidor per dator och dag. Lösningen är kompatibel med Twain-skannrar och flerfunktionsskrivare, och har också stöd för skanning från nätverksmappar.

Höghastighetsskanning

M-Files Capture kan skanna upp till 10 000 sidor per dator och dag. Lösningen är kompatibel med Twain-skannrar och flerfunktionsskrivare, och har också stöd för skanning från nätverksmappar.

Sididentifiering och dokumentklassificering

Med M-Files Capture klassificeras de skannade filerna i en logisk struktur av batchar och dokument. Tomma sidor, OCR-zoner, streckkodszoner och patchkoder kan användas som kriterier för urvalet. M-Files Capture kan också automatiskt identifiera sidtyper baserat på layouten.

Bildbearbetning

Skannade bilder kan förbättras med M-Files Capture. Om skannade bilder förbättras blir de enklare att läsa och filerna blir mindre.

Bildbearbetning

Skannade bilder kan förbättras med M-Files Capture. Om skannade bilder förbättras blir de enklare att läsa och filerna blir mindre.

Dataextrahering och dokumentindexering

Data kan extraheras från skannade dokument via OCR (Optical Character Recognition), BCR (Barcode Recognition), PCR (Patch Code Recognition) och ICR (Intelligent Character Recognition). Extraherade data kan användas på flera sätt, till exempel som variabler för att definiera typen av sida, dokument eller batch, eller för att fylla i användardefinierade indexfält. De indexfält som skapas i M-Files Capture kan mappas till metadataegenskaperna i M-Files. M-Files Capture känner igen handskrivna data på 137 språk.

Kvalitetskontroll och validering

När dokumenten har skannats visas de i navigeringsläget, där det finns ett heltäckande utbud verktyg för bearbetning efter skanningen. Användarna kan skanna om, rotera och byta namn på filer samt organisera om filerna genom att använda funktioner som delning, sammanfogning, dra och släpp, klipp och klistra med mera. Alla indexfält kan valideras och redigeras i navigeringsläget.

Kvalitetskontroll och validering

När dokumenten har skannats visas de i navigeringsläget, där det finns ett heltäckande utbud verktyg för bearbetning efter skanningen. Användarna kan skanna om, rotera och byta namn på filer samt organisera om filerna genom att använda funktioner som delning, sammanfogning, dra och släpp, klipp och klistra med mera. Alla indexfält kan valideras och redigeras i navigeringsläget.

Dokumentformatering och komprimering

M-Files Capture konverterar skannade dokument till många utdataformat, till exempel sökbara PDF-filer (PDF-filer kan hyperkomprimeras), Word-filer (.docx och .rtf) och många andra format.

Export

Exportera skannade dokument direkt till molnet eller lokalt M-Files-valv med metadata och automatiskt genererade behörigheter, meddelanden och arbetsflöden för att ytterligare effektivisera dina processer.

Export

Exportera skannade dokument direkt till molnet eller lokalt M-Files-valv med metadata och automatiskt genererade behörigheter, meddelanden och arbetsflöden för att ytterligare effektivisera dina processer.