s

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management 2015

Gartners utvärdering av 20 innehållshanteringslösningar för företag (ECM).

Gartner Magic Quadrant Report for ECM 2015

Hämta rapporten gratis!

M-Files inkluderades av Gartner, Inc. i 2015 Magic Quadrant for Enterprise Content Management. Gartners utvärdering av M-Files metadatadrivna ECM-lösning är baserad på dess fullbordade vision och förmåga att genomföra uppgiften. 

Share this

 

M-FILES: INFORMATIONSHANTERING FÖR FÖRETAG

M-Files erbjuder en unik och smartare metod att hantera företagets information (EIM). Det är något som många EIM- och ECM-branschanalytiker kallar för "innehåll i sammanhang", där innehållet är personanpassas och skräddarsys efter varje enskild användare, vilket ger snabb och enkel tillgång till det mest relevanta innehållet när det behövs. Det är mer intuitivt, kraftfullt och flexibelt, och även om det är framtidens informationssystem, är det redan här.

Gartner främjar inte någon särskild leverantör, produkt eller tjänst som nämns i dess forskningspublikationer och rekommenderar inte att teknikkonsumenter enbart använder sig av de högst rankade leverantörerna eller de som har fått andra utmärkelser. I Gartners forskningspublikationer presenteras Gartners forskningsorganisations åsikter, vilka inte ska framställas som faktum. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttalade såväl som underförstådda, gällande denna forskning, inbegripet garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. GARTNER är ett federalt registrerat varumärke och tjänstmärke för Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i övriga delar av världen, och används här med tillstånd. Med ensamrätt.

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management, 21 oktober 2015, Hanns Koehler-Kruener, Kenneth Chin, Karen A. Hobert.

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.