s

M-Files tehostaa organisaatioiden laadunhallintaa

M-Filesin laadunhallinnan ratkaisut tehostavat organisaatioiden toimintaa. Samalla täyttyvät päivitetyn ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset.

M-Filesilla laatua ja laadunhallintaa ei nähdä erillisenä toimenpiteenä vaan sujuvana osana prosesseja. Laatu syntyy systemaattisesta tavasta tehdä töitä. Paperiset käsikirjat ja dokumentit, Exceleiden pyörittely ja sähköpostikirjeenvaihto ovat historiaa, kun organisaation käytössä on moderni laadunhallinnan ohjelmisto. Sen avulla voit hallita riskejä, alihankkijoita, työntekijöiden koulutuksia, asiakasreklamaatioita, auditointeja, laatudokumentteja, lupia ja sertifikaatteja, terveys- ja turvallisuustietoja, poikkeamia, aloitteita ja innovaatioita sekä raportointia - kaikkia yhdellä järjestelmällä organisaation tarpeiden mukaisesti.

Lue tästä, miten me M-Filesilla vastaamme johdon näkökulmasta laadunhallintaan!

Johdon kysymys: Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut laadusta tai laadunhallinnasta?

M-Filesin vastaus: Laadunhallintajärjestelmä voidaan nähdä johtamisen välineenä. ISO 9001 -sertifioinnin saavuttaakseen johdon pitää ottaa vastuu erilaisista riskitekijöistä, jotka organisaatiota uhkaavat. Johdon tehtävä on luoda olosuhteet, joissa jokainen organisaation jäsen on sitoutunut laadun ylläpitämiseen. Samoin heidän vastuullansa on osoittaa oikeille henkilöille laaduntarkkailu ja raportointi. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa.

Johdon kysymys: Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut laadusta tai laadunhallinnasta?

M-Filesin vastaus: Laadunhallintajärjestelmä voidaan nähdä johtamisen välineenä. ISO 9001 -sertifioinnin saavuttaakseen johdon pitää ottaa vastuu erilaisista riskitekijöistä, jotka organisaatiota uhkaavat. Johdon tehtävä on luoda olosuhteet, joissa jokainen organisaation jäsen on sitoutunut laadun ylläpitämiseen. Samoin heidän vastuullansa on osoittaa oikeille henkilöille laaduntarkkailu ja raportointi. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa.

Johdon kysymys: Mitä etuja voimme saavuttaa laadunhallinnalla?

M-Filesin vastaus: Kun laadunhallinta on kunnossa, on helpompi ennakoida kustannuksia ja resursseja. Laadun hallitsemiseksi luodaan standardoituja työmalleja, jotka selkeyttävät ja suoraviivaistavat työntekoa ja toiminnan riskit pienenevät. Kun laatu on hyvää, asiakkaiden toiveet täyttyvät helpommin ja organisaation hyvä maine kasvaa.

Johdon kysymys: Mitä muutoksia johdon näkökulmasta on uudistetussa ISO 9001:2015 -standardissa?

M-Filesin vastaus: Johdon on uudistetun standardin myötä sitouduttava ja osallistuttava laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.

Johdon kysymys: Mitä muutoksia johdon näkökulmasta on uudistetussa ISO 9001:2015 -standardissa?

M-Filesin vastaus: Johdon on uudistetun standardin myötä sitouduttava ja osallistuttava laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.

Johdon kysymys: Jos organisaatioomme ostetaan laadunhallintajärjestelmä, saavutammeko automaattisesti ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset?

M-Filesin vastaus: Laadunhallintajärjestelmä ei takaa laatua, kuten ei myöskään ISO 9001 -standardi. Standardi pakottaa standardisoimaan ja harmonisoimaan työtä. Se toimii mallina laadun hallintaan. Laadunhallintaan tarkoitettu järjestelmä puolestaan auttaa oikeiden kysymyksien esittämisessä ja kokonaistilanteen hallinnassa.

Johdon kysymys: Miksi organisaatiomme kannattaisi hankkia M-Filesin laadunhallintajärjestelmä?

M-Filesin vastaus: M-Filesin laadunhallintajärjestelmä palvelee laatua eri näkökulmista. Erillisiin moduuleihin perustuva tarjonta palvelee organisaatiota juuri niissä laatuun liittyvissä prosesseissa, joihin järjestelmää tarvitaan - joustavasti ja skaalautuvasti. M-Filesin laadunhallintajärjestelmää voidaan käyttää seuraavien osa-alueiden laadunhallintaan:

 • laatudokumentit ja toimintaohjeet
 • laitteet ja kalusto
 • auditointien hallinta
 • koulutusten hallinta
 • työntekijöiden luvat ja sertifikaatit
 • yrityksen luvat ja sertifikaatit
 • terveys-, turvallisuus- ja ympäristötietojen hallinta
 • sisäiset poikkeamat
 • riskien hallinta
 • asiakkaiden reklamaatiot ja palautteet
 • toimittajien reklamaatiot ja palautteet
 • toimittajien hallinta
 • aloitteet ja innovaatiot
 • raportit ja yhteenvedot

Johdon kysymys: Miksi organisaatiomme kannattaisi hankkia M-Filesin laadunhallintajärjestelmä?

M-Filesin vastaus: M-Filesin laadunhallintajärjestelmä palvelee laatua eri näkökulmista. Erillisiin moduuleihin perustuva tarjonta palvelee organisaatiota juuri niissä laatuun liittyvissä prosesseissa, joihin järjestelmää tarvitaan - joustavasti ja skaalautuvasti. M-Filesin laadunhallintajärjestelmää voidaan käyttää seuraavien osa-alueiden laadunhallintaan:

 • laatudokumentit ja toimintaohjeet
 • laitteet ja kalusto
 • auditointien hallinta
 • koulutusten hallinta
 • työntekijöiden luvat ja sertifikaatit
 • yrityksen luvat ja sertifikaatit
 • terveys-, turvallisuus- ja ympäristötietojen hallinta
 • sisäiset poikkeamat
 • riskien hallinta
 • asiakkaiden reklamaatiot ja palautteet
 • toimittajien reklamaatiot ja palautteet
 • toimittajien hallinta
 • aloitteet ja innovaatiot
 • raportit ja yhteenvedot

M-Files ratkaisee organisaatioiden laatuun liittyviä haasteita tarjoamalla mukautuvan ja skaalautuvan ratkaisun erilaisiin tarpeisiin. Laatua on helppo hallita, kun tieto on nopeasti saatavilla yhdessä paikassa. Näin organisaatio säästää aikaa ja rahaa ja sen toiminta tehostuu samalla kun ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset täyttyvät!

Haluatko kuulla tarkemmin, millaisia laadunhallinnan ratkaisuja meillä on tarjota juuri sinun organisaatiollesi? Ota meihin yhteyttä!

Haluatko lisätietoja?

Katso webinaari

Käy katsomassa nauhoite webinaarista, josta saat vilauksen M-Filesin ratkaisuista laadunhallintaan.

Lue SCA:n tapauskuvaus

Kaikkien tuntema "Nokian Paperitehdas" hallinnoi koulutusrekisteriään M-Filesilla, jonka avulla varmistetaan, että henkilöstön koulutus on aina standardien mukaisella tasolla. Lue lisätietoja tapauskuvauksesta.

LUE

Lataa raportti

Haluatko oppia lisää uudesta ISO 9001:2015 -standardista? Tämä raportti tarjoaa tietoa muutoksista ja niihin valmistautumisesta.

LUE