s

M-Files-sivuston käyttöehdot

  

M-Filesin Verkkosivuston käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 8.3.2016

M-Files Oy ja sen tytäryhtiöt (”M-Files” ja ”me” eri taivutusmuodoissaan) toivottavat sinut tervetulleeksi käyttämään Verkkosivustoaan osoitteissa http://www.m-files.com/fi ja https://community.m-files.com/ ja siihen liittyviä alatoimialueita (”Verkkosivusto”). Lue nämä käyttöehdot (”Ehdot”) huolellisesti ennen tämän Verkkosivuston käyttämistä, koska niissä määritellään oikeudellisesti sitovat ehdot ja määräykset, joita Verkkosivustoon sovelletaan. Käyttämällä Verkkosivustoa hyväksyt nämä Ehdot ja muut dokumentit, joihin näissä Ehdoissa viitataan, muun muassa Yksityisyydensuojakäytäntömme. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä Verkkosivustoa.

M-Files saattaa muuttaa Verkkosivuston, Ehtojen ja Yksityisyydensuojakäytännön sisältöä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Vastaat siitä, että luet nämä Ehdot ja Yksityisyydensuojakäytännön säännöllisesti. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun Ehtoihin tai Yksityisyydensuojakäytäntöön on tehty muutoksia, hyväksyt kyseiset muutokset. Jos et jossain vaiheessa hyväksy kyseisiä tarkistettuja Ehtoja ja Yksityisyydensuojakäytäntöä, sinun on lopetettava Verkkosivuston käyttö heti. Emme ole velvollisia ylläpitämään tai tukemaan Verkkosivustoa tai tarjoamaan kaikkea tai mitään tiettyä sisältöä Verkkosivuston kautta. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että meillä ei ole sinua kohtaan korvausvelvollisuutta, joka aiheutuu siitä, että Verkkosivusto ei ole käytettävissä.

Tekijänoikeudet ja muut aineettoman omaisuuden oikeudet

M-Files omistaa aineettoman omaisuuden oikeudet, tai se on saanut oikeudet Verkkosivustoon ja kaikkeen sisältöön, joka on käytettävissä Verkkosivuston kautta. Suostut noudattamaan Verkkosivuston käytössä kaikkia tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja muun aineettoman omaisuuden oikeuksiin kaikkialla maailmassa sovellettavaa lainsäädäntöä ja suostut olemaan käyttämättä tietoja tavalla, joka on vahingollista tai haitallista M-Filesin etuja kohtaan. Sinulle ei siirry mitään oikeutta tai omistusoikeutta Verkkosivustoon tai Verkkosivustossa olevaan sisältöön, ja M-Files pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta. Verkkosivuston tai sen sisällön kaikenlainen käyttö, jota ei ole nimenomaisesti näissä Ehdoissa sallittu, on rikkomus näitä Ehtoja kohtaan, ja se saattaa rikkoa myös tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakeja ja muita lakeja.

Käyttötarkoitus

Suostut käyttämään Verkkosivustossa olevia tietoja vain informaatiotarkoituksiin, omassa yksityisessä ei-kaupallisessa käytössäsi tai sinun tai edustamasi yhteisön mahdollisesti hankkiessa M-Files-tuotteita tai -palveluita, tai saadaksesi yleisiä tietoja meiltä ostamistasi tuotteista tai palveluista. Suostut käyttämään Verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja omalla riskilläsi ja kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti.

Käyttäjänimi ja salasana

Jotkin Verkkosivuston alueet ovat rajoitettuja ainoastaan valtuutetuille käyttäjille, ja niille vaaditaan käyttäjätilin rekisteröinti.

Rekisteröityessäsi voit valita käyttäjänimesi. Suosittelemme pitämään nimen asianmukaisena.  On myös ERITTÄIN suositeltavaa, että käytät tilissäsi monimutkaista ja yksilöllistä salasanaa tilivarkauden estämiseksi.

Suostut siihen, ettet toimita epätarkkoja, harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja käyttäessäsi Verkkosivustoa ja etenkin rekisteröitymisen yhteydessä. Jos meille toimittamasi tiedot muuttuvat jälkeenpäin epätarkoiksi, harhaanjohtaviksi tai virheellisiksi, sinun on ilmoitettava sellaisista muutoksista meille heti. Katso myös Yksityisyydensuojakäytännöstämme lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Pidätämme oikeuden hyväksyä rekisteröitymisen etukäteen tai jälkikäteen. Meillä on oikeus hylätä rekisteröityminen mistä tahansa syystä. Rekisteröityminen voi olla rajoitettua esimerkiksi alueen mukaan.

Suostut olemaan jakamatta käyttäjätunnuksia tai salasanoja kolmannelle osapuolelle ja olemaan päästämättä ketään muuta käyttäjätilillesi tai olemaan tekemättä sellaista, mikä voisi vaarantaa käyttäjätilisi turvallisuuden. Suostut ilmoittamaan meille heti, jos epäilet tietoturvaa rikotun Verkkosivustossa. Olet yksin vastuussa käyttäjätunnustesi ja salasanojesi salassapidosta ja otat vastuun käyttäjätilisi kaikenlaisesta käytöstä. Suostut myös siihen, ettet KOSKAAN käytä kenenkään muun henkilön tiliä mistään syystä.

Käytännesäännöt

Suostut siihen, ettet julkaise materiaalia, joka on valheellista, herjaavaa, epätarkkaa, loukkaavaa, mautonta, vihamielistä, ahdistelevaa, säädytöntä, rienaavaa, seksuaalisesti suuntautunutta, uhkaavaa, henkilön yksityisyyttä loukkaavaa, K-18-materiaalia tai muulla tavalla jotakin soveltuvaa lakia loukkaavaa. Suostut myös siihen, ettet julkaise mitään tekijänoikeudella suojattua materiaalia, ellet omista kyseistä tekijänoikeutta tai ellei sinulla ole kirjallista lupaa tekijänoikeudella suojatun materiaalin omistajalta. Myös roskaposti, moninkertaiset julkaisut, mainokset, ketjukirjeet, pyramidihuijaukset ja asiakashankinta ovat kiellettyjä.

Seuraavat ovat kiellettyjä:

(a) Verkkosivuston tai sen osan kopioiminen, jäljentäminen tai muokkaaminen tai johdannaisten luominen siitä;

(b) Verkkosivuston myyminen, vuokraaminen, liisaaminen, jakaminen, siirtäminen, alilisensoiminen, lainaaminen tai muulla tavalla oikeuksien luovuttaminen Verkkosivustosta tai sen osasta kolmannelle osapuolelle tai Verkkosivuston hyödyntäminen muutoin kaupallisella tavalla;

(c) Verkkosivuston tai sen osan purkaminen, kokoaminen käänteisesti tai takaisinmallintaminen tai lähdekoodin johtaminen siitä tai kolmannen osapuolen salliminen tai valtuuttaminen tekemään sama, paitsi siinä määrin kuin lain puitteissa on nimenomaisesti sallittua;

(d) Verkkosivuston käyttäminen samanlaisen tai kilpailevan palvelun luomiseksi;

(e) tietokantojen kokoaminen tai rakentaminen tai muulla tavalla pysyvien kopioiden luominen Verkkosivustosta peräisin olevasta sisällöstä tai Verkkosivustoon sisällytettyjen tietojen kerääminen automatisoidusti, kuten käyttämällä hämähäkkiosia (bot, spider tai crawler) tai muulla automatisoidulla tavalla;

(f) Verkkosivuston hyödyntäminen jollain luvattomalla tavalla, muun muassa käyttämällä luvatta toisen oikeuksia tai kuormittamalla verkkokapasiteettia;

(g) Verkkosivuston käyttäminen jollain tavalla kiusaamiseen, loukkaamiseen, seuraamiseen, uhkaamiseen, herjaamiseen tai muulla tavalla kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomiseen tai loukkaamiseen.

Palaute ja muu käyttäjämateriaali

Suostut siihen, että mitä tahansa ja kaikkia tietoja, kuten palautetta, ideoita tai kommentteja (”Käyttäjämateriaali”), jotka on viestitetty M-Filesille Verkkosivuston kautta, pidetään M-Filesin omaisuutena ja ne jäävät sellaiseksi. Suostut siihen ja hyväksyt sen, että toimitat kaiken Käyttäjämateriaalin ei-luottamuksellisena ilman, että M-Files lupaa olla käyttämättä tai jäljentämättä sitä mihinkään tarkoitukseen. M-Filesilla on oikeus käyttää Käyttäjämateriaaleja ja niiden sisältämiä ideoita, konsepteja, tietämystä tai menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden kehitys, valmistus ja markkinointi, ilman sinulle maksettavaa korvausta. Kaikki meille lähetetyt henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot käsitellään yksityisyydensuojakäytäntöjemme mukaisesti.

Olet yksin vastuussa materiaalista tai sisällöstä, jonka julkaiset Verkkosivustossa tai sen kautta, riippumatta siitä, millä tavalla julkaiset sen, mukaan lukien kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen. Samalla tavalla se, miten käytät tai hyödynnät Verkkosivustossa julkaistua materiaalia, tapahtuu omalla riskilläsi. Emme voi valvoa tai hallinnoida Verkkosivustossa julkaistua käyttäjäsisältöä, emmekä voi ottaa vastuuta sellaisesta käyttäjäsisällöstä. Saatamme kuitenkin oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta tarkistaa ja poistaa käyttäjäsisältöä, mutta meillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Emme ota vastuuta Verkkosivuston valvonnasta epäasianmukaisen sisällön tai käyttäytymisen varalta. Käytät Verkkosivustoa omalla vastuullasi.

Sitoudumme noudattamaan sovellettavia tekijänoikeuslakeja. Jos uskot, että Verkkosivustossa on julkaistu tekijänoikeudella suojattua sisältöä ilman lupaa, voit lähettää ilmoituksen tekijänoikeuksien rikkomisesta. Tarkistamme kaikki ilmoitukset tekijänoikeuksien rikkomisesta ja poistamme julkaistun tai jaetun käyttäjäsisällön, jonka katsomme rikkovan sellaisia lakeja. Jos haluat tehdä ilmoituksen, toimita meille seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen tekevän tekijänoikeuden haltijan tai hänen edustajansa nimi ja yhteystiedot (”Ilmoittava osapuoli”);

2) sen materiaalin erittely, jolle käytönestoa pyydetään, ja tiedot materiaalin sijaintipaikasta. Toimita meille riittävät tiedot, joilla voimme paikantaa oletettavasti loukkaavan sisällön Verkkosivustosta;

3) Ilmoittavan osapuolen vahvistus siitä, että materiaali, jota pyyntö koskee, on hänen vilpittömän mielipiteensä mukaan laittomasti käytettävissä viestintäverkossa;

4) tiedot siitä, että Ilmoittava osapuoli on turhaan toimittanut pyyntönsä sisällöntuottajalle tai että sisällöntuottajaa ei ole tunnistettu;

5) Ilmoittavan osapuolen vahvistus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai naapurioikeuden haltija tai oikeutettu toimimaan oikeuden haltijan puolesta;

6) Ilmoittavan osapuolen allekirjoitus.

Ilmoitukset voidaan lähettää osoitteeseen m-files@m-files.fi.

Ei takuuta

KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ VERKKOSIVUSTO JA KAIKKI SIINÄ OLEVA SISÄLTÖ TOIMITETAAN SINULLE ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. EMME ANNA MITÄÄN TAKUUTA, JA SANOUDUMME IRTI VASTUUSTA JA KORVAUSVASTUUSTA KOSKIEN VERKKOSIVUSTON TAI SIINÄ OLEVAN SISÄLLÖN TÄYDELLISYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ, TARKKUUTTA, SAATAVUUTTA, AJANTASAISUUTTA, TURVALLISUUTTA TAI LUOTETTAVUUTTA. EMME OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVASTUUSSA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI AIHEUTUVASTA HAITASTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUUSTA HAITASTA, JOKA AIHEUTUU SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA. EMME ANNA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI TAI ON KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÄ, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÖMÄSTI. LISÄKSI SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ MEILLÄ EI OLE VASTUUTA TAI VASTUUVELVOLLISUUTTA LIITTYEN VERKKOSIVUSTOSSA OLEVAN MATERIAALIN TAI SISÄLLÖN JA MUUN VIESTINNÄN POISTAMISEEN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN TALLENTAA TAI SIIRTÄÄ SITÄ. VERKKOSIVUSTOSTA TAI EDUSTAJILTAMME SAADUT SUULLISET TAI KIRJALLISET NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA SELLAISTA TAKUUTA, JOTA EI OLE TÄSSÄ DOKUMENTISSA NIMENOMAISESTI MÄÄRITELTY.

Vastuunrajoitus

SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ M-FILES JA SEN ALAYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE KORVAUSVASTUUSSA HENKILÖILLE TAI YHTEISÖILLE MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA (SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA TAI MUUNLAISISTA), VAMMOISTA, REKLAMAATIOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VELVOITTEISTA, JOTKA PERUSTUVAT SEURAAVIIN TAI AIHEUTUVAT SEURAAVISTA: (I) VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS KÄYTTÄÄ SITÄ; (ii) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMENPITEET TAI SISÄLTÖ VERKKOSIVUSTOSSA; (iii) VERKKOSIVUSTOSTA SAADUT SISÄLLÖT JA/TAI TIEDOT TAI VERKKOSIVUSTON TAI SEN OSIEN HYÖDYNTÄMINEN; (iv) MATERIAALIN TAI SISÄLLÖN LUVATON KÄYTTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN; PERUSTUIPA SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI MUUHUN OIKEUSTEORIAAN HUOLIMATTA SIITÄ, OLEMMEKO OLLEET TAI OLISIKO MEIDÄN PITÄNYT OLLA TIETOISIA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Ohjelmiston käyttö

Verkkosivuston kautta ladattavaan ohjelmistoon saatetaan soveltaa ohjelmistokohtaisia ehtoja, jotka on määritelty loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa (”Käyttöoikeussopimus”). Sinulla ei ole lupaa ladata, asentaa tai muulla tavalla käyttää mitään Käyttöoikeussopimuksen alaista ohjelmistoa, ennen kuin olet hyväksynyt Käyttöoikeussopimuksen ehdot.

Linkit muihin sivustoihin

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamiin ja/tai ylläpitämiin verkkosivustoihin ja sisältöihin. Tällaiset linkit tarjotaan ainoastaan tiedottamistarkoituksessa. Emme ole vastuussa sellaisista kolmannen osapuolen verkkosivuista ja sisällöistä, emmekä voi hallita niissä olevaa materiaalia. Linkkimme kolmannen osapuolen verkkosivustoon tai sisältöön ei missään muodossa tarkoita sitä, että hyväksymme kyseiset verkkosivustot tai sisällöt tai niissä olevan materiaalin tai että mainostamme tai markkinoimme niitä. Siirtymällä kolmannen osapuolen verkkosivustoon tai sisältöön hyväksyt sen, että emme hallinnoi sellaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja tai sisältöjä, emmekä ole niistä vastuussa. Suosittelemme tutustumaan kolmannen osapuolen verkkosivuston tai sisällön palveluehtoihin.

Yksityisyydensuojakäytäntö

Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka M-Files varmistaa yksityisyytesi, katso Yksityisyydensuojakäytäntö. Käyttämällä Verkkosivustoa suostut siihen ja hyväksyt sen, että sinusta kerätään tiettyjä henkilötietoja ja että Verkkosivuston käytöstäsi kerätään tietoja Yksityisyydensuojakäytäntömme sekä henkilötietoihin sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä Yksityisyydensuojakäytännössä ilmoitetaan, suostut seuraaviin:

  • kunnioitat Verkkosivuston muiden käyttäjien yksityisyyttä;
  • et osallistu käyttäjien tietojen luvattomaan keräämiseen;
  • et paljasta muihin henkilöihin liittyviä henkilötietoja, muun muassa osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta tai muita tietoja, joiden avulla voitaisiin seurata tai jäljitellä toista henkilöä tai ottaa häneen yhteyttä.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Suostut vapauttamaan M-Filesin (ja sen alayhtiöt, tytäryhtiöt, kumppanit, virkailijat, johtajat, työntekijät ja edustajat) korvausvastuusta koskien reklamaatioita tai korvausvaatimuksia, mukaan lukien asianajajien palkkiot, joita on tullut kolmannelta osapuolelta siksi, että olet rikkonut näitä Ehtoja tai lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Mitään näiden Ehtojen sisältöä ei saa tulkita siten, että näiden Ehtojen mukainen korvausvastuusi suljetaan pois tai että sitä rajoitetaan.

Sopimuksen purkautuminen

Pidätämme oikeuden keskeyttää Verkkosivuston tarjoamisen tai muokata Verkkosivustoa koska tahansa harkintamme mukaan. Huolimatta mistään näissä Ehdoissa päinvastoin sanotusta voimme myös harkintamme mukaan lopettaa tai keskeyttää Verkkosivuston käyttösi koska tahansa. Emme ole missään tilanteessa korvausvelvollisia sen vuoksi, että poistamme tai lakkautamme Verkkosivuston tai sen osan käyttöoikeuden.

Koko sopimus

Nämä Ehdot, Verkkosivustossa olevat soveltuvat lisäehdot (mukaan lukien muun muassa Käyttöoikeussopimus) ja dokumentit, joihin näissä Ehdoissa nimenomaisesti viitataan (mukaan lukien Yksityisyydensuojakäytäntömme), sisältävät koko sopimuksen sinun ja M-Filesin välillä, ja ne korvaavat näiden osapuolten kaikki aiemmat sopimukset, jotka liittyvät tähän aiheeseen.

Luopuminen ja ositettavuus

Kykenemättömyytemme olla panematta täytäntöön näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia ei tarkoita sellaisista oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä nyt eikä tulevaisuudessa, eikä sitä voi tulkita sellaiseksi. Siinä tapauksessa, että näiden Ehtojen jokin kohta on oikeusistuimen tai pätevän lainkäyttöalueen tuomioistuimen päätöksen mukaan täytäntöönpanokelvoton tai pätemätön, Ehtojen muut kohdat pysyvät voimassa.

Soveltuva laki

Näihin Ehtoihin ja Yksityisyydensuojaan ja Verkkosivuston käyttöösi kaikilta osin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki vaatimukset, kanteen aiheet tai erimielisyydet, jotka syntyvät näistä Ehdoista tai jotka liittyvät niihin, ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa, joka toimii ensimmäisenä oikeusasteena, mutta M-Files pidättää oikeuden nostaa kanteen tai oikeudenkäyntimenettelyn sinua vastaan näiden Ehtojen rikkomisen vuoksi asuinmaassasi tai missä tahansa muussa maassa. Hyväksyt näiden oikeusistuimien lainkäytön ja oikeuspaikat etkä pidä niitä epäsopivina.

Yhteystiedot

Verkkosivustoa ylläpitää ja sen tarjoaa M-Files Oy, jonka Y-tunnus on 0686200-7. Jos sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen m-files@m-files.fi tai lähetä postia osoitteeseen M-Files Oy, Hermia 12, Hermiankatu 1 B, 33720 Tampere.

M-Filesin esittely

Katso videoita, joissa esitellään M-Filesin yritystietojen hallintaan (EIM) tarkoitettuja ratkaisuja.

KATSO KIERROS

Ominaisuudet

Tutustu kaikkiin toimintoihin, joiden ansiosta M-Files on korvaamaton työkalu yrityksellesi.

KATSO OMINAISUUDET

Ota Yhteyttä

Olemme aina valmiita auttamaan. Jos sinulla on kysyttävää M-Filesista tai jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä.

OTA YHTEYTTÄ