Ratkaisun erottimet

Me mullistamme dokumenttienhallinnan, jotta sinä voit tehdä työsi juuri niin kuin itse haluat.

M-Files-innovaatiot toimivat sinulle

Vanhanaikaisen tiedonhallinnan aika on ohi – nyt alkaa älykkään tiedonhallinnan aikakausi.

M-Files mahdollistavat modernin tiedonhallinnan helposti ja yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Voit selata kaikkien yhdistettyjen järjestelmien ja tietovarastojen tietoja, sekä pilvessä että paikallisesti sijaitsevia, yhden käyttöliittymän kautta – tämä ei ole mahdollista muissa tiedonhallintaratkaisuissa.

Miksi M-Files on parempi valinta

M-Files on älykäs, arkistoneutraali tiedonhallinta-alusta, joka käyttää luokkansa parasta tekoälyä – mukaan lukien tekstianalytiikka, luonnollisen kielen käsittely (NLP), luonnollisen kielen ymmärtäminen (NLU) ja koneoppiminen – luokitellakseen ja löytääkseen kaikki asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot riippumatta siitä, mihin ne on tallennettu liiketoimintajärjestelmiin ja tietovarastoihin koko organisaatiossa.

M-Files integroituu myös saumattomasti johtaviin digitaalisiin työpaikkaympäristöihin, kuten Microsoft 365:een, Salesforceen ja Google Workspaceen, jolloin työntekijäsi ja asiakkaasi voivat keskittyä tehtävään haluamiensa sovellusten avulla.

M-Filesin etu

Tekoälyllä lisäät tietoihin oikean kontekstin

Sisällön konteksti voi vaihdella eri yksiköiden ja käyttäjien välillä, mutta silti jokainen pystyy löytämään oikeat dokumentit omien työnkulkujensa kontekstissa.

Kun dokumentit analysoidaan, luokitellaan ja merkitään automaattisesti, käyttäjät voivat keskittyä liiketoimintaprosessien tehokkaaseen hallinnointiin ja metatietojen rikastuttamiseen tulevaisuuden käyttöä varten.

Tekoäly tekee rutiininomaisesta tiedonkäsittelystä helppoa

Tekoälyn avulla voidaan käydä läpi massiivisia tietomääriä ja tunnistaa siitä toistuvia malleja. Tämä helpottaa tietojen asettamista oikeaan kontekstiin, tuottavuuden tehostamista, tietojen käytön nopeuttamista ja jäsentämättömän tiedon käsittelyä.

Yksi käyttöesimerkki voisi olla henkilötietojen etsiminen verkkokansioiden tietomassoista, jotta voidaan varmistaa, että tietoja säilytetään GDPR-vaatimusten mukaisesti. Tällainen tehtävä voi olla mahdoton ilman tekoälyn apua.

Hallinnoi tietoa sen liiketoiminta-arvon perusteella

M-Filesin avulla on helppo erottaa tärkeät liiketoimintatiedot turhasta tiedosta. M-Files ehdottaa automaattisesti metatietoja sisällölle ja varmistaa, että tiedot kulkevat oikeiden työnkulkujen kautta ja tallenteisiin sovelletaan oikeita säilyttämiskäytäntöjä.

Tämä varmistaa vaatimustenmukaisuuden, tehokkaammat prosessit ja tärkeiden tallenteiden nopean erottamisen turhista. Pohjimmiltaan kyse on toimistotyön tehostamisesta työnkulkuja virtaviivaistamalla.

Ei tarvetta tietojen siirtämiselle

Yksi ensimmäisiä ja isoimpia ongelmakohtia uuden tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotossa on tietojen siirtäminen. Miten kaikki kerääntynyt tieto saadaan mukaan uuteen järjestelmään? Se on vaikeaa, aikaa vievää ja kallista. Tietovarastoilla on tapana olla täynnä ylimääräistä, vanhentunutta ja tarpeetonta tietoa.

Tiedon sijainnilla ei enää ole väliä: M-Files ja sen älykerros (IML) poistavat tietosiilot ja yhdistävät erilliset järjestelmät ja tietovarastot. Tiedot voivat jäädä nykyiseen paikkaansa, eikä niitä tarvitse siirtää tai kopioida minnekään. Jos tiedot kuitenkin halutaan siirtää M-Filesiin, on sekin mahdollista.

Sisältösuosituksia

Miten kauan dokumentin löytäminen kestää?

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme erilaisia tilastotietoja siitä, miten kauan työntekijät käyttävät dokumenttien etsimiseen.

Miksi metatiedot ovat hyvä apu tietojen järjestämisessä?

Dokumenttien merkitseminen niiden sisällön mukaan on paljon tehokkaampaa kuin perinteisten kansioiden käyttö.

Haluatko tietää lisää M-Filesistä?

VARAA ESITTELY

or

Lähetä kysymyksesi meille